Star

     

+ “it is apparent that it is much more difficult khổng lồ leam a second language in adulthood than a fírst language in childhood.” (đoạn 1)

+ “Holding every other factor constant, a key factor stands out: sheer age.” (đoạn 2)Dịch: rõ ràng rằng sẽ khó hơn để học ngôn ngữ thứ nhì khi nghỉ ngơi tuổi cứng cáp so với ngôn ngữ thứ nhất khi thơ ấu.Bạn vẫn xem: In the exploration of the linguistic life cycle, it is apparent

Không tính đến các yếu tố khác, một nhân tố chính khá nổi bật lên đó trọn vẹn là vì tuổi tác.

Bạn đang xem: Star

Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Students also have the opportunity lớn choose from a wide range of .................. Courses in the university.

A. compulsory

B. limited

C. optional

D. required

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

He was the only .................. That was offered the job.

A. apply

B. application

C. applying

D. applicant

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

A .................. Is an official document that you receive when you have completed a course of study or training.

A. vocation

B. certificate

C. grade

D. subject

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

A.

Xem thêm: Yêu Cầu Thành Phẩm Của Bánh Chưng, Viết Đoạn Văn Ns Về

If the bag were not heavy, we would take it with us.

B. Unless the bag had not been heavy, we would have taken it with us.

C. If had the bag not been heavy, we would have taken it with us.

D. Had the bag not been heavy, we would have taken it with us.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

I would like to invite you to lớn participate in the .................. Ceremony.

A. graduation

B. graduate

C. graduated

D. graduating

Câu 6:

Higher education is very importance (A) khổng lồ national economies (B), và it is also a source source of trained & educated (C) personnel for the whole country (D).

A.importance

B.economies

C.educated

D.the whole country

Bình luận

phản hồi Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại nangngucnoisoi.vn


*

links thông tin nangngucnoisoi.vn Tải ứng dụng × CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng đắn nhé!

Đăng ký

với Google cùng với Facebook

Hoặc

Đăng ký

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập

nangngucnoisoi.vn

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Lần Lượt Đặt Các Điện Áp Xoay Chiều U1 U2 U3 Có Cùng Giá Trị Hiệu Dụng Nhưng

Đăng nhập

cùng với Google với Facebook

Hoặc

Đăng nhập Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký

nangngucnoisoi.vn

Quên mật khẩu

Nhập add email các bạn đăng ký để mang lại mật khẩu đem lại password

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký

nangngucnoisoi.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Bạn vui mừng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Gửi gmail.com nangngucnoisoi.vn