Khi nói về peptit và protein phát biểu nào sau đây là sai

     

A. Liên kết của tập thể nhóm –CO với đội –NH- giữa đơn vị chức năng α-amino axit được gọi là links peptit.

Bạn đang xem: Khi nói về peptit và protein phát biểu nào sau đây là sai

B. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α-amino axit.

C. Protein gồm phản ứng màu biure cùng với Cu(OH)2.D. Tất cả các protein phần đa tan vào nước sản xuất thành dung dịch keo.

 Đáp án đúng: D

Câu hỏi 2: Khi nói về peptit và protein phát biểu nào sau đó là sai

A.Tất cả các peptit cùng protein đều phải có phản ứng màu biure cùng với Cu(OH)2

B.Liên kết của nhóm CO với nhóm NH thân hai đơn vị amino axit được gọi là liên kết peptit.

C.Oligopeptit là những peptit có từ 2 cho 10 liên kết peptit

D.Thủy phân trọn vẹn protein thu được các α−amino axit.

 Đáp án đúng: D

Cùng top lời giải khám phá về peptit và protein nhé:

A. Peptit

I. Khái niệm, phân loại

1. Khái niệm

- Liên kết của nhóm CO với đội NH thân hai đơn vị chức năng α-amino axit được loại là links peptit

- Peptit là hồ hết hợp chất chứa từ 2 đến 50 cội α-amino axit liên kết với nhau bằng các liên kết petit

*
Khi nói về peptit với protein phát biểu nào tiếp sau đây sai" width="263">

2. Phân loại

Các peptit được chia thành hai loại:

 a) Oligopeptit: gồm những peptit bao gồm từ 2 mang lại 10 nơi bắt đầu α - amino axit cùng được gọi tương xứng là đipeptit, tripeptit, …

 b) Polipeptit: gồm những peptit có từ 11 mang đến 50 gốc α - amino axit. Polipeptit là cơ sở tạo nên protein.

II. Cấu tạo, đồng phân, danh pháp

1. Cấu tạo

- Phân tử peptit đúng theo thành từ các gốc α - amino axit nối với nhau bởi liên kết peptit theo một lẻ tẻ tự tuyệt nhất định: amino axit đầu N còn đội –NH2, amino axit đầu C còn nhóm –COOH.

Xem thêm: Sổ Tay Bán Hàng Triệu Đô Pdf, Sổ Tay Bán Hàng Triệu Đô Bảo Bối Thế Kỉ 21 2022

2. Đồng phân

- trường hợp phân tử peptit cất n cội α-amino axit khác nhau thì số đồng phân nhiều loại peptit đang là n!

3. Danh pháp

- thương hiệu của peptit được hình thành bằng phương pháp ghép tên gốc axyl của những α-amino axit ban đầu từ đầu N, rồi xong bằng tên của axit đầu C (được duy trì nguyên).

Ví dụ:

*
Khi nói về peptit và protein phát biểu nào dưới đây sai (ảnh 2)" width="513">

Glyxylalanyl valin (Gly – Ala – Val)

III. Tính chất vật lý

- các peptit hay ở thể rắn, có ánh sáng nóng tan cao và dễ chảy trong nước

IV. Tính chất hóa học

1. Làm phản ứng color biure

 - nhờ vào phản ứng mẫu mã của biure: H2N–CO–NH–CO–NH2 + Cu(OH)2 → phức hóa học màu tím sệt trưng

- Amino axit với đipeptit cấm đoán phản ứng này. Những tripeptit trở lên chức năng với Cu(OH)2 sinh sản phức chất màu tím

2. Phản bội ứng thủy phân

 - Điều khiếu nại thủy phân: xúc tác axit hoặc kiềm và đun nóng

- Sản phẩm: các α-amino axit

*
Khi nói về peptit với protein phát biểu nào dưới đây sai (ảnh 3)" width="637">

B. Protein


I. Khái niệm, phân loại

1. Khái niệm

 - Protein là mọi polipeptit cao phân tử gồm phân tử khối trường đoản cú vài chục nghìn mang đến vài triệu.

2. Phân loại

- Protein được chia thành 2 loại:

+ Protein đơn giản: được chế tạo ra thành chỉ từ các α-amino axit

 + Protein phức tạp: được sinh sản thành từ những protein đơn giản dễ dàng kết hợp với các phân tử không hẳn protein (phi protein) như axit nucleic, lipit, cacbohiđrat...

II. đặc thù vật lý

1. Hình dạng:

 - Dạng sợi: như keratin (trong tóc), miozin (trong cơ), fibroin (trong tơ tằm)

 - Dạng cầu: như anbumin (trong lòng trắng trứng), hemoglobin (trong máu)

2. Tính tan:

- Protein hình tua không tan, protein hình cầu tan

3. Sự đông tụ:

- là sự đông lại của protein và bóc ra khỏi hỗn hợp khi đun nóng hoặc thêm axit, bazơ, muối

III. đặc điểm hóa học

1. Làm phản ứng thủy phân

- Điều kiện thủy phân: xúc tác axit hoặc kiềm và đun rét hoặc xúc tác enzim

- Sản phẩm: những α-amino axit

2. Phản nghịch ứng màu

 Protein trong trái tim đỏ trứng
HNO3 đặcKết tủa vàng (do thành phầm có nhóm NO2)
Cu(OH)2Phức hóa học màu tím đặc thù (phản ứng màu biure)

Có 2 dạng bài xích tập cơ bản về peptit và protein

C. Bài bác tập về bội phản ứng thủy phân

1. Phương pháp giải việc về phản ứng thủy phân:

Xét peptit chế tạo ra thành từ n nơi bắt đầu α- amino axit.

+ môi trường trung tính:

Peptit + (n – 1)H2O → α- amino axit

Công thức:

1. Npeptit + nH2O = nα- amino axit

2. Mpeptit + mH2O = mα- amino axit

+ môi trường axit:

Peptit + (n – 1)H2O +nHCl → nClNH3RCOOH

Công thức:

1. Mpeptit = ∑Mα- amino axit – 18(n – 1)

2. Npeptit + nH2) = nHCL = nmuối

3. Mmuối = mpeptit + mH2O + mHCl

+ môi trường kiềm:

Peptit + nNaOH → nNH2RCOONa + 1H2O

Công thức:

1. Npeptit = n

2. NNaOH PƯ = nmuối = n.nn-peptit

3. Mmuối = mpeptit + mNaOH – mH2O

Ví dụ: khi thủy phân trọn vẹn 55,95 gam một peptit X thu được 66,75 gam alanin (amino axit duy nhất). X là?

1. Tripeptit

2. Tetrapeptit

3. Pentapeptit

4. đipeptit

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Nalanin = m/M = 66,75/89 = 0,75 mol

Theo định luật pháp bảo toàn khối lượng, ta có:

Mpeptit + mH2O = malanin → mH2O = malanin – mpeptit = 66,75 – 55,95 = 10,8 gam

→ nH2O = m/M = 10,8/18 = 0,6 mol

Do X chỉ sinh sản từ alanin → X có dạng: (Ala)n.

Phương trình hóa học: (Ala)n + (n-1)H2O → nAla

(n – 1) n mol

0,6 0,75 mol

→ 0,75(n – 1) = 0,6n → n = 5

Vậy X là pentapeptit tất cả công thức: Ala-Ala-Ala-Ala-Ala.

Xem thêm: Nội Dung Công Tác Xây Dựng Đảng Ở Cơ Sở Trong Giai Đoạn Hiện Nay

→ chọn C.

2. Bài bác tập về bội phản ứng đốt cháy peptit và bài xích tập về những hợp hóa học khác chứa Nitơ