Một Đoàn Tàu Có 4 Toa Đỗ Ở Sân Ga

     

Một đoàn tàu gồm 4 toa đỗ sống sân ga (mỗi toa cất hơn 4 người). Có bốn khách tiến bước tàu. Hỏi bao gồm bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra về cách chọn toa của 4 hành không giống này?

A.

Bạn đang xem: Một đoàn tàu có 4 toa đỗ ở sân ga

256

B. 512

C. 128

D. 81


*

Câu1 Một đoàn tàu bao gồm 4 toa đỗ ở sân ga . Tất cả 4 hành khách bước lên tàu . Hỏi : a ) bao gồm bao nhiêu ngôi trường hợp về cách chọn toa của 4 hành khách ? b ) gồm bao nhiêu trường hợp nhưng mỗi toa có một người lên ? c ) có bao nhiêu trường hợp nhưng mỗi toa có 3 fan lên , một toa có 1 người lên và hai toa còn lại không có ai lên ?Câu 2 mang đến tập thích hợp A {0:1:2:3:4:5). Tất cả bao nhiêu số có 5 chữ số đôi một khác biệt được sản xuất thành từ những chữ số vào tập vừa lòng A?

Câu1 Một đoàn tàu tất cả 4 toa đỗ làm việc sân ga . Bao gồm 4 du khách bước lên tàu . Hỏi : a ) có bao nhiêu trường hợp về cách chọn toa của 4 hành khách ? b ) có bao nhiêu ngôi trường hợp mà mỗi toa có một người lên ? c ) gồm bao nhiêu trường hợp nhưng mà mỗi toa bao gồm 3 bạn lên , một toa có một người lên với hai toa còn lại không người nào lên ?Câu 2 cho tập vừa lòng A= {0:1:2:3:4:5). Gồm bao nhiêu số bao gồm 5 chữ số đôi một khác nhau được chế tạo thành từ các chữ số trong tập thích hợp A?



Một đoàn tàu tất cả 4 toa đỗ sinh hoạt sân ga. Gồm 4 hành khách từ sảnh ga lên tàu, mỗi người hòa bình với nhau chọn hốt nhiên 1 toa. Tính xác suất để một toa gồm 3 hành khách; một toa có một hành khách cùng hai toa không có hành khách hàng A. 3 11 B. 3 16 C. 3 13 D. 3 17

Một đoàn tàu có 4 toa đỗ nghỉ ngơi sân ga. Có 4 du khách từ sảnh ga lên tàu, từng người hòa bình với nhau chọn tự nhiên 1 toa. Tính xác suất để một toa có 3 hành khách; một toa có 1 hành khách cùng hai toa không có hành khách

A.  3 11

B.  3 16

C.  3 13

D.  3 17


Mỗi quý khách có 4 cách chọn 1 toa để lên trên tàu phải số bí quyết 4 du khách chọn toa để trên tàu là 4 4 = 256 cách. Suy ra n Ω = 256

Gọi A là trở thành cố: “một toa bao gồm 3 hành khách; một toa có một hành khách và hai toa không có hành khách”.

Chon 3 quý khách từ 4 hành khách và xếp 3 quý khách vừa chọn lên một trong các 4 toa tàu tất cả C 5 3 . 4 = 16 cách

Xếp hành khách sót lại lên một trong 3 toa tàu còn sót lại có 3 cách

Suy ra n(A) = 16 . 3 = 48

Vậy xác suất của phát triển thành cố yêu cầu tìm là p. A = 48 256 = 3 16

Đáp án B


Một đoàn tàu tất cả 4 toa đỗ nghỉ ngơi sân ga. Bao gồm 4 du khách từ sảnh ga lên tàu, từng người chủ quyền với nhau chọn tự nhiên 1 toa. Tính phần trăm để một toa có 3 hành khách; một toa có 1 hành khách và hai toa không có hành khách. A. B. C. D. 

Một đoàn tàu tất cả 4 toa đỗ sống sân ga. Gồm 4 hành khách từ sảnh ga lên tàu, mỗi người tự do với nhau chọn tự dưng 1 toa. Tính tỷ lệ để một toa bao gồm 3 hành khách; một toa có 1 hành khách và hai toa không có hành khách.

A.

*

B. 

*

C. 

*

D. 

*


Đáp án B

Mỗi du khách có 4 cách lựa chọn 1 toa bỏ lên trên tàu cần số bí quyết 4 quý khách chọn toa để lên tàu là

*
cách. Suy ra
*

Gọi A là thay đổi cố: “một toa gồm 3 hành khách; một toa có một hành khách cùng hai toa không có hành khách”.

Xem thêm: Dịch Vụ Tòa Nhà Udic Trần Duy Hưng, Tòa Udic Complex

Chon 3 du khách từ 4 hành khách và xếp 3 quý khách vừa lựa chọn lên 1 trong 4 toa tàu bao gồm

*
cách

Xếp hành khách sót lại lên một trong 3 toa tàu còn lại có 3 cách

Suy ra

*

 

Vậy phần trăm của trở thành cố đề nghị tìm là

*


Một đoàn tàu có 7 toa ở 1 sân ga. Có 7 du khách từ sảnh ga lên tàu, mỗi người tự do với nhau và lựa chọn 1 toa một bí quyết ngẫu nhiên. Tìm phần trăm của những biến vắt sau A: “ Một toa 1 người, một toa 2 người, một toa bao gồm 4 tín đồ lên và tư toa không tồn tại người nào cả” A.P(A) 450/1807 B. P(A) 40/16807 C.P(A) 450/16807 D. P(A) 450/1607

Một đoàn tàu tất cả 7 toa tại 1 sân ga. Tất cả 7 hành khách từ sảnh ga lên tàu, mỗi người độc lập với nhau và lựa chọn một toa một cách ngẫu nhiên. Tìm xác suất của những biến núm sau

A: “ Một toa 1 người, một toa 2 người, một toa gồm 4 tín đồ lên và bốn toa không có người như thế nào cả”

A.P(A) =450/1807

BP(A) =40/16807

C.P(A) =450/16807

D. P(A) = 450/1607


Số cách lên toa của 7 người là: 

*

Ta tìm số khả năng tiện lợi của A như sau

 Chọn 3 toa có tín đồ lên: 

*

 Với toa bao gồm 4 fan lên ta có:

*
biện pháp chọn

 Với toa tất cả 2 tín đồ lên ta có:

*
phương pháp chọn

 Người cuối cùng cho vào toa sót lại nên có một cách

Theo quy tắc nhân ta có: 

*

Do đó:

*
.

Chọn A.


Một đoàn tàu có 3 toa đỗ ngơi nghỉ sân ga. Gồm 5 du khách lên tàu. Mỗi hành khách tự do với nhau. Chọn tự dưng một toa. Tìm tỷ lệ để từng toa có ít nhất một hành khách bước lên tàu A. Trăng tròn 81 B. 10 27 C. 50 81 D. Trăng tròn 243

Một đoàn tàu có 3 toa đỗ sống sân ga. Có 5 quý khách lên tàu. Mỗi hành khách độc lập với nhau. Chọn ngẫu nhiên một toa. Tìm xác suất để mỗi toa có ít nhất một quý khách bước lên tàu

A. 20 81

B.  10 27

C.  50 81

D.  20 243


Một đoàn tàu gồm 3 toa đỗ ở sân ga. Bao gồm 5 du khách lên tàu. Từng hành khách chủ quyền với nhau. Chọn bỗng dưng một toa. Tìm tỷ lệ để từng toa có ít nhất một quý khách bước lên tàu A. B. C. D. 

Một đoàn tàu gồm 3 toa đỗ sinh hoạt sân ga. Bao gồm 5 hành khách lên tàu. Từng hành khách tự do với nhau. Chọn đột nhiên một toa. Tìm xác suất để từng toa có tối thiểu một du khách bước lên tàu

A.

*

B. 

*

C.

*

D. 

*


Đáp án C.

Gọi

*
là tập tất cả các hàng số
*
trong những số đó
*
là số toa mà hành khách thứ i lên
*
 

+

*
là tập những cách lên tàu làm thế nào cho có 2 toa gồm 3 tín đồ và mỗi toa sót lại 1 người

*
 

+

*
là tập những cách lên tàu sao cho có 2 toa bao gồm 2 bạn và 1 toa có một người

*
 

*
là vươn lên là cố “Mỗi toa đều sở hữu hành khách hàng lên tàu”

*

*
 


Một đoàn tàu gồm 3 toa chở khách, Toa I, II, III trên sân ga gồm 4 hành khách chuẩn bị lên tàu. Biết mỗi toa có tối thiểu 4 chỗ. Hỏi tất cả bao nhiêu cách thu xếp cho 4 vị khách hàng lên tàu vào đó có một toa cất 3 bên trên 4 fan ban đầu. A. 12 B. 18 C. 24 D. 30

Một đoàn tàu tất cả 3 toa chở khách, Toa I, II, III trên sân ga tất cả 4 hành khách chuẩn bị lên tàu. Biết mỗi toa có tối thiểu 4 chỗ. Hỏi tất cả bao nhiêu cách thu xếp cho 4 vị khách lên tàu vào đó có 1 toa chứa 3 bên trên 4 bạn ban đầu.

A. 12

B. 18

C. 24

D. 30


Chọn C 

Chọn toa gồm 3 người có 3 (toa)

Chọn 3 du khách xếp vào toa đó có

*
(cách)

Hành khách sót lại có 2 phương pháp chọn toa

Số phương pháp chọn là: 3.

*
.2 = 24 (C).


Một đoàn tàu bao gồm 3 toa chở khách, Toa I, II, III trên sảnh ga tất cả 4 hành khách chuẩn bị lên tàu. Biết từng toa có tối thiểu 4 chỗ. Hỏi gồm bao nhiêu cách sắp xếp cho 4 vị khách lên tàu vào đó có 1 toa đựng 3 trên 4 fan ban đầu. A. 12 B. 18 C. 24 D. 30

Một đoàn tàu gồm 3 toa chở khách, Toa I, II, III trên sảnh ga có 4 hành khách chuẩn bị lên tàu. Biết từng toa có tối thiểu 4 chỗ. Hỏi gồm bao nhiêu cách sắp xếp cho 4 vị khách lên tàu vào đó có một toa cất 3 trên 4 tín đồ ban đầu.

Xem thêm: So Sánh Quang Hợp Ở Thực Vật C3 C4 Cam, Thực Vật C3 C4 Cam, So Sánh Quang Hợp Ở Thực Vật C3,C4 Và Cam

A. 12

B. 18

C. 24

D. 30


Một đoàn tàu gồm ba toa đỗ sảnh ga. Có 5 du khách lên tàu. Từng hành khách hòa bình với nhau. Chọn đột nhiên một toa. Tìm phần trăm để từng toa có tối thiểu 1 du khách bước lên tàu. A . 50 81 B . Trăng tròn 81 C . 10 81 D . 20 243

Một đoàn tàu gồm ba toa đỗ sảnh ga. Bao gồm 5 hành khách lên tàu. Mỗi hành khách độc lập với nhau. Chọn tự dưng một toa. Tìm phần trăm để mỗi toa có tối thiểu 1 hành khách bước lên tàu.