Khối Lượng Riêng Của Gạo

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Khối lượng riêng của gạo

*

khối lượng riêng biệt của gạo khoảng 1200kg/m3.gạo có khối lượng là 3kg sẽ hoàn toàn có thể tích là ?dm3

( nhập công dụng dưới dạng chữ số thập phân dễ dàng và đơn giản nhất )


*

Biết trọng lượng riêng của những là 1500kg/m3.Vậy 3 khối cat có cân nặng bằng ... Tấn

(Nhập tác dụng dưới dạng văn bản số thập phân dễ dàng nhất)

Giải thích ví dụ giúp bản thân nha


*

D=1500kg/m3

V=3 khối = 3m3

m=? tấn

Giaỉ:

Khối lượng của 3 khối cát, áp dụng công thức:

(D=fracmV\=>m=D.V=1500.3=4500left(kg ight))

Mà: 4500kg=4,5 tấn

Đáp số: 4,5 tấn


Tóm tắt :

m=3kg

D=1200kg/m^3

Tính V=?

Giải :

Thể tích của gạo là :

(m=D.V;Rightarrow V=fracmD=frac31200=0,0025left(m^3 ight))

 


Thể tích của gạo là :

D = (fracmV) -> V = (fracmD=frac31200=0,0025) (m3).

Vậy......
Xem thêm: Thời Cơ Và Thách Thức Trong Quá Trình Toàn Cầu Hóa Của Việt Nam Hiện Nay

Tóm tắt :

m=3kg

D=1200kg/m^3

Giải :

Thể tích của gạo là :

(m=D.V;Rightarrow V=fracmD=frac31200=0,0025left(m^3 ight))


Pha 75g muối bột vào 1,5 lít nước . Biết trọng lượng riêng của nước là 1000kg/m3,thể tích của các thành phần hỗn hợp tăng ko xứng đáng kể. Trọng lượng riêng của nước muối là .....g/cm3.Điền công dụng dưới dạng số thập phân đối kháng giản. AI LÀM ngừng NHANH NHẤT MÌNH TICK CHO

*


1 boa gạo tất cả khối lnợng 55kg

a)Tính trọng lượng của bao gạo

b) Biết bao gạo có trọng lượng riêng là 1200kg/m3.Tính thể tích bao gạo đã cho trên?


a) - Trọng lượng bao gạo là :

(P=10m=10.55=550(N))

b) - Thể tích bao gạo là :

(V=dfracmD=dfrac551200=dfrac11240(m^3))


một lít dầu tất cả trọng lượng 8N . Gồm 3kg dầu thì đang đong được ........l.(nhập kết quả dưới dạng chữ số thập phân dễ dàng và đơn giản nhất) đồ vật lí 6


Khốối lượng của một lít dầu là :

(m=fracP10=frac810=0,8left(kg ight))

Tóm tắt :

1l : 0,8kg

.....l : 3kg

3kg dầu đang đong được là :

3.1:0,8=3,75(l)

Chúc chúng ta học xuất sắc !!!


Mình để giúp bạn trả lời câu hỏi này

Khối lượng của 1 lít dầu là :

P = 10m => m = p : 10 = 8 : 10 = 0,8 (kg)

Tóm tắt đề :

1 lít => m = 0,8 kg

? lít => m = 3 kg

3 kg dầu ta đã đong được :

V = 3 : 0,8 = 3,75 (lít)

Vậy gồm 3 kilogam dầu thì ta đong được 3,75 lít dầu

Chúc bàn sinh hoạt ngày càng giỏi !

Đừng quên chọn câu trả lời của bản thân mình nha !


Một vật gồm trọng lượng riêng là 78000N/m3 . Thể tích của trang bị là 250 cm3 . Trọng lượng của đồ vật là ........N ( nhập kq với chữ số thập phân dễ dàng nhất ) 

 
Xem thêm: Các Khách Sạn 3 Sao Gần Sân Bay Tân Sơn Nhất Giá Rẻ Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Hai thanh chì có thể tích là 13 cm3 và 21 cm3 . Nhì thanh có cân nặng hơn nhát nhau 99,2g . Cân nặng của thanh nhỏ dại là ....gam ( Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn độc nhất )


Hai thanh chì rất có thể tích là 13 cm3 cùng 21 cm3 . Nhị thanh có trọng lượng hơn yếu nhau 99,2g . Khối lượng của thanh nhỏ là 161,2 gam