Khối lượng tinh bột cần dùng trong quá trình

     
*Bạn đang xem: Khối lượng tinh bột cần dùng trong quá trình

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học tập 12 Toán học tập 12 giờ Anh 12
trang bị lí 12
*
chất hóa học 12
*
lịch sử vẻ vang 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học tập 12


Xem thêm: Nói Giảm Nói Tránh Là Gì ? Tác Dụng Của Nói Giảm Nói Tránh? Nói Giảm Nói Tránh Là Gì

Ngữ văn 11 Toán học tập 11 tiếng Anh 11 vật dụng lí 11

Câu hỏi cân nặng của tinh bột phải dùng trong quá trình lên men để chế tạo ra thành 5 lít rượu (ancol etylic) 46o là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và trọng lượng riêng của rượu etylic nguyên hóa học là 0,8 g/ml)

A 5,4 kg.B 5,0 kg.C 6,0 kg.D 4,5 kg.

Phương pháp giải:

V rượu nguyên chất = V dd rượu.(ĐR/100)

=> mC2H5OH = D.V => nC2H5OH

Để đơn giản ta coi tinh bột là C6H10O5:

C6H10O5 → C6H12O6 → 2C2H5OH

=> n tinh bột = 0,5.nC2H5OH

=> m tinh bột (tính toán) 

Tuy nhiên năng suất cả quá trình là 72% bắt buộc lượng tinh bột thực tiễn cần dùng phải lớn hơn lượng tính toán:

=> m tinh bột phải dùng = m tinh bột (tính toán).(100/H)
Xem thêm: Bát Diện Đều Có Bao Nhiêu Mặt Đối Xứng, Hình Bát Diện Đều Có Bao Nhiêu Mặt Phẳng Đối Xứng

Lời giải bỏ ra tiết:

V rượu nguyên chất = V dd rượu.(ĐR/100) = 5.(46/100) = 2,3 lít

=> mC2H5OH = D.V = 0,8.2,3 = 1,84 kg

=> nC2H5OH = 1,84/46 = 0,04 kmol

Để đơn giản và dễ dàng ta coi tinh bột là C6H10O5:

C6H10O5 → C6H12O6 → 2C2H5OH

=> n tinh bột = 0,5.nC2H5OH = 0,02 kmol

=> m tinh bột = 0,02.162 = 3,24 kg

Tuy nhiên công suất cả quy trình là 72% nên lượng tinh bột thực tế cần dùng phải lớn hơn lượng tính toán:

=> m tinh bột bắt buộc dùng = 3,24.(100/72) = 4,5 kg

Đáp án D


Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép nangngucnoisoi.vn giữ hộ các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.