Kiểu hình của cơ thể là kết quả của

     

Ở một loại thực vật, A chính sách hoa đỏ trội hoàn toàn so cùng với a mức sử dụng hoa trắng. Quần thể nào dưới đây đang cân bằng về mặt di truyền


Cho biết mỗi gen nguyên tắc một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEE ×aaBBDdee mang đến đời còn tồn tại kết quả như thế nào?


Ở người bệnh bạch tạng vị gen lặn nằm tại NST hay quy định. Tại một huyện miền núi, tỉ lệ tín đồ bị dịch bạch tạng là 1/10000. Tỉ lệ fan mang phong cách gen dị hợp vẫn là bao nhiêu %


Ở một chủng loại thực vật, màu sắc hoa vì hai cặp ren không alen xúc tiến tạo ra. Mang đến hai cây hoa white thuần chủng giao phấn với nhau được F1 toàn hoa đỏ. Mang đến F1 giao phấn đột nhiên với nhau được F2 có xác suất 9 hoa đỏ: 7 hoa trắng. Lúc lấy tự dưng một cây hoa đỏ F2 đến tự thụ phấn thì phần trăm đểthế hệ sau không tồn tại sự phân ly thứ hạng hình là?


Một loài cồn vật, xét 1 locut gen gồm 2 alen trội, lặn hoàn toàn, trong đó, alen A hình thức mắt đỏ còn alen a cách thức mắt trắng. Ở một quần thể có cấu tạo di truyền ở gắng hệ ban đầu (P) như sau:

- Giới đực: 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa.

Bạn đang xem: Kiểu hình của cơ thể là kết quả của

- Giới cái: 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa.

Quần thể bên trên giao phối bỗng nhiên qua những thế hệ. Tuyên bố nào sau đây chưa bao gồm xác?


Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu: 0,2 AA + 0,6 Aa + 0,2 aa = 1. Sau 2 vắt hệ từ bỏ phối thì cấu tạo di truyền của quần thể sẽ như thế nào?


Phả hệ sau đây mô tả một bệnh dịch di truyền ở fan do một trong những hai alen của một ren quy định.

*

Có bao nhiêu nhận xét sau đó là đúng?

(1) có 6 tín đồ trong phả hệ khẳng định được chắc chắn rằng kiểu gen.

(2) tỷ lệ người số (9) có kiểu ren giống với người bố (3) là 2/3.

Xem thêm: Giáo Án Tự Nhiên Xã Hội Lớp 2 Bài Gia Đình Cánh Diều, Bài 11: Gia Đình

(3) giả dụ cặp vợ ông xã (5) - (6) sinh thêm một đứa con nữa, tỷ lệ không sở hữu alen bệnh lý của đứa trẻ con này to hơn 30%.

(4) phần trăm sinh được 3 tín đồ con, vào đó có một trai bình thường, 1 trai mắc bệnh và 1 gái bị bệnh tình của cặp vợ ông chồng (9) - (10) to hơn 20%.


Câu 8:


Nội dung cơ bản của định dụng cụ Hacdi – Valbec so với quần thể giao phối


Câu 9:


Một khung người có dạng hình gen ABabgiảm phân đã xảy ra hoán vị gene giữa những alen A và a vớitần số hoán vị ren là 18%. Theo lý thuyết, nếu tổng số tế bào sinh tinh xảy ra hoán vị là 3600 thì số tế bào tham gia giảm phân tạo tinh trùng đang là


Câu 10:


Quy chế độ phân li hòa bình góp phần phân tích và lý giải hiện tượng gì?


Câu 11:


Ở một loại sinh vật, xét 2 cặp gene Aa và Bb nằm tại 1 cặp NST và cách nhau 40 cM. Một tế bào sinh tinh của một khung người ruồi giấm đực bao gồm kiểu genABab bớt phân sẽ tạo ra loại giao tử manggen AB với tỷ lệ nào?


Câu 12:


Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quy trình nhân song ADN?


Câu 13:


Trong trường hợp gen trội không hoàn toàn, tỉ lệ thành phần phân li phong cách hình 1:1 nghỉ ngơi F1 sẽ lộ diện trong công dụng của phép lai nào dưới đây?


Câu 14:


Ở cà chua, ren A hiện tượng quả đỏ trội trọn vẹn so với a khí cụ quả vàng, cây tứ bội sút phân chỉ sinh ra các loại giao tử 2n có công dụng thụ tinh bình thường. Xét những tổ phù hợp lai:

(1). AAaa ×AAaa. (2). Aaa ×Aaaa. (3). AAaa ×Aa.

Xem thêm: Khái Niệm Về Cách Mạng Tư Sản Là Gì? Những Điều Bí Ẩn Chưa Được Bật Mí

(4). Aaaa ×Aaaa. (5). AAAa× aaaa. (6). Aaaa ×Aa.

Theo lí thuyết, những tổng hợp lai như thế nào sẽ đến tỉ lệ thứ hạng hình sinh hoạt đời nhỏ 3 trái đỏ :1 quả vàng?


Câu 15:


Cho cây (P) dị đúng theo tử về một ren tự thụ phấn được F1. Biết mỗi gen khí cụ một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn và không xẩy ra đột biến. Theo lý thuyết, xác suất kiểu hình làm việc F1 cóthể là?

(1). 100%. (2). 1: 2: 1. (3). 3: 1. (4). 1: 1


Hỏi bài bác
*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam