Khi Hòa Tan Hiđroxit Kim Loại M(Oh)2 Bằng Một Lượng Vừa Đủ Dung Dịch H2So4 20

     

Câu 247995: Khi kết hợp hiđroxit kim loại M(OH)2 bởi một lượng đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hòa - nhân chính có mật độ 27,21%. Kim loại M là 

A.

Bạn đang xem: Khi hòa tan hiđroxit kim loại m(oh)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch h2so4 20

Cu

B. sắt

C.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 1 Violet, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Violet

Zn

D.

Xem thêm: Sách Tiếng Việt Lớp 1 Tập 3, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 (Tập 3)

Al


M(OH)2 + H2SO4 → MSO4 + 2H2O

1 mol 1mol 1mol

(m_ extdd,H_2SO_4 = dfrac98.10020 = 490)

⟹ mdd sau = 490 + 1.(M+34) = 524 + M

⟹ C%muối ⟹ M


Giải đưa ra tiết:

M(OH)2 + H2SO4 → MSO4 + 2H2O

1 mol 1mol 1mol

(m_ extdd,H_2SO_4 = dfrac98.10020 = 490)

⟹ mdd sau = 490 + 1.(M+34) = 524 + M

⟹ C%muối = (dfracM + 96524 + M.100 = 27,21\% )

⟹ M = 64(Cu).


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát