CẤu tẠo, tãnh chẤt, Ứng dỤng cỦa saccarozæ  v〠mantozæ

     

d.Thuỷ phân hoàn toàn(xúc tác, H+, nhiệt độ) Saccarozơ cũng giống như xenlulozơ đa số cho và một monosaccarit
Bạn đang xem: CẤu tẠo, tãnh chẤt, Ứng dỤng cỦa saccarozæ  v〠mantozæ

*Xem thêm: Những Chiếc Lá Rơi Hình Ảnh Chiếc Lá Rơi & Ảnh Mùa Thu Miễn Phí

154332 điểm

trần tiến

Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?A. Dung dịch fructozơ hòa chảy được Cu(OH)2B. Thủy phân (xúc tác H+, to) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccaritC. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, to) có thể tham gia phản ứng tráng gươngD. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 lúc đun nóng cho kết tủa Cu2O.
Xem thêm: Phim Tuổi Nổi Loạn Phần 2 - Phim Tuổi Nổi Loạn 2 (2014) Vietsub 13/13

Tổng đúng theo câu vấn đáp (1)

Phát biểu nào sau đây không đúng?A. Dung dịch fructozơ hòa chảy được Cu(OH)2B. Thủy phân (xúc tác H+, to) saccarozơ cũng như mantozơ đều mang lại cùng một monosaccaritC. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, to) có thể thâm nhập phản ứng tráng gươngD. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng mang đến kết tủa Cu2O.Đáp ánB sai+) Thủy phân (xúc tác H+, to) saccarozơC12H22O11 + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)+) Thủy phân (xúc tác H+, to) mantozơC12H22O11 + H2O → 2C6H12O6 (glucozơ)→ Đáp án B

Câu hỏi hay độc nhất vô nhị cùng chủ đề

trong các các sắt kẽm kim loại sau: Ag, Cu, Au, Al. Sắt kẽm kim loại có độ dẫn điện cực tốt ở điều kiện thường làA. Al. B. Au. C. Ag. D. Cu.Phân tích vai trò các thành phần nằm trong KHDH- giáo án dạy dỗ học bộ mônKim loại Zn hoàn toàn có thể khử được ion nào sau đây?A. Ca2+. B. H+. C. Na+. D. Mg2+.Kim nhiều loại nào dưới đây không pha chế được bằng phương thức thủy luyện?A. Cu. B. Ag. C. Al. D. Ni.Hệ số cân đối của H2SO4 trong bội nghịch ứng: FeS + H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + SO2­ + H2O làA. 8B. 10C. 9D. 12Cho dung dịch chứa 3,51 gam hỗn hợp gồm saccarozơ và glucozơ phản ứng AgNO3 dư trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam Ag. Vậy phần trăm theo khối lượng saccarozơ vào hỗn hợp ban đầu là:A. 48,72%B. 48,24%C. 51,23%D. 55,23%Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl clorua. Số hóa học trong dãy khi thủy phân trong hỗn hợp NaOH loãng (dư), đun nóng hiện ra ancol là ?A. 3B. 5C. 6D. 4Fructozơ không phản ứng với chất nào trong số chất sau đây?A. Hỗn hợp AgNO3/NH3, đun nóng.B. H2 gồm Ni xúc tác, đun nóng.C. Nước brom.D. Cu(OH)2 trong môi trường thiên nhiên kiềm.Kim các loại nào dưới đây phản ứng cùng với nước dễ dãi ở ánh sáng thường?A. Be. B. Al. C. K. D. Mg.Cho các nhận định sau:(a)Ở điều kiện thường, trimetylamin là chất lỏng, tan tốt trong nước.(b)Ở trạng thái kết tinh, các amino axit tồn tại bên dưới dạng ion lưỡng cực.(c)Polipeptit gồm những peptit gồm từ 2 mang đến 10 nơi bắt đầu α - aminoaxit với là cơ sở tạo cho protein.(d)Dung dịch anilin vào nước có tác dụng xanh quỳ tím. Số nhận định đúng làA. 1.B. 4.C. 2.D. 3.

Chọn lời giải C(adsbygoogle = window.adsbygoogle || <>).push();• Đáp án A đúng.C11H21O10CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH →toCu2O↓ + C11H21O10COONa + 3H2O• Đáp án B đúng.(C6H10O5)n + nH2O →H+,to nC6H12O6.Sản phẩm xuất hiện là glucozơ có công dụng tham gia tráng gương.• Đáp án C sai.Saccarozơ + H2O→H+,to glucozơ + fructozơmantozơ + H2O→H+,to2glucozơ.• Đáp án D đúng.Vì fructozơ là poliancol phải hòa tung được Cu(OH)2

Page 2

Chọn câu trả lời BC6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O- Đáp án B1Saccarozơ + 1H2O →toH+ 1glucozơ + 1fructozơ1Mantozơ + 1H2O→toH+2glucozơ- Đáp án C(adsbygoogle = window.adsbygoogle || <>).push();n + nH2O→toH+nC6H12O6glucozơ C6H12O6 có khả năng tham gia tráng gương- Đáp án D1C12H22O11 →toCuOH2/OH- 1Cu2O


Chọn giải đáp C