LỰC KÉO VỀ CỰC ĐẠI

     

Lực kéo về hay có tên gọi khác là lực hồi phục. Lực này xuất hiên khi vật ban đầu rời ngoài vị trí cân bằng, nó có xu hướng đưa đồ dùng về vị trí cân bằng.

Bạn đang xem: Lực kéo về cực đại

Lực kéo về là tại sao làm mang lại vật giao động điều hòa.Dấu “-” chỉ lực hướng về vị trí cân nặng bằng.

Xem thêm: Cho 15 6G Hỗn Hợp 2 Ancol Đơn Chức Kế Tiếp Nhau Trong Dãy Đồng

*
lực kéo về bé lắc lò xo

Lưu ý:

Với nhỏ lắc lò xo bao gồm biểu thức F = – kx.Với bé lắc đối kháng thì sức lực kéo về tất cả biểu thức F = – mg.sinα, trong đó α là li độ góc.Với nhỏ lắc lò xo nằm ngang thì sức kéo về đó là lực lũ hồi.

Xem thêm: Số Trục Đối Xứng Của Hình Vuông Là, Hình Vuông Có Mấy Trục Đối Xứng

Chúng ta cùng cả nhà vào phần ví dụ để hhieeur bản chất của lực kéo về. Toàn bộ những lấy ví dụ này được trích vào đề thi xác nhận của BGD&ĐT.

Câu 1 <ĐỀ THI BGD&ĐT>: Một vật nhỏ tuổi có trọng lượng 500 g giao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về gồm biểu thức F = – 0,8cos 4t (N). Xấp xỉ của vật gồm biên độ làA. 6 cmB. 12 cmC. 8 cmD. 10 cmGiảiTheo đề suy ra: $left eginarraylF_m max = kA = momega ^2.A = 0,8N\omega = 4left( fracrads ight)\m = 0,5kgendarray ight. o A = 0,1m = 10cm$

Câu 2 <ĐỀ THI BGD&ĐT>: Ở một chỗ trên Trái Đất, hai con ỉắc 1-1 có cùng chiều dài sẽ đao động ổn định với thuộc biên độ. Hotline m1, F$_1$ với m2, F$_2$ lần lượt là khối lượng, độ béo lực kéo về cực to của bé lắc đầu tiên và của nhỏ lắc vật dụng hai. Biết m1 + m2 = 1,2 kg cùng 2F$_2$ = 3F$_1$ . Quý giá của m1 làA. 720 g.B. 400g.C. 480 g.D. 600 g.GiảiỞ một nơi trên Trái Đất, hai nhỏ ỉắc đơn có cùng chiều dài →cùng tần số góc$left = frac12momega ^2A leftrightarrow left o fracomega _1omega _2 = 3fracA_2A_1 = 9\F_1max = F_2max o m_1omega _1^2A_1 = m_2omega _2^2A_2 o fracm_2m_1 = fracomega _1^2A_1omega _2^2A_2endarray ight o fracm_2m_1 = left( 9 ight)^2.frac13 = 27$