There are ten mistakes in the following passage

     
*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

there are ten mistakes in the following passage. Find them & write your correctionsIt is very important for use water carefully. Here are some way you can use much water. First, you should be surely you turn of the faucets tightly. They should not drip in the bathroom or kitchen sink. Second, you should not keep the water on in a long time. You should turn it off while you are doing something else. It should be off while you are shaving or washing your teeth. It should also be off while you...

Bạn đang xem: There are ten mistakes in the following passage


there are ten mistakes in the following passage. Find them & write your corrections

It is very important for use water carefully. Here are some way you can use much water. First, you should be surely you turn of the faucets tightly. They should not drip in the bathroom or kitchen sink. Second, you should not keep the water on in a long time. You should turn it off while you are doing something else. It should be off while you are shaving or washing your teeth. It should also be off while you are washing the dishes. Final, in the summer you should watering the garden in the evening. That way you will not thua trận a lot water. During the day the sun dries up the earth too fastly.


#Tiếng anh thử nghiệm lớp 7
1
*

*

Võ Bảo Vân

there are ten mistakes in the following passage. Find them and write your corrections

It is very important to lớn use water carefully. Here are some ways you can use much water. First, you should be sure you turn off the faucets tightly. They should not drip in the bathroom or kitchen sink. Second, you should not keep the water for a long times. You should turn it off while you are doing something else. It should be off while you are shaving or brushing your teeth. It should also be off while you are washing the dishes. Finally, in the summer you should water the garden in the evening. That way you will not thua a lot of water. During the day the sun dries up the earth too fast.

Xem thêm: Một Người Cận Thị Có Điểm Cực Viễn Cách Mắt 50Cm, Một Người Cận Thị Có Điểm Cực Viễn Cách Mắt 50 Cm

Những chữ in đậm là hồ hết từ mình sửa lại nha bn.

Bn học tập tốt!


Đúng(0)
Những câu hỏi liên quan liêu
IX. There are ten mistakes in the following passage. Underline them & write your corrections in the numbered space provided. It is very important for use water carefully. Here are some way you can use less water. First, you should be surely you turn of the faucets tightly. They should not drip in the bathroom or kitchen sink. Second, you should not keep the water on in a long time. You should turn it off while you are doing something else. It should be off while you are shaving or washing...

Xem thêm: Sự Nhẫn Nhịn Trong Cuộc Sống Nhẫn Nhịn Trong Cuộc Sống Để Có Thể Hưởng Hậu Phúc


Đọc tiếp

IX. There are ten mistakes in the following passage. Underline them & write your corrections in the numbered space provided. It is very important for use water carefully. Here are some way you can use less water. First, you should be surely you turn of the faucets tightly. They should not drip in the bathroom or kitchen sink. Second, you should not keep the water on in a long time. You should turn it off while you are doing something else. It should be off while you are shaving or washing your teeth. It should also be off while you are washing the dishes. Final, in the summer you should watering the garden in the evening. That way you willl not thua a lot water. During the day the sun dries up the earth too fastly.

1. …………….. 6. …………

2. ……………... 7. …………………

3. ……………... 8. ……………

4. ……………… 9. ………………

5. …………….... 10…………………