I went to australia on a student program last year and i like to (1)_______you about it

     

I went to nước australia on a student program last year và I lượt thích to (1)  you about it. I was very (2) when I knew I was going to nước australia because I had never been there before. I didn’t think about the problems of speaking English (3) I meet my host family. At first I couldn’t communicate with them because my English was so bad. All the five years I had been learning English wasn’t much used at all (4) we didn’t have real practice at school. Even though my grammar was good, my pronunciation wasn’t. My problem is (5) ‘l’ và ‘r’. For example, Australian people often asked “ What vị you eat in Vietnam?” I wanted lớn tell them that we eat rice, but they didn’t understand when I said “We eat lice”...
Bạn đang xem: I went to australia on a student program last year and i like to (1)_______you about it

Giải bỏ ra tiết:

Say: nói

Tell + O: nhắc ai nghe

Talk: trò chuyện

Speak: nói

I went to nước australia on a student program last year and I like to (1)  you about it.

< Tôi đang đi vào Úc trong một công tác sinh viên năm ngooái và tôi mong mỏi kể các bạn nghe về nó.>

=>Chọn B


Giải bỏ ra tiết:

Exciting (adj): thích thú < tính từ chủ động>Excite (v): thú vịExcited(adj): thích thú < tính trường đoản cú bị động>Chủ ngữ chỉ người + be+ excited I was very (2) when I knew I was going to nước australia because I had never been there before. < Tôi rất thích thú khi hiểu được tôi sẽ đến Úc vì trước đó tôi chưa từng đến trên đây bao giờ.>=>Chọn C


Giải đưa ra tiết:

After: sau khiUntil: cho tới khiWhen: khiWhile: vào khiI didn’t think about the problems of speaking English (3) I meet my host family. At first I couldn’t communicate with them because my English was so bad. < Tôi đang không nghĩ về những vấn đề nói tiếng Anh cho tới khi tôi chạm mặt một gia đình ở đây. Ban sơ tôi ko thể giao tiếp với họ bởi vì tiếng Anh của tôi rất kém.>=>Chọn B


Giải đưa ra tiết:

Although: mặc dùEven: thậm chíBecause: bởi vì vìSo: vì vậyAll the five years I had been learning English wasn’t much used at all (4) wedidn’t have real practice at school. Even though my grammar was good, my pronunciation wasn’t. < toàn bộ 5 năm tôi học tiếng Anh rất nhiều vô dụng cũng chính vì chúng tôi đã không có những buổi thực hành thật sự ngơi nghỉ trường. Tuy vậy ngữ pháp của mình rất tôi, tuy nhiên phát âm của tôi thì không.>=>Chọn C


Giải đưa ra tiết:

Pronuncing: phạt âm

Speaking: nói

Reading: đọc

Telling: kể

My problem is (5) ‘1’ and ‘r’. For example, Australian people often asked “ What vày you eat in Vietnam?” I wanted lớn tell them that we eat rice, but they didn’t understand when I said “We eat lice”...

< vấn đề của tôi là vạc âm ‘l’ cùng ‘r’. Ví dụ, người Úc hỏi tôi “ Ở việt nam bạn ăn gì?”. Tôi ước ao nói với chúng ta là tôi ăn cơm, tuy thế họ đã không hiểu biết khi tôi nói “ cửa hàng chúng tôi ăn con chấy rận.>

=>Chọn A
Xem thêm: Hãy Giới Thiệu Một Vài N Ét Môn Đô Đơ A Mi Xi, Giới Thiệu Về Nhà Văn Et

*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*Xem thêm: Khi Nằm Trên Đệm Mút Ta Thấy Êm Hơn Khi Nằm Trên Phản Gỗ. Tại Sao Vậy?

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát