KHỐI LƯỢNG TINH BỘT CẦN DÙNG

     
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quy trình lên men để chế tạo thành 10 lít rượu (ancol) etylic 46 ° là (biết năng suất của cả quá trình là 72% và trọng lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml) :

A.5,4 kg.

Bạn đang xem: Khối lượng tinh bột cần dùng

B. 5,0 kg.

C. 6,0 kg.

D. 9 kg.


*

*

Khối lượng của tinh bột buộc phải dùng trong quá trình lên men để chế tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46° là (biết công suất của cả quy trình là 72% và cân nặng riêng của rượu etylic nguyên hóa học là 0,8 g/ml) A. 5,4 kg B. 5,0 kg C. 6,0 kg D. 4,5...

Khối lượng của tinh bột bắt buộc dùng trong quy trình lên men để chế tạo ra thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46° là (biết công suất của cả quy trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)

A. 5,4 kg

B. 5,0 kg

C. 6,0 kg

D. 4,5 kg


Khối lượng của tinh bột nên dùng trong quá trình lên men để tạo nên thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46o là (biết công suất của cả quy trình là 72% và cân nặng riêng của rượu etylic nguyên hóa học là 0,8 g/ml) A. 5,4 kg. B.5,0 kilogam C.6,0 kg. D.4,5...

Khối lượng của tinh bột đề xuất dùng trong quá trình lên men để tạo nên thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46o là (biết công suất của cả quá trình là 72% và cân nặng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)

A. 5,4 kg.

B.5,0 kg

C.6,0 kg.

D.4,5 kg.


Đáp án: D

Ta gồm Vrượu nguyên chất = 5 x 46% = 2,3 lít → mC2H5OH = 2,3 x 0,8 = 1,84 kilogam = 1840 gam.Ta bao gồm (C6H10O5)n → 2nC2H5OHTheo phương trình:

*
gam.Mà H = 72% → m(C6H10O5)n = 3240 : 72% = 4500 gam = 4,5 kg


Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46o là (biết hiệu suất của cả quy trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml) A. 5,4 kg B.5,0 kilogam C.6,0 kilogam D.4,5...

Khối lượng của tinh bột nên dùng trong quá trình lên men để tạo ra thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46o là (biết công suất của cả quy trình là 72% và trọng lượng riêng của rượu etylic nguyên hóa học là 0,8 g/ml)

A. 5,4 kg

B.5,0 kg

C.6,0 kg

D.4,5 kg


Đáp án D

Hướng dẫn

Ta có: Vrượu nguyên chất = 5 x 46% = 2,3 lít

→ mC2H5OH = 2,3 x 0,8 = 1,84 kilogam = 1840 gam.Ta có:

(C6H10O5)n → 2nC2H5OH

Theo phương trình:

*

Mà H = 72%

→ m(C6H10O5)n = 3240 : 72% = 4500 gam = 4,5 kg


Khối lượng của tinh bột yêu cầu dùng trong quy trình lên men để sản xuất thành 5 lít rượu (ancol) etylic 460 là (biết năng suất của cả quy trình là 72% và cân nặng riêng của rượu etylic nguyên hóa học là 0,8 g/ml)

A. 5,4 kg.

B. 5,0 kg.

C. 6,0 kg.

D. 4,5kg.


Khối lượng của tinh bột yêu cầu dùng trong quá trình lên men để chế tạo thành 3 lít rượu (ancol) etylic 60 ° là (biết năng suất của cả quy trình là 92% và trọng lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml) : A.5,4 kg. B. 2,51 kg. C. 2,76kg. D. 5,52...

Khối lượng của tinh bột phải dùng trong quy trình lên men để chế tạo ra thành 3 lít rượu (ancol) etylic 60 ° là (biết công suất của cả quá trình là 92% và trọng lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml) :

A.5,4 kg.

B. 2,51 kg.

C. 2,76kg.

D. 5,52 kg.


Khối lượng tinh bột đề xuất dùng trong quy trình lên men để tạo nên thành 5 lít ancol etylic 46° là (biết năng suất của cả quy trình là 72% và trọng lượng riêng của ancol etylic nguyên hóa học là 0,8 g/ml)

A. 4,50 kg.

B.2,33 kg.

Xem thêm: Top 12 Địa Điểm Hẹn Hò Riêng Tư Ở Sài Gòn Lí Tưởng Mùa Valentine

C.5,00 kg.

D.3,24 kg.


Khối lượng tinh bột buộc phải dùng trong quy trình lên men để chế tạo thành 5 lít ancol etylic 46° là (biết hiệu suất của cả quy trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên hóa học là 0,8 g/mL) A. 4,50 kg B. 2,33 kg C. 5,00 kg. D. 3,24...

Khối lượng tinh bột buộc phải dùng trong quá trình lên men để chế tạo thành 5 lít ancol etylic 46° là (biết công suất của cả quá trình là 72% và cân nặng riêng của ancol etylic nguyên hóa học là 0,8 g/mL)

A. 4,50 kg

B. 2,33 kg

C. 5,00 kg.

D. 3,24 kg


Khối lượng của tinh bột đề xuất dùng trong quy trình lên men để chế tác thành 5 lít ancol etylic 46° là (biết công suất của quy trình là 72% và trọng lượng riêng của anc,etylic nguyên hóa học là 0,8 g/ml. A. 6,0 kg. B. 4,5 kg. C. 5,4 kg. D. 5,0...

Khối lượng của tinh bột yêu cầu dùng trong quy trình lên men để tạo nên thành 5 lít ancol etylic 46° là (biết công suất của quá trình là 72% và khối lượng riêng của anc,etylic nguyên chất là 0,8 g/ml.

A. 6,0 kg.

B. 4,5 kg.

C. 5,4 kg.

D. 5,0 kg.


Chọn giải đáp B

Ta gồm sơ đồ: (C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH + 2nCO2.

mC2H5OH = 5 × 0,46 × 103 × 0,8 = 1840(g) ⇒ nC2H5OH = 40 mol.

► mtinh bột = 40 ÷ 2 ÷ 0,72 × 162 = 4500(g) = 4,5(kg)


Khối lượng của tinh bột phải dùng trong quy trình lên men để sản xuất thành 5 lít ancol etylic 46° là (biết năng suất của quá trình là 72% và trọng lượng riêng của anc,etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. A. 6,0 kg. B. 4,5 kg. C. 5,4 kg. D. 5,0...

Khối lượng của tinh bột nên dùng trong quy trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 46° là (biết năng suất của quy trình là 72% và khối lượng riêng của anc,etylic nguyên hóa học là 0,8 g/ml.

A. 6,0 kg.

B. 4,5 kg.

C. 5,4 kg.

D. 5,0 kg.


Chọn giải đáp B

Ta bao gồm sơ đồ: (C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH + 2nCO2.

mC2H5OH = 5 × 0,46 × 103 × 0,8 = 1840(g) ⇒ nC2H5OH = 40 mol.

Xem thêm: Danh Sách 30 Các Bài Hát Của Nhạc Sĩ Văn Cao (2013), Tuyển Tập Ca Khúc Hay Nhất Của Văn Cao (2013)

► mtinh bột = 40 ÷ 2 ÷ 0,72 × 162 = 4500(g) = 4,5(kg) ⇒ chọn B.


tất cả Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên