MIÊU TẢ NGÔI TRƯỜNG BẰNG TIẾNG ANH

     

Tả ngôi trường bằng Tiếng Anh lớp 6 có dàn ý, thuộc 3 đoạn văn mẫu tả ngôi trường, giúp những em học sinh rèn luyện kỹ năng, biết viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh về chủ thể trường học thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Miêu tả ngôi trường bằng tiếng anh

*

Với 3 đoạn văn tả ngôi trường bởi tiếng Anh có dịch, tổng hợp các Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh thường chạm mặt trong chủ đề trường học. Hy vọng sẽ giúp đỡ các em ngày dần học giỏi môn giờ Anh lớp 6.

Dàn ý tả ngôi trường bằng tiếng Anh

Đoạn văn nói/ trình làng về ngôi trường học bằng tiếng Anh bao gồm những ý thiết yếu sau:

What’s your school’s name/ address? – tên trường & Địa chỉ How is it? (new/old; large/ small; beautiful; …) – Nó như thế nào? (miêu tả phổ biến về ngôi trường) How many teachers/ students/ classrooms/ floors are there? – con số giáo viên, học tập sinh, lớp học với số tầng. How are the teachers/ students? (friendly; helpful;…) – diễn tả giáo viên và học sinh. What vị you like the best about your school? – Điều gì sinh hoạt ngôi ngôi trường khiến mình muốn nhất

Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh về ngôi trường

Tiếng Anh

Hello! My name is hoa. I’d like to tell you about my school. My school’s name Ly Thuong Kiet secondary school. My school is on Duy tung street. It is very beautiful and very big. My school has a front yard & a backyard. The front yard has many flowers, trees, head flag, & a playground. The backyard has a play ground . My school has 40 teachers, 1000 students và 30 rooms. I hope I ll be good student of Ly Thuong Kiet secondary school. I love my school, my teachers and my friends very much. Because they are very friendly & always help me whenever I need.

Tiếng Việt

Xin chào! thương hiệu tôi là Hoa. Tôi mong mỏi kể cho bạn nghe về trường học của tôi. Ngôi trường tôi tên trường cấp cho 2 Lý hay Kiệt. Ngôi trường tôi ở mặt đường Duy Tân. Nó khôn cùng đẹp và khôn cùng lớn. Trường tôi bao gồm sân trước với sân sau. Sảnh trước có khá nhiều hoa, cây xanh, cờ đầu, sảnh chơi. Sảnh sau tất cả sân chơi. Trường tôi bao gồm 40 giáo viên, 1000 học viên và 30 phòng. Em ước ao em là học tập sinh xuất sắc của trường thcs Lý hay Kiệt. Em rất yêu mến trường lớp, những thầy thầy giáo và các bạn của em. Vày họ rất thân mật và gần gũi và luôn trợ giúp tôi bất cứ khi nào tôi cần.

Xem thêm: Phân Tích 8 Câu Thơ Đầu Bài Việt Bắc (15 Mẫu + Sơ Đồ Tư Duy)

Tả về trường học bằng Tiếng Anh

Tiếng Anh

Hi, my name’s Tri. I’m student, today I’m going lớn talk about my school. This is my school. Its name is quang quẻ Trung, it is a secondary school. There are twenty classrooms in my school. Every class has a projector. All of the teachers are friendly. There are many trees around my school.Many people say my school is a “green school” beaucase every student and teacher is have protecting the envirointment awareness.

Tiếng Việt

Xin chào, bản thân tên Trí, mình là học tập sinh. Từ bây giờ mình sẽ nói về trường mình. Đây là trường bản thân tên là quang quẻ Trung, là trường cấp 2, trường bản thân có trăng tròn phòng học, lớp nào cũng có thể có máy chiếu. Tất cả các giáo viên hầu hết thân thiện. Bao quanh trường tôi có khá nhiều cây xanh, đa số người nói ngôi trường tôi là “trường học tập xanh” vày mọi học sinh và giáo viên phần đông phải đảm bảo ý thức về môi trường.

Tả ngôi trường bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

My name is Hoa. I’m fifteen years old. I study at Le Quy Don secondary school. This is not really best school but with me this is the best school I’ve ever studied. My school is small and antique. It’s in a small village so there are not many people in this school but I am not boring about this because the people there are really kind & help me if I m in the trouble. The teachers in this school are interesting & they always understand what are you thinking about? The first time I study there, I always think that they are witch because they can read my mind. Each lesson in my school is not terrible than another school because the teachers doesn’t teach me theory. They want me practice & practice. But they are also a teacher so they always give the students homework, many homework … In this school, there are many outdoor activities such as camping, thể thao festival & fair. But whatever this is not a problem, the problem is the students there are really study hard because they want this school become famous.

Xem thêm: Cách Chứng Minh Hai Mặt Phẳng Vuông Góc, Dạng 3: Chứng Minh Hai Mặt Phẳng Vuông Góc

Tiếng Việt

Tôi tên là Hoa. Tôi mười lăm tuổi. Em học tập trường thcs Lê Quý Đôn. Đây không hẳn là ngôi trường tốt nhất nhưng cùng với tôi đấy là ngôi trường tốt nhất có thể mà tôi từng học. Trường học của tôi nhỏ và cổ kính. Nó ở 1 ngôi làng bé dại nên không có tương đối nhiều người vào trường này mà lại tôi ko thấy nhàm chán về vấn đề này vì những người ở đó thực sự xuất sắc bụng và giúp sức tôi nếu như tôi chạm mặt khó khăn. Những giáo viên trong trường này thiệt thú vị và họ luôn luôn hiểu nhiều người đang nghĩ gì? Lần thứ nhất học ngơi nghỉ đó, tôi luôn nghĩ rằng họ là phù thủy vị họ có thể đọc được xem xét của tôi. Mỗi buổi học ở ngôi trường tôi không gớm ghê hơn trường khác do thầy cô ko dạy lý thuyết cho tôi. Người ta muốn tôi rèn luyện và luyện tập. Dẫu vậy họ cũng là một trong những giáo viên buộc phải họ luôn luôn giao cho học viên bài tập về nhà, nhiều bài tập về bên … Ở ngôi ngôi trường này, có rất nhiều chuyển động ngoài trời như cắm trại, hội thao, hội chợ. Nhưng mà dù sao phía trên cũng không hẳn là vấn đề, vấn đề là những sinh viên ở đó thực sự cần cù học tập vì họ muốn ngôi ngôi trường này trở phải nổi tiếng.