IN GERMANY, IT'S IMPORTANT TO BE SERIOUS IN A WORK SITUATION

     

*

*

*

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 khổng lồ 5

In Germany, it"s important lớn be serious in a work situation. They don"t set work & play so you shouldn"t make jokes (1) _______ you vị in the UK & USA when you first meet people. They work in a very organized way và prefer to bởi vì one thing at a time. They don"t like• interruptions or (2)_______ changes of schedule. Punctuality is very important so you should arrive on time for appointments. At meeting, it"s important lớn follow the agenda & not interrupt (3) _______ speaker. If you give a presentation, you should focus (4) _______ facts và technical information & the quality of your company"s products. You should also prepare well, as they may ask a lot of questions. Colleagues normally use the family names, và title - for example "Doctor" or "Professor", so you shouldn"t use first names (5) _______ a person asks you to.

Bạn đang xem: In germany, it's important to be serious in a work situation


Dịch bàiỞ Đức, điều quan tiền trọng là bạn phải thật nghiêm túc vào công việc. Họ không trộn lẫn giữa đùa và thao tác làm việc do đó bạn kiêng kị trò như thường làm ở Anh và Mỹ khi lần thứ nhất tiên gặp mặt mặt số đông người. Họ làm việc theo một phương pháp rất có tổ chức và thích làm cho một vấn đề tại một thời điểm. Họ không ham mê sự đứt quãng hoặc chuyển đổi đột ngột kế hoạch.Việc đúng tiếng là siêu quan trọng, cho nên vì thế bạn buộc phải đến đúng giờ cho những cuộc hẹn.Ở cuộc họp, điều đặc biệt là phải theo dõi chương trình nghị sự và không được ngắt lời phân phát ngôn viên khác.Nếu các bạn đưa ra một bài thuyết trình, bạn nên tập trung vào những dữ khiếu nại và tin tức kỹ thuật với chấtlượng sản phẩm của chúng ta bạn.Bạn cũng nên sẵn sàng tốt, vày họ rất có thể hỏi không ít câu hỏi.Đồng nghiệp thường thực hiện họ, và chức danh - lấy ví dụ “Bác sĩ” hoặc “Giáo sư” vì vậy bạn không nên sử dụng thương hiệu riêng, trừ khi một người yêu cầu bạn.


*

Đáp án D

Đáp án DA. While: vào khiB. As if: như thể, như là…C. Such as: ví dụ như như..D. As: như là…They don"t phối work & play so you shouldn"t make jokes (1) _______ you do in the UK & USA when you first meet people. Họ không trộn lẫn giữa nghịch và làm việc do kia bạn không nên làm trò như thường làm cho ở Anh với Mỹ khi lần đầu tiên tiên chạm mặt mặt phần đa người


Đáp án A

Đáp án AỞ đây bao gồm danh từ change (sự chũm đổi) phía sau, phải ta buộc phải một tính tự để bổ sung ý nghĩa mang lại danh từSudden: bỗng ngộtThey don"t like• interruptions or (2)_______ changes of schedule. Bọn họ không ham mê sự đứt quãng hoặc biến hóa đột ngột kế hoạch


Đáp án D

Đáp án DSau other thường là danh từ bỏ số những => A loạiOthers = other + danh tự số nhiều, do đó sau others không có danh tự => B loạiSử dụng another + N khi chỉ nói về 2 danh từ, cùng danh từ này đã được nhắc đến ở trước => C loạiAt meeting, it"s important to follow the agenda và not interrupt (3) _______ speaker.Ở cuộc họp, điều đặc trưng là đề nghị theo dõi chương trình nghị sự cùng không được ngắt lời vạc ngôn viên khác.

Xem thêm: Cầu Chì Là Gì? Cách Nối Dây Điện Vào Cầu Chì Bóng Đèn Dễ Hiểu Nhất


Đáp án A

Đáp án AFocus on st: triệu tập vào cái gìIf you give a presentation, you should focus (4) _______ facts và technical information and the chất lượng of your company"s products. Nếu như bạn đưa ra một bài bác thuyết trình, các bạn nên triệu tập vào những dữ khiếu nại và thông tin kỹ thuật cùng chấtlượng sản phẩm của khách hàng bạn.

Xem thêm: Vecto Cường Độ Điện Trường Và Cảm Ứng Từ Và Vecto Cường Độ Điện Trường


Đáp án C

Đáp án CIf only = wishAs: như là, vị vìUnless (= if not): trừ khiSince: do vì, đề cập từColleagues normally use the family names, and title - for example "Doctor" or "Professor", so you shouldn"t use first names (5) _______ a person asks you to.. Đồng nghiệp thường sử dụng họ, và chức danh - lấy ví dụ như “Bác sĩ” hoặc “Giáo sư” vị vậy bạn không nên sử dụng thương hiệu riêng, trừ lúc một người yêu cầu bạn.


*


Liên hệ

nangngucnoisoi.vn