KHỬ HOÀN TOÀN M GAM OXIT MXOY

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 17,92 lít khí teo (đktc), thu được a gam kim loại M. Hòa tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 20,16 (lít) khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Oxit MxOy là:

A. Cr2O3

B. FeO

C. Fe3O4

D. CrO


*

*

Đáp án C

Ta có: nCO = 0,8 mol; = 0,9 mol

Gọi n là hóa trị của kim loại M (1≤n≤3)

Trong phản ứng giữa M với H2SO4 đặc nóng, M là chất khử nhường electron.

Bạn đang xem: Khử hoàn toàn m gam oxit mxoy

H2SO4 quánh là hóa học oxi hóa nhận electron:

*

*

Trong phản ứng khử oxit kim loại bởi co ta luôn có:

nO (trong oxit) = nCO = 0,8 mol

⇒Tỉ lệ:

*

Dựa vào các đáp án ta thấy n = 2 hoặc n = 3

*


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu trả lời mà chúng ta cần!

Hòa tung hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO2 (sản phầm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là:

A. 52,2

B. 48,4

C. 54,0

D. 58,0


Đáp án D

Ta có: = 0,145 mol

Quy đổi 20,88 g oxit sắt FexOy thành 20,88 g sắt và O

Gọi nFe = x mol; nO = y mol

Quá trình nhường nhịn electron:

*

quá trình nhận electron:

*

Áp dụng định luật bảo toàn electron, ta có:

3x = 2y + 0,29 → 3x - 2y = 0,29 (1)

Mặt khác: 56x + 16y = 20,88 (2)

Từ (1) và (2) → x = 0,29 và y = 0,29

Muối hình thành là muối Fe2(SO4)3. Áp dụng ĐL bảo toàn nguyên tố ta có:

*


Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) (ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: A. 38,72 B. 35,50 C. 49,09 D....

Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) (ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 38,72

B. 35,50

C. 49,09

D. 34,36


Đáp án A

Quy đổi hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 thành sắt và Fe2O3.

*

*

*

Vậy muối = (0,1 + 0,06).242 = 38,72 (g)


Khử m gam bột CuO bằng khí H2 ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X. Để hòa tung hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch HNO3 1M, thu được 4,48 lít NO (đktc). Hiệu suất của phản ứng khử CuO bằng bao nhiêu?

A. 70%

B. 75%

C. 80%

D. 85%


Đáp án B

*

Số mol HNO3 nHNO3 = 1.1 = 1 mol

Số mol NO nNO = 4,48/22,4 = 0,2 mol

*

HNO3 còn 1 - 0,8 = 0,2 mol → CuO dư

*

Ban đầu 0,4 mol CuO, phản ứng 0,3 mol CuO

⇒ Hiệu suất H = (0,3/0,4).100% = 75%


Nung 8,4 gam fe trong không khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa chảy m gam hỗn hợp X vào dung dich HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là: A. 11,2 gam B. 10,2 gam C. 7,2 gam D. 6,9...

Nung 8,4 gam fe trong ko khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa tung m gam hỗn hợp X vào dung dich HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là:

A. 11,2 gam

B. 10,2 gam

C. 7,2 gam

D. 6,9 gam


Đáp án A

Quy hỗn hợp X về 2 chất fe và Fe2O3

Hòa tung hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư ta có:

*

⇒Số mol nguyên tử sắt trong oxit Fe2O3 là:

*

Vậy:

*

*


Cho m gam bột sắt vào 800ml dung dịch hỗn hơp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là: A. 17,8 và 4,48 B. 17,8 và 2,24 C. 10,8 và 4,48 D. 10,8 và...

Cho m gam bột sắt vào 800ml dung dịch hỗn hơp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là:

A. 17,8 và 4,48

B. 17,8 và 2,24

C. 10,8 và 4,48

D. 10,8 và 2,24


Đáp án B

Ta có:

*

*

Do Fe phải tiếp tục xảy ra phản ứng:

*

nFe phản ứng = 0,1 + 0,05 + 0,16 = 0,31 mol

0,6m (g) hỗn hợp bột kim loại sau phản ứng gồm sắt dư và Cu sinh ra:

m - mFe pư + mCu = 0,6m → m - 0,31.56+ 64.0,16 = 0,6m

m = 17,8 (g)


Khử 4,8 gam một oxit kim loại vào dãy điện hóa ở nhiệt độ cao, cần 2,016 lít H2. Kim loại thu được mang hòa tan trong dung dịch HCl, thu được 1,344 lít H2. Biết các khí đo ở đktc. Vậy oxit cần tìm là: A. FeO B. Fe2O3 C. CuO D....

Khử 4,8 gam một oxit kim loại trong dãy điện hóa ở nhiệt độ cao, cần 2,016 lít H2. Kim loại thu được đem hòa chảy trong dung dịch HCl, thu được 1,344 lít H2. Biết các khí đo ở đktc. Vậy oxit cần tìm là:

A. FeO

B. Fe2O3

C. CuO

D. Ag2O


Đáp án B

*

*

→ ax = 0,12/n

Ta có: (Mx + 16y)a = 4,8

→ Max + 16ay = 4,8 (1)

Thay ay = 0,09 và ax = 0,12/n vào (1)

Ta có: M = 28n → n = 2→ M = 56 : Fe

cụ n = 2 vào ta có: ax = 0,06

*

→ Fe2O3


Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và CuO. đến 25,4 gam X phản ứng với teo nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho Z tác dụng với dung dịch Ba(OH)2dư, thu được 9,85 gam kết tủa. Hòa tan hết Y vào 120 gam dung dịch HNO3 63% đun nóng thu được dung dịch T và 3,92 lít (đktc) khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Cho V (lít) dung dịch NaOH 1M vào dung dịch T, phản ứng...

Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và CuO. Mang đến 25,4 gam X phản ứng với co nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho Z tác dụng với dung dịch Ba(OH)2dư, thu được 9,85 gam kết tủa. Hòa chảy hết Y vào 120 gam dung dịch HNO3 63% đun nóng thu được dung dịch T và 3,92 lít (đktc) khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Mang đến V (lít) dung dịch NaOH 1M vào dung dịch T, phản ứng hoàn toàn tạo ra kết tủa với khối lượng lớn nhất. Phần trăm khối lượng Fe3O4 và giá trị V nhỏ tuổi nhất là

A. 20,54% và 0,525

B.20,54% và 1,025

C. 68,5% và 1,025

D.

Xem thêm: Cách Làm Chân Gà Ngâm Sả Ớt Ngon Giòn Đậm Vị Không Thể Cưỡng Lại

68,5% và 0,525


#Hóa học lớp 12
1
Ngô quang Sinh

Đáp án C

Ta có:

*

suy ra số mol CO2 vào Z là 0,05 mol tức O bị khử 0,05 mol.

Gọi số mol Fe3O4 và CuO theo lần lượt là a, b

*

Cho Y tác dụng với 1,2 mol HNO3 chiếm được khí 0,175 mol khí NO2.

Bảo toàn N:

*

*

Ta gồm 2 TH xảy ra:

TH1: HNO3 dư.

*

*

TH2: HNO3 hết.

*
nghiệm âm loại.


Đúng(0)
Hòa rã hoàn toàn m (g) một oxit sắt bằng H2SO4 đặc nóng thu được a mol SO2 (duy nhất). Mặt khác, sau khoản thời gian khử hoàn toàn m (g) oxit bên trên bằng H2 ở nhiệt độ cao rồi mang đến toàn bộ lượng sắt tạo thành vào H2SO4 đặc nóng dư thì thu được 9a mol SO2 (duy nhất). Vậy oxit sắt là: A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. FeO hoặc...
Đọc tiếp

Hòa rã hoàn toàn m (g) một oxit sắt bằng H2SO4 đặc nóng thu được a mol SO2 (duy nhất). Mặt khác, sau khoản thời gian khử hoàn toàn m (g) oxit trên bằng H2 ở nhiệt độ cao rồi đến toàn bộ lượng sắt tạo thành vào H2SO4 đặc nóng dư thì thu được 9a mol SO2 (duy nhất). Vậy oxit sắt là:

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. FeO hoặc Fe2O3


#Hóa học lớp 12
1
Ngô quang quẻ Sinh

Đáp án C

*

Ta có:

*

→ Fe3O4


Đúng(0)

Cho m gam Mg vào dung dịchHNO3dư. Sau phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch X và 1,12 lít khí NO (đkc, sản phẩm khử duy nhất củaN+5). Giá trị của m là

A. 1,8.

B. 2,4.

C. 3,6.

Xem thêm: Trời Mưa Ăn Gì Ngon Nhất? Các Món Ngon Cho Ngày Mưa Lạnh Mà Bạn Nên Biết

D. 6,0.


#Hóa học lớp 12
1
Ngô quang Sinh
Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

nangngucnoisoi.vn


Học liệuHỏi đáp
Các khóa học có thể bạn quan liêu tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng