Hợp Chất Hữu Cơ Mạch Hở X Có Ctpt C6H10O4

     

Hợp chất hữu cơ mạch hở X có bí quyết phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra nhì ancol 1-1 chức tất cả số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp rất nhiều lần nhau. Bí quyết của X
Bạn đang xem: Hợp chất hữu cơ mạch hở x có ctpt c6h10o4

- Áp dụng TH3 kết hợp giả thiết về thành phầm thủy phân khẳng định dạng este

- dựa vào công thức phân tử tìm este thỏa mãn


- Phân tử X có 4 oxi => X nằm trong este 2 chức

Thủy phân X nhận được 2 ancol 1-1 chức => X tất cả dạng (Rleftlangle egingathered extCOO - extR_ ext1 hfill \ extCOO - R_2 hfill \ endgathered ight.)

- X tất cả CTPT C6H10O4 => số nguyên tử C của R + R1 + R2 = 4

Mặt không giống số nguyên tử C của R1 = 2R2

=> R + 3R1 = 4

=> R = R1 = 1

=> (X:CH_2leftlangle egingathered extCOO - extC extH_ ext3 hfill \ extCOO - C_2H_5 hfill \ endgathered ight.hay,CH_3OCO - CH_2 - COOC_2H_5)


Đáp án cần chọn là: a


...

Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập thủy phân este đa chức Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Thủy phân este bao gồm dạng RCOO – R’COO – R’’ trong môi trường thiên nhiên kiềm thu được


Thủy phân R1COO – R – OOC – R2 trong môi trường xung quanh kiềm thu được:


Este nào tiếp sau đây thủy phân nhận được 2 muối cùng 1 ancol?


Thủy phân este X thu được một muối cùng 1 ancol, X quan trọng là:


Hợp hóa học hữu cơ mạch hở X có cách làm phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đối kháng chức bao gồm số nguyên tử cacbon vào phân tử gấp đôi nhau. Phương pháp của X


Chất hữu cơ X gồm công thức phân tử là C5H6O4. Thuỷ phân X bởi dung dịch NaOH dư, nhận được một muối và một ancol. Công thức cấu tạo của X hoàn toàn có thể là


Hợp hóa học hữu cơ X đựng C, H, O mạch thẳng bao gồm phân tử khối là 146. X không chức năng với Na. Mang 14,6 gam X công dụng với 100ml dd NaOH 2M thu được một muối và 1 rượu. CTCT X có thể là:


X là este của glixerol và axit cơ học Y. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X rồi kêt nạp tất cả sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2dư nhận được 60g kết tủa. X gồm công thức cấu trúc là:


Một este X mạch hở có khối lượng m gam. Khi thủy phân hoàn toàn m gam X bằng dung dịch KOH rước dư, sau khi phản ứng dứt thu được m1 gam một ancol Y (Y không có tác dụng phản ứng cùng với Cu(OH)2) và 18,20 gam hỗn hợp muối của nhị axit cacboxylic đối kháng chức. Đốt cháy trọn vẹn m1gam Y bởi oxi dư, nhận được 13,2 gam CO2 cùng 7,20 gam H2O. Quý hiếm của m là


Este X được sinh sản thành từ bỏ etylen glicol và hai axit cacboxylic đối kháng chức. Trong phân tử este có số nguyên tử cacbon nhiều hơn nữa số nguyên tử oxi là 1. Khi mang đến m gam X chức năng với hỗn hợp NaOH dư thì lượng NaOH đã phản ứng là 10 gam. Quý giá của m là:


Cho 21,8 gam hóa học hữu cơ X mạch hở chỉ đựng một các loại nhóm chức tính năng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được 24,6 gam muối cùng 0,1 mol ancol. Lượng NaOH dư được trung hoà vừa hết vì 0,5 lít hỗn hợp HCl 0,4M. Công thức cấu tạo của X là
Xem thêm: 40 Bài Văn Tả Dòng Sông Quê Em Ấn Tượng Nhất, Lãng Mạn Nhất, Bài Văn Tả Cảnh Dòng Sông Quê Em Lớp 6 Hay Nhất

Đun rét 0,1 mol X với lượng vừa đủ dd NaOH thu được 13,4g muối hạt của axit hữu cơ đa chức B và 9,2g ancol đối kháng chức C. Biết 9,2g C hoàn toàn có thể tích bởi 6,4g oxi. Khẳng định CTCT của X:


Khi thủy phân hoàn toàn 0,05 mol este X tiêu tốn hết 5,6g KOH. Mặt khác, khi thủy phân 5,475g este đó thì tiêu tốn hết 4,2g KOH và thu được 6,225g muối. Vậy CTCT este là:


Este hai chức X tất cả công thức phân tử C6H10O4 được tạo ra từ axit và ancol đều phải có mạch cacbon ko phân nhánh. Số công thức cấu trúc của X thỏa mãn là?


Hợp chất hữu cơ X tất cả công thức C5H6O4. X chức năng với NaOH trong dung dịch theo tỉ trọng mol tương xứng 1 : 2, tạo ra muối của axit cacboxylic no Y với ancol Z. Dẫn Z qua CuO, nung nóng, nhận được andehit T khi tham gia phản ứng tráng bạc, chế tạo ra Ag theo tỉ trọng mol tương xứng 1 : 4. Biết Y không có đồng phân làm sao khác. Tuyên bố nào dưới đây đúng:


Este nhì chức, mạch hở X gồm công thức phân tử C6H8O4. X được tạo thành tự axit cacboxylic Y với hai ancol Z với T. Lúc đun ancol Z cùng với H2SO4 quánh ở 170oC không tạo nên anken. Dìm xét nào tiếp sau đây đúng?


Ba hóa học hữu cơ A, B, D có cùng CTPT C6H10O4, mạch thẳng, không công dụng với Na. Hiểu được khi tác dụng với dd NaOH thì A sản xuất thành 1 muối với 2 ancol tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng, B sản xuất thành 2 muối cùng 1 ancol, D chế tạo thành 1 muối với 1 ancol. Nhận định nào dưới đây không đúng?


Cho 13,8 gam glixerol (A) phản nghịch ứng với axit hữu cơ đối kháng chức B, chỉ thu được hóa học hữu cơ X có khối lượng bằng 1,18 lần khối lượng của glixerol ban đầu; năng suất phản ứng là 73,35%. Gồm bao nhiêu cách làm cấu tạo tương xứng với X?


Đốt cháy a mol X là trieste của glixerol với axit đối kháng chức mạch hở thu được b mol CO2 với c mol H2O, biết b - c = 4a. Hiđro hóa m gam X nên 6,72 lít H2 (đktc) chiếm được 39 gam một thành phầm Y. Nếu đun m gam X cùng với dung dịch cất 0,7 mol NaOH mang đến phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng thu được chất rắn khan có cân nặng là


Hợp hóa học hữu cơ X mạch hở bao gồm công thức phân tử C4H6O4. Hiểu được khi đun X với dung dịch bazơ tạo thành 2 muối cùng 1 ancol no đối chọi chức mạch hở. Mang đến 17,7 gam X chức năng với 400ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng thu được khối lượng chất rắn khan là:


X là este mạch hở vì axit no A và ancol no B tạo ra ra. Khi mang đến 0,2 mol X phản ứng với NaOH nhận được 32,8 gam muối. Để đốt cháy 1 mol B đề nghị dùng 2,5 mol O2. Công thức cấu trúc của X là:


Cho 0,01 mol một este X bội phản ứng hoàn toản với 100 ml dd NaOH 0,2 M, sản phẩm tạo thành chỉ tất cả một ancol Y với một muối hạt Z với số mol bằng số mol của X. Phương diện khác, khi xà chống hoá hoàn toàn 1,29 gam este đó bằng một lượng vừa đủ là 60 ml dd KOH 0,25 M, sau thời điểm phản ứng xong đem cô cạn hỗn hợp được 1,665 gam muối khan. CT của este X là:


Thủy phân trọn vẹn 4,84g este E bởi 1 lượng đủ dung dịch NaOH, rồi cô cạn chỉ thu được khá nước và tất cả hổn hợp X gồm 2 muối bột (đều có khối lượng phân tử > 68). Đốt cháy trọn vẹn lượng muối trên nên dùng 6,496 lít O2 (đktc) , chiếm được 4,24g Na2CO3 ; 5,376 lít CO2 (đktc) cùng 1,8g H2O. Yếu tắc phần trăm khối lượng của muối có trọng lượng phân tử nhỏ tuổi hơn vào X là :


Hidro hóa hoàn toàn (xúc tác Ni, nung nóng) m gam trieste X (tạo do glixerol và những axit cacboxylic 1-1 chức, mạch hở) bắt buộc vừa đủ 1,792 lít H2 (đktc). Đun nóng m gam X với dung dịch NaOH (lấy dư 25% đối với lượng cần thiết), sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được 18,44 gam hóa học rắn khan. Biết vào phân tử X bao gồm chứa 7 links ∏. Giá trị của m là


Este X có công thức phân tử C8H12O4. Xà phòng hóa trọn vẹn X bởi dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp hai muối của nhì axit cơ học mạch hở X1, X2 đều đơn chức cùng một ancol X3. Biết X3 chức năng với Cu(OH)2 sinh sản dung dịch greed color lam; X1 gồm phản ứng tráng bạc bẽo và X2 ko no, phân tử chỉ đựng một liên kết đôi (C=C), tất cả mạch cacbon phân nhánh. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn của X là


Hỗn đúng theo A bao gồm hai chất hữu cơ X(đơn chức) và Y( chứa 3 team chức cùng loại) đểu công dụng với hỗn hợp NaOH. Để tính năng với m gam A yêu cầu vừa đủ 300 ml dung dịch KOH 1M. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 33,6 gam muối của một axit hữu cơ và 4,6 gam một ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên thu được 3,36 lít CO2 (đktc) cùng 3,6 gam H2O. Toàn bô nguyên tử trong một phân tử X gần nhất với số làm sao sau đây


Este X có công thức phân tử C6H10O4. Xà phòng hóa trọn vẹn X bằng dung dịch NaOH, thu được cha chất cơ học Y, Z, T. Biết Y tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lá cây lam. Nung rét Z với tất cả hổn hợp rắn bao gồm NaOH với CaO, thu được CH4. Tuyên bố nào sau đây sai ?


Đun 39,2 gam các thành phần hỗn hợp M tất cả hai este mạch hở X, Y (đều tạo vì axit cacboxylic cùng ancol; X, Y hơn hèn nhau một nguyên tử cacbon) với dung dịch KOH vừa đủ, nhận được một ancol Z tuyệt nhất và hỗn hợp T gồm các muối. Đốt cháy cục bộ T yêu cầu 0,66 mol O2, nhận được 0,3 mol K2CO3; 34,12 gam láo lếu hợp có CO2 cùng nước. Phần trăm khối lượng của muối hạt có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp T là


Cho sơ đồ gia dụng phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3

(b) X1 + HCl → X4 + NaCl

(c) X2 + HCl → X5 + NaCl

(d) X3 + X4 → X6 + H2O

Biết X là hợp hóa học hữu mạch hở tất cả công thức phân tử C5H8O4 và cất hai chức este; X2, X3 đều phải có hai nguyên tử cacbon vào phân tử và khối lượng mol của X5 bé dại hơn trọng lượng mol của X3. Tuyên bố nào tiếp sau đây sai?


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Nữ Sinh Lớp 9 'Được Đến Trường Đã Là Ân Huệ Lớn', Học Sinh Lớp 9 Đạt 7

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.