Mặt phẳng đối xứng của hình lập phương

     

Câu hỏi:Hình lập phương bao gồm bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

A.7

B.9

C.3

D.6

Lời giải:

Đáp án đúng:B -9

Giải thích:

Hình lập phương có 9 mặt phẳng đối xứng: 3 mặt phẳng đối xứng chia nó thành nhị khối hộp chữ nhật, 6 mặt phẳng đối xứng chia nó thành 2 khối lăng trụ tam giác.

Bạn đang xem: Mặt phẳng đối xứng của hình lập phương

Kiến thức mở rộng:

1. Mặt phẳng đối xứng là gì

Cho khối đa diện (H). Nếu phép đốι xứng qua mặt phẳng (P) biến (H) thành chủ yếu nó. Thì (P) gọi là mặt đốι xứng của khối đa diện (H).

2. Số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương


Có 9 mặt đối xứng của khối lập phương.

Trong đó có 3 mặt phẳng đi qua trung điểm 4 cạnh song song với nhau phân chia khối lập phương thành 2 khối hộp chữ nhật.

Xem thêm: Cách Đọc Danh Từ Số Nhiều Trong Tiếng Anh, Cách Phát Âm S Và Es

- Loại mặt phẳng đối xứng của hình lập phương qua nhì cạnh đối diện: bao gồm sáu mặt, như vào hình một là mp(AA’C’C).

*

- Loại mặt phẳng đối xứng là mặt phẳng trung trực của bốn cạnh tuy nhiên song: có cha mặt, như vào hình 2 là mặt phẳng trung trực của AA", BB", CC’, DD".

3. Hình lập phương là gì?

Hình lập phương là khối đa diện đều bao gồm 6 mặt đều là các hình vuông vắn bằng nhau, 12 cạnh bao gồm bằng nhau và có tất cả 8 đỉnh, 3 cạnh gặp nhau tại 1 đỉnh cùng 4 đường chéo cắt nhau tại 1 điểm.

Xem thêm: Chỉ Có Bạn Bè Thôi (Liveshow Hát Trên Quê Hương), Chỉ Có Bạn Bè Thôi

Hình lập phương tiếng anh là cube

4. Tính chất của hình lập phương

Hình lập phương có các tính chất sau:

- Hình lập phương tất cả 6 mặt phẳng đối xứng bằng nhau

-Hình lập phương có 12 cạnh bằng nhau

-Đường chéo của các mặt mặt đều bằng nhau

-Đường chéo hình khối lập phương bằng nhau

5. Dấu hiệu nhận biết hình lập phương?

Một vật là hình lập phương nếu chúng có một trong 2 đặc điểm sau:

-Có 12 cạnh bằng nhau

-Có 6 mặt đều là hình vuông

Tổng thể quan sát bằng mắt thường, ta sẽ thấy hình lập phương rất cân xứng.

6. Công thức tính chu vi, diện tích, thể tích hình lập phương

Tổng quát: cho hình lập phương cạnh a, đường chéo cánh mặt mặt là d, đường chéo cánh hình lập phương là D

Công thức tính chu vi:

P= 12.a

Trong đó:

-P là chu vi hình lập phương

-a là độ dài cạnh hình lập phương

Công thức tính diện tích:

Diện tích hình lập phương được chia nhỏ ra làm hai loại: Diện tích bao bọc và diện tích toàn phần

*Công thức tính diện tích bao phủ của hình lập phương là:

Sxq= a2.4

Trong đó:

-Sxqlà diện tích bao quanh hình lập phương

-a là độ dài cạnh hình lập phương

*Công thức tính diện tích toàn phần hình lập phương

Stp= a2.6

Trong đó:

-Stplà diện tích toàn phần hình lập phương

-a là độ nhiều năm cạnh hình lập phương

Công thức tính thể tích:

Để thực hiện tính thể tích của hình lập các bạn áp dụng công thức:

V =a.a.a= a3

Trong đó:

-V là thể tích hình lập phương

-a là độ nhiều năm cạnh hình lập phương

-Đường chéo của hình lập phương hợp với những đường cao tạo thành 1 tam giác vuông

Áp dụng định lý Py-ta-go, ta bao gồm công thức tính đường chéo D

*

Trong đó:

-D là độ lâu năm đường chéo hình lập phương