Một Chiếc Thuyền Buồm Chạy Ngược Dòng Sông

     
*Bạn đang xem: Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học tập 12 Toán học tập 12 giờ Anh 12
vật lí 12
*
hóa học 12
*
lịch sử hào hùng 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 tiếng Anh 11 vật lí 11

Môn Lý - Lớp 10 20 bài tập Tính kha khá của chuyển động - phương pháp cộng vận tốc mức độ áp dụng


Câu hỏi Một chiếc thuyền buồm chạy ngược loại sông, sau 1 giờ đi được 10km. Một khúc gỗ trôi theo cái sông, sau 1 phút trôi được(frac1003m). Vận tốc của thuyền khơi so cùng với nước bởi bao nhiêu?

A 8 km/hB 10 km/hC 12 km/hD Một lời giải khác


Xem thêm: Cách Biểu Diễn Số Hữu Tỉ Trên Trục Số Hữu Tỷ Trên Trục Số, Biểu Diễn Số Hữu Tỉ −0,3 Trên Trục Số

Phương pháp giải:

Phương pháp:

Áp dụng cách làm cộng vận tốc: (overrightarrow v_13 = overrightarrow v_12 + overrightarrow v_23 )


Lời giải đưa ra tiết:

Cách giải:

 

Đổi t1 = 1h = 3600s, S1 = 10km = 10000m, t2 = 1 phút = 60s

Gọi thuyền là số 1; nước số 2; bờ là số 3

Vận tốc của thuyền so với bờ tất cả độ to là: (v_13 = fracs_1t_1 = frac10003600 = frac259m/s)

Vận tốc của nước so với bờ có độ to là: (v_23 = fracs_2t_2 = fracfrac100360 = frac59m/s)

Áp dụng công thức cộng gia tốc ta có: (overrightarrow v_13 = overrightarrow v_12 + overrightarrow v_23 )

Chọn chiều dương là chiều tan của chiếc nước

Vì thuyền tung ngược làn nước nên (overrightarrow v_13 ;overrightarrow v_12 ) hướng trái hướng dương, (overrightarrow v_23 ) hướng theo hướng dương quy ước

Suy ra: ( - v_13 = - v_12 + v_23 Rightarrow v_12 = v_13 + v_23 = frac259 + frac59 = frac103m/s = 12km/h)

Vậy vận tốc của thuyền khơi so cùng với nước là 12km/h

Chọn C


*
câu hỏi trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - xem ngay


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ chính sách


Xem thêm: Công Thức Tính Nhiệt Dung Riêng ? Cách Tính Nhiệt Dung Riêng

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép nangngucnoisoi.vn giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.