Khối Mười Hai Mặt Đều

     

CHI TIẾT VỀ 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Bài viết sẽ trình diễn cho các bạn các câu chữ gồm:

*

1. Khối đa diện đều các loại $3;3$ (khối tứ diện đều)

• mỗi mặt là 1 trong tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh thông thường của đúng 3 mặt

• có số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) thứu tự là $D=4,M=4,C=6.$

• Diện tích tất cả các phương diện của khối tứ diện hầu như cạnh $a$ là $S=4left( fraca^2sqrt34 ight)=sqrt3a^2.$

• Thể tích của khối tứ diện hầu như cạnh $a$ là $V=fracsqrt2a^312.$

• bao gồm 6 khía cạnh phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của từng cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của hai cạnh đối diện)

• bán kính mặt ước ngoại tiếp $R=fracasqrt64.$

2. Khối nhiều diện đều các loại $3;4$ (khối chén bát diện hầu hết hay khối tám mặt đều)

• từng mặt là một trong tam giác đều

• mỗi đỉnh là đỉnh thông thường của đúng 4 mặt

• tất cả số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) theo thứ tự là $D=6,M=8,C=12.$

• Diện tích toàn bộ các khía cạnh của khối chén diện đầy đủ cạnh $a$ là $S=2sqrt3a^2.$

• bao gồm 9 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối bát diện đầy đủ cạnh $a$ là $V=fraca^3sqrt23.$

• bán kính mặt cầu ngoại tiếp là $R=fracasqrt22.$

3.


Bạn đang xem: Khối mười hai mặt đều


Xem thêm: Sử Việt Qua Phong Cách Tranh Vẽ Các Anh Hùng Dân Tộc, Sử Việt Qua Phong Cách Tranh Vẽ Fantasy


Xem thêm: Dàn Ý Và Văn Mẫu Cảm Nghĩ Của Em Về Người Bạn Thân Hay, Chọn Lọc


Khối đa diện đều loại $4;3$ (khối lập phương)

• từng mặt là 1 trong những hình vuông

• từng đỉnh là đỉnh thông thường của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số khía cạnh (M); Số cạnh (C) theo thứ tự là $D=8,M=6,C=12.$

• diện tích của tất cả các mặt khối lập phương là $S=6a^2.$

• tất cả 9 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối lập phương cạnh $a$ là $V=a^3.$

• nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fracasqrt32.$

4. Khối đa diện đều các loại $5;3$ (khối thập nhị diện các hay khối mười hai mặt đều)

• từng mặt là 1 ngũ giác hầu như • từng đỉnh là đỉnh chung của tía mặt

• Số đỉnh (Đ); Số khía cạnh (M); Số canh (C) thứu tự là $D=20,M=12,C=30.$

• Diện tích tất cả các mặt của khối 12 mặt hầu như là $S=3sqrt25+10sqrt5a^2.$

• bao gồm 15 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối 12 mặt hầu như cạnh $a$ là $V=fraca^3(15+7sqrt5)4.$

• bán kính mặt mong ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt15+sqrt3)4.$

5. Khối đa diện các loại $3;5$ (khối nhị thập diện gần như hay khối nhì mươi mặt đều)

• từng mặt là 1 trong tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh bình thường của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số phương diện (M); Số cạnh (C) thứu tự là $D=12,M=20,C=30.$

• diện tích của toàn bộ các phương diện khối đôi mươi mặt số đông là $S=5sqrt3a^2.$

• tất cả 15 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối 20 mặt hầu hết cạnh $a$ là $V=frac5(3+sqrt5)a^312.$

• bán kính mặt mong ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt10+2sqrt5)4.$

Gồm 4 khoá luyện thi tốt nhất và đầy đủ nhất phù hợp với yêu cầu và năng lượng của từng đối tượng người tiêu dùng thí sinh:

Bốn khoá học X vào góiCOMBO X 2020có nội dung hoàn toàn khác nhau và gồm mục đich hỗ trợ cho nhau góp thí sinh về tối đa hoá điểm số.

Quý thầy cô giáo, quý cha mẹ và các em học tập sinh rất có thể muaCombogồm cả 4 khoá học đồng thời hoặc nhấp vào từng khoá học để mua lẻ từng khoá cân xứng với năng lực và nhu cầu phiên bản thân.