KIM LOẠI CÓ KHỐI LƯỢNG RIÊNG NHỎ NHẤT

     Bạn đang xem: Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất

Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat với natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X thu được H2O cùng 9,12 mol CO2. Phương diện khác, m gam X tác dụng trọn vẹn với H2 dư (xúc tác Ni, nung nóng) thu được chất lớn Y. Đem toàn bộ Y tác dụng trọn vẹn với NaOH vừa đủ, rồi thu lấy toàn cục muối sau phản nghịch ứng đốt cháy trong oxi dư thì thu được buổi tối đa a gam H2O. Quý hiếm của a gần tuyệt nhất với quý giá nào sau đây?


Đốt cháy lếu hợp có 2,6 gam Zn với 2,24 gam fe với các thành phần hỗn hợp khí X tất cả clo với oxi, sau phản bội ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Tổng hợp Y bởi một lượng vùa dùng 120 ml hỗn hợp HCl 1M, thu được hỗn hợp Z. Mang đến AgNO3 dư vào dung dịch Z, chiếm được 28,345 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của clo trong các thành phần hỗn hợp X là


Hỗn vừa lòng E gồm ba peptit mạch hở. đipeptit X, tripeptit, tetrapeptit Z có tỉ lệ mol tương ứng là 2:1:1. Cho một lượng E bội phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, thu được 0,25 mol muối hạt của glyxin, 0,2 mol muối bột của alanin cùng 0,1 mol muối hạt của valin. Khía cạnh khác, đốt cháy trọn vẹn m gam E, thu được tổng trọng lượng của CO2 và H2O là 39,14 gam. Quý giá của m là


Khi thủy phân không hoàn toàn pentapeptit Ala - Gly - Val - Gly - Ala được buổi tối đa từng nào tripeptit khác nhau?


Cho 7,35 gam axit glutamic và 15 gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol KOH, thu được hỗn hợp Y. Mang đến Y công dụng hoàn toàn với dụng dịch HCl dư, nhận được m gam muối. Quý giá của m là
Xem thêm: Đề Thi Hk2 Môn Ngữ Văn Lớp 10 Năm 2017, Đề Kiểm Tra Giữa Hk 2 Môn Ngữ Văn 10 Năm 2017

Hỗn vừa lòng X gồm Ba, BaO cùng Ba(OH)2 có tỉ lệ số mol tương ứng 1.2.3. Mang lại m gam X vào nước thì thu được a lít hỗn hợp Y cùng V lít khí H2 (đktc). Dung nạp 8V lít CO2 (đktc) vào a lít hỗn hợp Y cho phản ứng xảy ra trọn vẹn thì nhận được 98,5 gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Cho 6,3 gam các thành phần hỗn hợp X gồm axit axetic, axit propionic và axit acrylic vừa đủ để gia công mất màu hoàn toàn dung dịch chứa 6,4 gam brom. Để trung trọn vẹn 3,15 gam các thành phần hỗn hợp X cần 90 ml hỗn hợp NaOH 0,5M. Thành phần xác suất khối lương của axit axetic trong các thành phần hỗn hợp X là


X, Y (MXMY)là hai axit sau đó thuộc cùng dãy đồng đẳng axit fomic; Z là este nhị chức tạo vì X, Y và ancol T. Đốt cháy 25,04 gam các thành phần hỗn hợp E đựng X, Y, Z, T (đều mạch hở) đề nghị dùng 16,576 lít O2 (đktc) thu dược 14,4 gam nước. Phương diện khác, nấu nóng 12,52 gam E nên dùng 380 ml dung dịch NaOH 0,5M. Hiểu được ở đk thường, ancol T không công dụng được cùng với Cu(OH)2. Phần trăm trọng lượng của X gồm trong hỗn hợp E gần độc nhất với


Đốt môi fe chứa sắt kẽm kim loại M cháy ngoài không khí rồi đưa vào bình đựng khí CO2 (như hình vẽ). Thấy kim loại M thường xuyên cháy vào bình khí đựng CO2.

Kim nhiều loại M

*


Cho 0,1 mol andehit X làm phản ứng về tối đa cùng với 0,3 mol H2, thu được 9 gam ancol Y. Còn mặt khác 2,1 gam X tác dụng hết cùng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, nhận được m gam Ag. Giá trị của m là
Xem thêm: Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Máy Phát Điện Xoay Chiều Ba Pha Dựa Trên

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam