Khi Thực Hiện Phản Ứng Este Hóa 1 Mol

     
*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Thực hiện tại phản ứng este hóa giữa 1 mol CH3COOH cùng 1 mol C2H5OH. Sau những lần hai giờ xác định số mol axit còn lại, tác dụng như sau : hiệu suất của bội nghịch ứng este hóa đạt giá trị cực lớn là A. 88,8% B. 33,3% C. 66,7% D....

Bạn đang xem: Khi thực hiện phản ứng este hóa 1 mol


Thực hiện tại phản ứng este hóa giữa 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH. Sau mỗi lần hai giờ khẳng định số mol axit còn lại, kết quả như sau :

*

*

Thực hiện phản ứng este hóa thân 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH. Sau mỗi lần hai giờ xác minh số mol axit còn lại, công dụng như sau: năng suất của phản ứng este hóa đạt giá trị cực đại bằng: A. 43,0% B. 66,9% C. 57,05% D....

Thực hiện phản ứng este hóa thân 1 mol CH3COOH cùng 1 mol C2H5OH. Sau các lần hai giờ khẳng định số mol axit còn lại, hiệu quả như sau: năng suất của phản ứng este hóa đạt giá chỉ trị cực lớn bằng:

*

*

A. 43,0%

B. 66,9%

C. 57,05%

D. 33,3


Đáp án : B

Ta thấy lúc số mol axit nhỏ tuổi nhất cùng không đổi khác nữa thì lúc đó cân đối đã được thiết lập cấu hình : CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O

=> naxit pứ = 1 – 0,331 = 0,669 mol

=> H% = 66,9%


Khi triển khai phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH với 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi thực hiện este hoá 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết những phản ứng este hoá tiến hành ở cùng nhiệt độ và gồm phàn ứng este hóa diễn ra như sau: CH3COOH + C2H5OH D CH3COOC2H5 + H2O A. 0,342. B. 2,925. C. 2,412. D....

Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH với 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực to là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH nên số mol C2H5OH là (biết những phản ứng este hoá triển khai ở cùng ánh nắng mặt trời và gồm phàn ứng este hóa ra mắt như sau: CH3COOH + C2H5OH D CH3COOC2H5 + H2O

A. 0,342.

B. 2,925.

C. 2,412.

D. 0,456.


Đáp án B

TN1:

CH3COOH + C2H5OH D CH3COOC2H5 + H2O

Ban đầu: 1 1 0 0

Phản ứng:2/3 2/3 2/3 2/3

Cân bằng:1/3 1/3 2/3 2/3

Hằng số cân bằng:

*

TN2:

CH3COOH + C2H5OH D CH3COOC2H5 + H2O

Ban đầu: 1 x 0 0

Phản ứng:0,9.1à0,9 0,9 0,9

Cân bằng:0,1 (x-0,9) 0,9 0,9

Hằng số cân bằng:

*


Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH cùng 1 mol C2H5OH, lượng este lớn số 1 thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực lớn là 90% (tính theo axit) khi thực hiện este hoá 1 mol CH3COOH buộc phải số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng ánh nắng mặt trời và có phàn ứng este hóa diễn ra như sau: CH3COOH + C2H5OH D CH3COOC2H5 + H2O A. 0,342. B.2,925. C.2,412....

Khi tiến hành phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn số 1 thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực lớn là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH đề xuất số mol C2H5OH là (biết những phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ và có phàn ứng este hóa ra mắt như sau: CH3COOH + C2H5OH D CH3COOC2H5 + H2O

A. 0,342.

B.2,925.

C.2,412.

D.0,456.


Đáp án B

TN1:

CH3COOH + C2H5OH D CH3COOC2H5 + H2O

Ban đầu: 1 1 0 0

Phản ứng:2/3 2/3 2/3 2/3

Cân bằng:1/3 1/3 2/3 2/3

Hằng số cân bằng:

*


Thực hiện phản ứng este hóa 1 mol CH3COOH với 1 mol C2H5OH, lượng este lớn số 1 thu được là 2/3 mol. Để đã có được hiệu suất cực đại là 80% (tính theo axit) khi triển khai este hóa 1 mol CH3COOH đề xuất số mol C2H5OH là: A. 0,4. B.0,8. C. 1,6....

Thực hiện phản ứng este hóa 1 mol CH3COOH với 1 mol C2H5OH, lượng este lớn số 1 thu được là 2/3 mol. Để đạt được hiệu suất cực lớn là 80% (tính theo axit) khi triển khai este hóa 1 mol CH3COOH đề nghị số mol C2H5OH là:

A. 0,4.

B.0,8.

C. 1,6.

D.

Xem thêm: Bài Tập Khảo Sát Sự Biến Thiên Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số, Khảo Sát Sự Biến Thiên Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số

3,2.


Đáp án C

Lượng este lớn nhất thu được là lượng este sống trạng thái cân nặng bằng.

Khi đó: n H 2 O = 2 3 ( m o l ) ; n C H 3 C O O H = n C 2 H 5 O H = 1 3 ( m o l )

⇒ K C = 2 3 . 2 3 1 3 . 1 3 = 4

Để hiệu suất đạt 80% (tính theo axit) khi tỉến hành este hóa 1 mol CH3COOH thì neste = 0,8(mol)

G ọ i n C 2 H 5 O H b a n đ ầ u = x ( m o l )

=> Ở trạng thái cân đối n C 2 H 5 O H = x - 0 , 8 ( m o l ) ; n C H 3 C O O H = 0 , 2 ( m o l ) ; n H 2 O = 0 , 8 ( m o l )

⇒ K C = 0 , 8 . 0 , 8 0 , 2 ( x - 0 , 8 ) = 4 ⇒ x = 1 , 6 ( m o l )


Đúng(0)
Khi triển khai phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn số 1 thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực to là 80% (tính theo axit) khi triển khai este hoá 1 mol CH3COOH phải số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ) A. 0,4 B.0,8 C.1,6...
Đọc tiếp

Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH với 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực to là 80% (tính theo axit) khi triển khai este hoá 1 mol CH3COOH nên số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ)

A. 0,4

B.0,8

C.1,6

D.3,2


#Hóa học lớp 10
1
Ngô quang đãng Sinh

Đáp án C

Phương trình hóa học:

CH3COOH + C2H5OH D CH3COOC2H5 + H2O

Ban đầu: 1 1

Phản ứng: 2/3 2/3 2/3 2/3

Cân bằng: 1/3 1/3 2/3 2/3

Hằng số cân bằng:

*

Vì H = 80% (tính theo axit) buộc phải naxit(pu) = 0,8 mol

CH3COOH + C2H5OH D CH3COOC2H5 +H2O

Ban đầu: 1 x

Phản ứng:0,8à 0,8 à 0,8 à 0,8

Cân bằng:0,2 (x-0,8) 0,8 0,8

Hằng số cân bằng:

*


Đúng(0)
Khi triển khai phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH cùng 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực to là 80% (tính theo axit) khi triển khai este hoá 1 mol CH3COOH phải số mol C2H5OH là (biết những phản ứng este hoá thực hiện ở thuộc nhiệt độ) A. 0,4 B. 0,8 C. 1,6 D....
Đọc tiếp

Khi tiến hành phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH với 1 mol C2H5OH, lượng este lớn số 1 thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực lớn là 80% (tính theo axit) khi triển khai este hoá 1 mol CH3COOH buộc phải số mol C2H5OH là (biết những phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ)

A. 0,4

B. 0,8

C. 1,6

D. 3,2


#Hóa học lớp 10
1
Ngô quang đãng Sinh

Đáp án C

Phương trình hóa học:

CH3COOH + C2H5OH D CH3COOC2H5 + H2O

Ban đầu: 1 1

Phản ứng: 2/3 2/3 2/3 2/3

Cân bằng: 1/3 1/3 2/3 2/3

Hằng số cân bằng:

*

Vì H = 80% (tính theo axit) buộc phải naxit(pu) = 0,8 mol

CH3COOH + C2H5OH D CH3COOC2H5 +H2O

Ban đầu: 1 x

Phản ứng:0,8à 0,8 à 0,8 à 0,8

Cân bằng:0,2 (x-0,8) 0,8 0,8

Hằng số cân bằng:

*


Đúng(0)
Khi triển khai phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH với 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực lớn là 90% (tính theo axit) khi triển khai este hoá 1 mol CH3COOH đề xuất số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá triển khai ở thuộc nhiệt độ) A. 0,342. B.2,925 C.2,412. D....
Đọc tiếp

Khi tiến hành phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH cùng 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực to là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH đề xuất số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá tiến hành ở cùng nhiệt độ)

A. 0,342.

B.2,925

C.2,412.

D. 0,456.


#Hóa học lớp 12
1
Ngô quang quẻ Sinh

Đáp án: B

CH 3 COOH + C 2 H 5 OH → CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O Bđ : 1 mol 1 mol 0 mol sau : 1 / 3 mol 1 / 3 mol 2 / 3 mol 2 / 3 mol

=> Hệ số thăng bằng k

*

Để năng suất là 90%, giả sử buộc phải x mol C2H5OH

Vì nCH3COOH = 1 mol => nCH3COOC2H5 = 0,9 mol

Do đó: nH2O = 0,9 mol

nC2H5OH dư = x - 0,9 ; nCH3COOH dư = 1 - 0,9 = 0,1 mol

Mà k = 4 =>

*


Đúng(0)

Thực hiện nay phản ứng este hóa m gam CH3COOH bởi 1 số lượng vừa dùng C2H5OH chiếm được 0,02 mol este. Công suất phản ứng H = 60%. Quý hiếm của m?

A. 2 g

B. 1,2 g

C. 2,4 g

D.1g


#Hóa học tập lớp 12
1
Ngô quang Sinh

Đáp án A


Đúng(0)
Cho 5,3 gam tất cả hổn hợp X bao gồm HCOOH và CH3COOH (có tỷ lệ mol 1 : 1) tính năng với 5,75 gam C2H5OH (với axit H2SO4 quánh xúc tác), chiếm được m gam các thành phần hỗn hợp este (hiệu suất các phản ứng este hóa đều bởi 80%. Quý hiếm của m là: A.16,24 gam B. 12,50 gam C. 6,48 gam D. 8,12...
Đọc tiếp

Cho 5,3 gam các thành phần hỗn hợp X gồm HCOOH với CH3COOH (có tỷ lệ mol 1 : 1) tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (với axit H2SO4 sệt xúc tác), chiếm được m gam tất cả hổn hợp este (hiệu suất những phản ứng este hóa đều bởi 80%. Cực hiếm của m là:

A.16,24 gam

B. 12,50 gam

C. 6,48 gam

D.

Xem thêm: Thầy Cô Bắt Tay Làm Đẹp Trường Học Trong Thời Gian Nghỉ Dịch Covid

8,12 gam.


#Mẫu giáo
1
Ngô quang quẻ Sinh
Đúng(0)
xếp hạng
toàn bộ Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần tháng Năm

nangngucnoisoi.vn


học tập liệu Hỏi đáp
các khóa học rất có thể bạn thân mật ×
Mua khóa huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ sản phẩm Đóng