KHỬ HOÀN TOÀN M GAM OXIT MXOY CẦN VỪA ĐỦ 17 92 LÍT KHÍ CO

     

Khử trọn vẹn m gam oxit MxOy phải vừa đầy đủ 17,92 lít khí co (đktc), thu được a gam kim loại M. Hoà tan không còn a gam M bằng dung dịch H2SO4 quánh nóng (dư), nhận được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc). Oxit MxOy là


+) nO = nCO

+) nhìn vào đáp án thấy số oxi hóa cao nhất của Fe, Cr là +3

Bảo toàn e => nM

$ o dfracn_Mn_O$ → CTPT


nO = nCO = 0,8 mol ; $n_SO_2 = 0,9,mol$

Nhìn vào giải đáp thấy số oxi hóa tối đa của Fe, Cr là +3


*

→ $n_M, = dfrac0,9.23 = 0,6,mol$

$ o dfracn_Mn_O = dfrac0,60,8 = dfrac34$ →MxOy là Fe3O4


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phương trình chất hóa học của bội phản ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.

Bạn đang xem: Khử hoàn toàn m gam oxit mxoy cần vừa đủ 17 92 lít khí co

Nhận xét nào tiếp sau đây về làm phản ứng bên trên là đúng?


Cho biết các phản ứng xẩy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:


Cho các cặp oxi hóa - khử được sắp xếp theo máy tự tăng cao tính oxi hóa của những ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Tiến hành các phân tích sau:

(a) mang đến sắt vào hỗn hợp đồng(II) sunfat.

(b) đến đồng vào dung dịch nhôm sunfat.

(c) đến thiếc vào hỗn hợp đồng(II) sunfat.

(d) mang lại thiếc vào hỗn hợp sắt(II) sunfat.

Trong các thí nghiệm trên, hầu như thí nghiệm có xảy ra phản ứng là


X là kim loại phản ứng được với hỗn hợp H2SO4 loãng, Y là kim loại công dụng được với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y theo thứ tự là (biết thiết bị tự vào dãy vắt điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag


Dãy gồm những kim một số loại đều chức năng được với dung dịch HCl mà lại không chức năng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:


Cho bột sắt vào dung dịch có AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X tất cả hai muối bột và chất rắn Y có hai kim loại. Nhị muối vào X với hai sắt kẽm kim loại trong Y theo thứ tự là:


Cho láo lếu hợp tất cả Fe cùng Mg vào dung dịch AgNO3, khi những phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch X (gồm nhị muối) và chất rắn Y (gồm nhị kim loại). Hai muối vào X là


Kim các loại M làm phản ứng được với: hỗn hợp HCl, dung dịch Cu(NO3)2, hỗn hợp HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là


Cho các thành phần hỗn hợp bột Al, sắt vào dung dịch cất Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn tất cả ba kim loại là:


Cho kim loại M làm phản ứng cùng với Cl2, thu được muối hạt X. Cho M công dụng với hỗn hợp HCl, thu được muối hạt Y. Cho Cl2 tác dụng với hỗn hợp muối Y thu được muối hạt X. Kim loại M là


Cho khí co (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng các thành phần hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Mang đến Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy sót lại phần ko tan Z. Mang sử các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần ko tan Z gồm


Dãy gồm những kim nhiều loại được pha trộn trong công nghiệp bằng cách thức điện phân hợp hóa học nóng tung của chúng là:


Cho sơ trang bị phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ đồ gia dụng trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y theo lần lượt là những chất nào sau đây?


Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số ngôi trường hợp xuất hiện thêm ăn mòn năng lượng điện hoá là


Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị nhị không đổi trong phù hợp chất) trong các thành phần hỗn hợp khí Cl2 với O2. Sau phản ứng thu được 23,0 gam hóa học rắn với thể tích tất cả hổn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại M là


Cho 7,84 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) tất cả Cl2 và O2 phản nghịch ứng trọn vẹn với 11,1 gam các thành phần hỗn hợp Y bao gồm Mg với Al, nhận được 30,1 gam các thành phần hỗn hợp Z. Phần trăm trọng lượng của Al vào Y là


Hòa tan hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch Y. Mang đến dung dịch NaOH dư vào Y chiếm được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến cân nặng không đổi, chiếm được m gam hóa học rắn. Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m là


Cho 12 gam kim loại tổng hợp của bạc bẽo vào hỗn hợp HNO3 loãng (dư), đun nóng cho phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch có 8,5 gam AgNO3. Phần trăm trọng lượng của bội bạc trong mẫu kim loại tổng hợp là


Cho 2,8 gam hỗn hợp X gồm Cu và Ag làm phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5 ) và dung dịch cất m gam muối. Quý hiếm của m là


Hoà tan trọn vẹn 12,42 gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X với 1,344 lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y có 2 khí là N2O cùng N2. Tỉ khối của tất cả hổn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Cực hiếm của m là


Cho 2,24 gam bột fe vào 200 ml dung dịch đựng hỗn hợp có AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X và m gam chất rắn Y. Quý giá của m là


Cho một lượng bột Zn vào hỗn hợp X bao gồm FeCl2 và CuCl2. Trọng lượng chất rắn sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn nhỏ dại hơn khối lượng bột Zn ban sơ là 0,5 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau phản nghịch ứng thu được 13,6 gam muối khan. Tổng trọng lượng các muối trong X là


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng nhận được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Quý hiếm của m là


Cho V lít tất cả hổn hợp khí (ở đktc) có CO cùng H2 phản ứng với một lượng dư các thành phần hỗn hợp rắn gồm CuO cùng Fe3O4 nung nóng. Sau khoản thời gian các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn bớt 0,32 gam. Cực hiếm của V là


Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy đề xuất vừa đầy đủ 17,92 lít khí co (đktc), chiếm được a gam kim loại M. Hoà tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 sệt nóng (dư), chiếm được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Oxit MxOy là


Cho hơi nước đi qua than lạnh đỏ, thu được 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) tất cả CO, CO2 cùng H2. Cho toàn cục X chức năng hết cùng với CuO (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan tổng thể Y bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc). Xác suất thể tích khí co trong X là


Cho 6 sắt kẽm kim loại sau: Na, Ba, Fe, Ag, Mg, Al thứu tự vào dung dịch CuSO4 dư. Số trường hợp thu được chất thành phầm là kết tủa sau phản bội ứng là


Sự ăn uống mòn kim loại là sự hủy diệt kim các loại hoặc kim loại tổng hợp do công dụng của các chất trong môi trường xung quanh. Đó là một quy trình hóa học tập hoặc quá trình điện hóa trong đó kim một số loại bị oxi trở thành ion dương.

Xem thêm: Khởi Nghĩa Phan Bá Vành - Cuộc Chống Chế Độ Nhà Nguyễn

M → Mn+ + ne

Có hai dạng nạp năng lượng mòn sắt kẽm kim loại là bào mòn hóa học tập và làm mòn điện hóa học:

- Ăn mòn chất hóa học là quy trình oxi hóa - khử, trong số đó các electron của sắt kẽm kim loại được đưa trực sau đó các hóa học trong môi trường.

- Ăn mòn năng lượng điện hóa học là quy trình oxi hóa - khử, trong những số ấy kim nhiều loại bị làm mòn do chức năng của dung dịch chất điện li và khiến cho dòng electron vận động và di chuyển từ rất âm mang lại cực dương.

Thí nghiệm 1: triển khai thí nghiệm theo quá trình sau:

bước 1: Rót dung dịch H2SO4 loãng vào cốc thủy tinh.

cách 2: Nhúng thanh kẽm với thanh đồng (không tiếp xúc nhau) vào cốc đựng hỗn hợp H2SO4 loãng.

bước 3: Nối thanh kẽm với thanh đồng bởi dây dẫn (có mắc thông suốt với một điện kế).

Thí nghiệm 2: Để 3 thanh hợp kim: Cu-Fe (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong không khí ẩm.

Xem thêm: Phép Đồng Nhất Là Gì ? Lý Thuyết Ôn Tập Chương Phép Biến Hình Toán 11


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.