Khối Lăng Trụ Tứ Giác Đều

     

Toán 12: Hình lăng trụ là gì? Lăng trụ tam giác đều, tứ giác đều, lục giác

1. Hình lăng trụ2. Hình lăng trụ đều3. Lăng trụ tam giác đều, lăng trụ tứ giác đều, lăng trụ ngũ giác đều, lăng trụ lục giác đều4. Bài tập trắc nghiệm Lăng trụ tam giác đều, lăng trụ tứ giác đều, lăng trụ ngũ giác đều, lăng trụ lục giác đều

Hình lăng trụ là gì? Lăng trụ tam giác đều, tứ giác đều, lục giác. Đây là rất nhiều nội dung đặc biệt được học tập trong công tác Toán 12 chương 1 Khối nhiều diện.

Bạn đang xem: Khối lăng trụ tứ giác đều

Để giúp các em nắm rõ nội dung này, VnDoc ra mắt tới các em những kiến thức và kỹ năng trọng trọng tâm về Hình lăng trụ, đi kèm bài tập vận dụng cho những em tham khảo, ôn luyện. Nội dung tài liệu đang giúp chúng ta học sinh học hoàn toàn có thể học giỏi môn Toán 12 hơn. Dưới đây mời các bạn tham khảo cụ thể và cài đặt về bài viết dưới đây nhé.


Định nghĩa và đặc thù hình lăng trụ, lăng trụ tam giác đều, lăng trụ tứ giác đều, lục giác

1. Hình lăng trụ

Định nghĩa: Hình lăng trụ là 1 đa diện gồm gồm hai lòng là hai đa giác bằng nhau và ở trên hai mặt phẳng song song, những mặt mặt là hình bình hành, các ở bên cạnh song tuy vậy hoặc bởi nhau

Tính chất: Hình vỏ hộp là hình lăng trụ bao gồm đáy là hình bình hành

Thể tích: thể tích hình lăng trụ bằng diện tích s của mặt đáy và khoảng cách giữa hai mặt đáy hoặc là chiều cao.

V = B.h

Trong đó:

B: diện tích dưới đáy của hình lăng trụ

H: độ cao của của hình lăng trụ

V: thể tích hình lăng trụ


*

2. Hình lăng trụ đứng

Định nghĩa: Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có kề bên vuông góc với mặt đáy.

Tính chất:

- Hình lăng trụ đứng bao gồm tất cả sát bên vuông góc với nhì đáy,- Hình lăng trụ đứng có tất cả mặt bên là những hình chữ nhật.

Một số dạng lăng trụ đứng sệt biệt

a. Hình vỏ hộp đứng

Định nghĩa: Hình hộp đứng là hình hộp có ở kề bên vuông góc với mặt đáy.

Tính chất: Hình vỏ hộp đứng gồm 2 lòng là hình bình hành, 4 mặt bao bọc là 4 hình chữ nhật.

b. Hình hộp chữ nhật

Định nghĩa: Hình vỏ hộp chữ nhật là hình hộp đứng bao gồm đáy là hình chữ nhật.


*

Tính chất: Hình hộp chữ nhật bao gồm 6 khía cạnh là 6 hình chữ nhật.

+ Hình chữ nhật bao gồm 12 cạnh, 8 đỉnh cùng 6 mặt.

+ các đường chéo có nhị đầu mút là 2 đỉnh đối nhau của hình vỏ hộp chữ nhật đồng quy tại một điểm

+ diện tích s của nhì mặt đối lập trong hình vỏ hộp chữ nhật bởi nhau

+ Chu vi của nhị mặt đối diện trong hình vỏ hộp chữ nhật bởi nhau

Thể tích khối vỏ hộp chữ nhật:

*

c. Hình lập phương

Định nghĩa: Hình lập phương là hình hộp chữ nhật 2 đáy cùng 4 mặt mặt đều là hình vuông.


*

Tính chất: Hình lập phương gồm 6 mặt các là hình vuông.

+ Khối lập phương là hình đa diện đều nhiều loại 4; 3. Các mặt là hình vuông, mỗi đỉnh là đỉnh tầm thường của 3 mặt.

+ Khối lập phương gồm 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh.

Thể tích khối lập phương:

*

3. Hình lăng trụ đều

Định nghĩa: Hình lăng trụ gần như là hình lăng trụ đứng bao gồm đáy là nhiều giác đều.

Xem thêm: ” Đầu Lòng Hai Ả Tố Nga ” - Phân Tích Bốn Câu Thơ Sau: Đầu Lòng Hai Ả Tố Nga

Tính chất:

Hai lòng là hai đa giác đều đều bằng nhau do đó các cạnh đáy bằng nhau.Cạnh mặt vuông góc với phương diện đáy.Các mặt bên là những hình chữ nhật.

Ví dụ: các lăng trụ rất nhiều thường gặp như là lăng trụ tam giác đều, lăng trụ tứ giác đều, lăng trụ ngũ giác đều, hình lăng trụ lục giác đều,


4. Lăng trụ tam giác đều, lăng trụ tứ giác đều, lăng trụ ngũ giác đều, lăng trụ lục giác đều

Định nghĩa:

- Hình lăng trụ tam giác phần nhiều là hình lăng trụ bao gồm hai đáy là 2 hình tam giác đều.

- Hình lăng trụ tứ giác đông đảo là hình lăng trụ đều phải sở hữu đáy là hình vuông.

- Hình lăng trụ ngũ giác những là hình lăng trụ đều có đáy là hình ngũ giác.


- Hình lăng trụ lục giác hầu hết là hình lăng trụ đều sở hữu đáy là lục giác.


Hình lăng trụ tam giác đều


Hình lăng trụ tứ giác đều


Hình lăng trụ ngũ giác đều


Hình lăng trụ lục giác đều


5. Bài xích tập trắc nghiệm Lăng trụ tam giác đều, lăng trụ tứ giác đều, lăng trụ ngũ giác đều, lăng trụ lục giác đều

Câu 1: các mặt bên của một chén diện những là hình gì?

A. Tam giác cânC. Hình vuôngB. Tam giác đềuD. Hình vuông

Câu 2: Hình lăng trụ đứng ABC.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, cạnh AB = 1, BC =
, ở bên cạnh AA =
. Thể tích khối lăng trụ kia là:


Câu 3: mang lại lăng trụ đứng ABC.ABC. Call H là trực trọng tâm của tam giác ABC. Thể tích khối lăng trụ được xem theo phương pháp nào sau đây?


Câu 4: Xét những mệnh đề sau:

1. Nhì khối nhiều diện đều hoàn toàn có thể tích cân nhau là hai đa diện bằng nhau.

2. Hai khối đa diện đều nhau thì rất có thể tích bởi nhau.

3. Hai khối chóp hoàn toàn có thể tích bằng nhau thì có độ cao bằng nhau.

4. Nhị khối lập phương có thể tích đều bằng nhau là hai nhiều diện bởi nhau.

5. Nhị khối vỏ hộp chữ nhật có thể tích bằng nhau là hai nhiều diện bằng nhau.

Có bao nhiêu mệnh đề sai trong số mệnh đề sau?

A.1B. 2C. 3D. 4

Câu 5: Một hình lăng trụ đứng tam giác có tất cả các cạnh bằng a. Thể tích khối lăng trụ kia bằng:


Câu 6: đến khối lăng trụ đứng ABC.ABC bao gồm đáy ABC là tam giác vuông cân nặng tại A, cạnh BC =
. Thể tích khối lăng trụ biết AB = 3a


Câu 7: mang đến khối lăng trụ ABC.ABC. Nếu tam giác ABC có diện tích s bằng 1 và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (ABC) bởi 2 thì thể tích khối lăng trụ kia là:

A.2B.3C.6D.1

Câu 8: Lăng trụ ABC.ABC hoàn toàn có thể tích bằng
, mặt bên ABBA có diện tích s bằng
. Khoảng cách từ C mang lại mặt phẳng (ABA) là:


Câu 9: mang lại lăng trụ tam giác đều phải có tất cả các cạnh bằng a và có thể tích bằng 9/4. Tính a?


A. 3B. 9

Câu 10: Khối lăng trụ đứng ABC.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB = a. Nếu như thể tích của khối lăng trụ bằng
thì số đo giữa hai khía cạnh phẳng (ABC) cùng mặt phẳng (ABC) bằng bao nhiêu?


Câu 11: mang đến hình lăng trụ đứng ABC, ABC gồm đáy ABC là tam giác vuông trên A, AB = a,
, BC chế tác với mặt phẳng (AACC) một góc
. Thể tích khối lăng trụ là:


Câu 12: Khối nhiều diện đều các loại 4; 3 gồm số đỉnh là:

A. 4B. 6
C. 8D. 10

Câu 13: Khối nhiều diện đều loại 3; 4 bao gồm số cạnh là:

A. 14B. 12
C. 10D. 8

Câu 14: Khối mười hai mặt rất nhiều thuộc loại:

A. 5, 3B. 3, 5C. 4, 3D. 3, 4

Câu 15: Hình bát diện các thuộc nhiều loại khối đa diện hầu hết nào sau đây


Câu 16: mang đến hình lăng trụ tam giác ABC.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, hình chiếu của (ABC) trùng với trọng tâm G của tam giác ABC, cạnh bên lăng trụ bằng 2a. Thể tích lăng trụ là:


Câu 17: Thể tích khối lập phương tất cả đường chéo cánh bằng
là:


Câu 18: cho hình lăng trụ tứ giác đều sở hữu tất cả những cạnh bằng a. Thể tích khối lăng trụ này:


Câu 19: đến lăng trụ tứ giác phần đông ABCD.ABCD có ở bên cạnh bằng 4a và đường chéo 5a. Tính thể tích của khối lăng trụ này là:


Câu 20: cho lăng trụ đứng ABC. ABC gồm đáy ABC là tam giác vuông trên B. AB = 2a, BC = a,
. Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.ABC.


Câu 21: đến hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a, AD = , SA = a, SA vuông góc với phương diện phẳng đáy. điện thoại tư vấn M, N theo lần lượt là trung điểm của AD cùng SC, I là giao điểm của BM với AC. Thể tích khối tứ diện ANIB tính theo a là:


Câu 22: mang đến hình chớp S.ABC tất cả AB = 5a, BC = 6a, CA = 7a. Những mặt bên SAB, SBC, SCA tạo ra với lòng một góc
. Thể tích khối chóp là:


Câu 23: mang đến hình chóp S.ABC gồm cạnh SA vuông góc lòng (ABC), AB = a,
. Góc thân SC cùng mặt phẳng SAB bằng . Thể tích khối chóp S.ABC là:


--------------------------------------------

Trên phía trên VnDoc đã reviews tới bạn đọc Hình lăng trụ là gì? Lăng trụ tam giác đều, tứ giác đều, lục giác. Chắc rằng thông qua tài liệu này, những em học sinh sẽ vắt được Định nghĩa và tính chất hình lăng trụ, lăng trụ tam giác đều, lăng trụ tứ giác đều, lục giác. Bên cạnh ra, các em cũng sẽ dễ dàng hơn khi vận dụng làm những dạng toán tương quan về Hình lăng trụ. Chúc những em học tốt.

Để có công dụng cao hơn trong học tập, VnDoc xin reviews tới các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số tài liệu tiếp thu kiến thức tại những mục sau: Soạn bài xích lớp 12, Giải bài bác tập Toán lớp 12, Giải bài tập chất hóa học lớp 12, Giải bài bác tập đồ vật Lí 12, Tài liệu học hành lớp 12 cơ mà VnDoc tổng hợp với đăng tải.

Để giúp bạn đọc rất có thể giải đáp được những vướng mắc và vấn đáp được những câu hỏi khó trong quá trình học tập. VnDoc.com mời bạn đọc cùng đặt câu hỏi tại mục hỏi đáp học hành của VnDoc nhé. Chúng tôi sẽ cung ứng trả giải thuật đáp những thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm: Tuyển Tập Thơ Hồ Xuân Hương (胡春香), Tuyển Chọn 20 Bài Thơ Của Hồ Xuân Hương Hay Nhất


Mời các bạn đọc bài viết liên quan tài liệu liên quan:

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối chóp đều, khối chóp tứ giác đềuTứ diện đềuBảng cách làm lượng giác cần sử dụng cho lớp 10 - 11 - 12Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện (Có đáp án)

Để nhân tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về huấn luyện và học tập tập các môn học lớp 12, VnDoc mời những thầy cô giáo, các bậc bố mẹ và chúng ta học sinh truy vấn nhóm riêng dành riêng cho lớp 12 sau: nhóm Tài liệu học hành lớp 12 . Rất ước ao nhận được sự ủng hộ của những thầy cô và những bạn.