Humans have struggled against weeds since the beginnings of agriculture

     

*

*

*

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the questions from 1 lớn 7.

Humans have struggled against weeds since the beginnings of agriculture. Marring our gardens is one of the milder effects of weeds - any plants that thrive where they are unwanted. They clog waterways, destroy wildlife habitats, & impede farming. Their spread eliminates grazing areas và accounts for one-third of crop loss. They compete for sunlight, nutrients, & water with useful plants. The global need for weed control has been answered mainly by the chemical industry. Its herbicides are elective and sometimes necessary, but some pose serious problems, particularly if misused. Toxic compounds threaten animal and public health when they accumulate in food plants, ground water và drinking water. They also harm workers who apply them.In recent years, the chemical industry has introduced several herbicides that are more ecologically sound. Yet new chemicals alone cannot solve the world’s weed problems. Hence scientists are exploring the innate weed killing powers of organisms, primarily insects & microorganisms.The biological agents now in use are environmentally benign & are harmless lớn humans. They can be chosen for their ability khổng lồ attack selected targets and leave crops & other plants untouched. In contrast, some of the most effective chemicals kill virtually all the plants they come in tương tác with, sparing only those that are naturally resistant or have been genetically modified for resistance. Furthermore, a number of biological agents can be administered only once, after which no added applications are needed. Chemicals typically must be used several times per growing season.

Bạn đang xem: Humans have struggled against weeds since the beginnings of agriculture


*

A. The dangers of toxic chemicals.

B. A proposal khổng lồ ban the use of all herbicides.

C. The importance of the chemical industry.

D. Advantages of biological agents over chemical ones.


Đáp án D

Đọc các câu đầu tiên của các đoạn ta thấy nhà đề chính của đoạn văn nói tới “các ích lợi của các tác nhân sinh học tập so với các chất hoá học”Các câu như tại vị trí 1 “Humans have struggled against weeds since the beginnings of agriculture”: con tín đồ đã cần tìm bí quyết chống lại cỏ ngốc từ lúc ban đầu làm nông nghiệp” => đoạn này dẫn dắt về việc phải chống lại cỏ dạiĐoạn 2: “The global need for weed control has been answered mainly by the chemical industry”: nhu cầu kiểm soát cỏ lẩn thẩn ở trên thế giới đã được thỏa mãn nhu cầu bởi ngành công nghiệp hoá học => tuy nhiên các chất hoá học tập lại hiểu hạiĐoạn 3: “In recent years, the chemical industry has introduced several herbicides that are more ecologically sound” giữa những năm gần đây, ngành hoá học đã trình làng nhiều thuốc khử cỏ ít tác động đến sinh thái xanh hơnĐoạn 4: “The biological agents now in use are environmentally benign and are harmless khổng lồ humans” những tác nhân sinh học tập được sử dụng hiện nay thân thiện với môi trường và ít gây hại cho nhỏ người”Các phương án còn lại không miêu tả được không thiếu nội dung của đoạn văn mà có một khía cạnh nhỏ vì A. Những mối nguy nan của các chất hoá học độc hại. B. Đề xuất cấm dùng các loại thuốc diệt cỏ. C. Tầm đặc biệt của ngành công nghiệp hoá học


Đáp án C

- clog: (v) làm cho tắc nghẽn, làm cản trở ≈ obstruct: (v) làm tắc, làm cản trở - drain: (v) rút hết, bòn rút hết, tiêu hao, làm kiệt quệ- grow along: (v) vạc triển/ mọc dọc từ (vd: bờ tường…)- float on: (v) trôi, nổi lâm thời dịch: Cỏ lẩn thẩn làm ùn tắc đường ống nước,…


Đáp án B

Thuật ngữ nào tiếp sau đây được người sáng tác định nghĩa tại vị trí đầu? Đáp án là weeds “cỏ dại”Đáp án nằm tại vị trí dòng 1 + 2 đoạn 1: “wMarring our gardens is one of the milder effects of weeds - any plants that thrive where they are unwanted”: câu hỏi chiếm khu đất của vườn chỉ là 1 trong những trong số các tác hại nhẹ của cỏ ngớ ngẩn – Cỏ ngây ngô là ngẫu nhiên loại cây nào phát triển ở vị trí mà bọn chúng không được hy vọng đợiGrazing area: khu vực gặm cỏNutrient: dinh dưỡngwildlife habitat: môi trường sống của loài động vật hoang dã hoang dã


Câu 39. Which of the following is NOT given as an advantage of using biological agents over chemical herbicides?

A. They are less likely lớn destroy desirable plants.

B. They are more easily available.

C.

Xem thêm: Tải Nhạc Hot Anh Nghĩ Em Ổn Chắc Mp3 Miễn Phí, Anh Nghĩ Em Ổn Chắc

They do not have to be used as often.

D. They are safer for workers.


Đáp án B

Phương án nào sau đây không được xem như như là công dụng của việc áp dụng chất sinh học so cùng với thuốc khử cỏA.Chúng ít rất có thể phá hoại những cây trồng. Ý này được kiếm tìm thấy ở mẫu 1 +2 +3 +4 đoạn 4: They can be chosen for their ability khổng lồ attack selected targets và leave crops & other plants untouched. In contrast, some of the most effective chemicals kill virtually all the plants they come in liên hệ with, sparing only those that are naturally resistant or have been genetically modified for resistance: những tác nhân sinh học tập được chọn đề cần sử dụng vì tài năng tấn công vào những mục tiêu đã được gạn lọc và chừa ra những cây được trồng và các cây khác mà bọn chúng không đụng vào. Ngược lại, một trong những chất hoá học tập mạnh hầu hết giết chết cả những cây cỏ mà chúng xịt vào, chỉ chừa lại những loại cây có tác dụng kháng thoải mái và tự nhiên hay vị bị biến hóa mà có tác dụng kháng lại những chất hoá học tập đó.B.Các hóa học sinh học dễ tất cả hơn => không kiếm thấy ý này vào bàiC.Các tác nhân sinh học không nhất thiết phải dùng hay xuyên. Ý này được kiếm tìm thấy ở loại 4 +5 +6 đoạn 4: “Furthermore, a number of biological agents can be administered only once, after which no added applications are needed. Chemicals typically must be used several times per growing season. Chế tạo đó, các chất sinh học có thế được sử dụng chỉ một lần, sau đó không phải thêm câu hỏi xử lý như thế nào nữa. Các chất hoá học tập thường yêu cầu dùng nhiều lần cho từng vụ trồng.D.Các tác nhân sinh học an toàn hơn mang lại công nhân. Ý này được tìm thấy ở cái 4 đoạn 2: “They also harm workers who apply them.” Và loại 1 đoạn 4: “The biological agents now in use are environmentally benign and are harmless lớn humans”. Nghĩa là các chất hoá học khiến hại cho tất cả những người phun chúng., vào khi những tác nhân sinh học thì gần gũi với môi trường thiên nhiên và vô hại với con người.


Đáp án A

Theo đoạn văn, những tác nhân sinh học đa số bao gồmA.Các côn trùng nhỏ và vi sinh vật. Đáp án search thấy ở chiếc 2 + 3 đoạn 3 “Hence scientists are exploring the innate weed killing powers of organisms, primarily insects & microorganisms” các nhà kỹ thuật đang khám phá ra các loại loại sinh trang bị tự nhiên rất có thể giết chết những loại cỏ, đa số là những côn trùng với vi sinh vật.B.Herbicides: thuốc diệt cỏC.Useful plants: các loại cây hữu íchD.Các nhiều loại cỏ


Đáp án A

- application: (n) ứng dụng, áp dụng ≈ treatment: (n) xử lý, ứng dụng- request: (n) lời thỉnh cầu, lời yêu thương cầu, lời đề nghị; yêu cầu (trong mến mại) - special purpose: (n) mục đích, ý định quan trọng đặc biệt - qualification: (n) tư biện pháp khả năng, điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn tạm thời dịch: tiếp tế đó, các chất sinh học gồm thế được sử dụng chỉ một lần, tiếp đến không đề xuất thêm vấn đề xử lý làm sao nữa


A. Two possible causes of a phenomenon are compared.

B. A problem is described and possible solutions are discussed.

C. A general idea is introduced & several specific examples are given.

D.

Xem thêm: Tìm Căn Bậc 2 Của Số Phức Cực Hay, Cách Tìm Căn Bậc Hai Của Số Phức Cực Hay

A recommendation is analyzed & rejected.


Đáp án C

Phương án nào bên dưới mô tả đúng nhất về phong thái tổ chức của đoạn vănA.Hai nguyên nhân rất có thể của một hiện tượng được so sánhB.Một vụ việc được miêu tả và những phương án hoàn toàn có thể được thảo luậnC.Một ý tầm thường được trình làng và nhiều ví dụ cụ thể được đưa raD.Một lời khuyên được so sánh và loại bỏĐáp án là C vì chưng như sẽ phân tích sinh hoạt câu 36. Vấn đề được chuyển ra tại phần 1 tiếp đến các ý với ví dụ được dẫn dắt raĐoạn 1 “Humans have struggled against weeds since the beginnings of agriculture”: con người đã yêu cầu tìm giải pháp chống lại cỏ gàn từ lúc bắt đầu làm nông nghiệp” -> đoạn này dẫn dắt về câu hỏi phải ngăn chặn lại cỏ dạiĐoạn 2: “The global need for weed control has been answered mainly by the chemical industry”: nhu cầu điều hành và kiểm soát cỏ lẩn thẩn ở trên thế giới đã được đáp ứng bởi ngành công nghiệp hoá học tập -> mặc dù các hóa học hoá học lại phát âm hạiĐoạn 3: “In recent years, the chemical industry has introduced several herbicides that are more ecologically sound” trong những năm ngay gần đây, ngành hoá học đã ra mắt nhiều thuốc khử cỏ ít tác động đến sinh thái xanh hơnĐoạn 4: “The biological agents now in use are environmentally benign & are harmless lớn humans” những tác nhân sinh học được sử dụng bây giờ thân thiện với môi trường và ít gây hư tổn cho bé người”


*


Liên hệ

nangngucnoisoi.vn