HỖN HỢP Z GỒM 2 ESTE X VÀ Y

     

Theo bài xích ra: (n_CO_2)= (n_H_2O)→ este là no, 1-1 chức, mạch hở.

Bạn đang xem: Hỗn hợp z gồm 2 este x và y

Bảo toàn yếu tắc O: nO (Z) + 2.(n_O_2) = 2. (n_CO_2) + (n_H_2O)

→ nO (Z) + 2.0,275 = 2.0,25 + 0,25

→ nO (Z) = 0,2 mol

→ nZ = 0,1 mol

→ (n_overline C ) = (fracn_CO_2n_Z = frac0,250,1) = 2,5 mol

→ X là HCOOCH3; Y là CH3COOCH3

Bảo toàn khối lượng:

(m = m_CO_2 + m_H_2O - m_O_2) = 0,25.44 + 4,5 – 0,275.32 = 6,7 gam


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Xà chống hóa hoàn toàn 1,99 gam các thành phần hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng tiếp nối nhau. Bí quyết của nhì este đó là:


A. HCOOCH3 cùng HCOOC2H5.


B.C2H5COOCH3và C2H5COOC2H5.


C.CH3COOC2H5và CH3COOC3H7.


D.CH3COOCH3và CH3COOC2H5.


Câu 2:


Hỗn hòa hợp X tất cả hai este no, đối chọi chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng đầy đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X chức năng với hỗn hợp NaOH, nhận được một muối với hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Bí quyết phân tử của nhị este trong X là


A. C3H6O2 cùng C4H8O2.


B.C2H4O2và C5H10O2.


C.C3H4O2và C4H6O2.


D.C2H4O2và C3H6O2


Câu 3:


Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có cân nặng phân tử bởi 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với: Na; NaOH; Na2CO3. X2 bội phản ứng cùng với NaOH đun nóng mà lại không phản bội ứng cùng với Na. Công thức kết cấu của X1 cùng X2 theo lần lượt là:


A. CH3COOH; CH3COOCH3


B.(CH3)2CH-OH; HCOOCH3


C.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Vẽ Bản Đồ Việt Nam Trên Giấy A4 Nhanh Đơn Giản Nhất

HCOOCH3; CH3COOH


D.CH3COOH; HCOOCH3


Câu 4:


Hai este 1-1 chức X và Y là đồng phân của nhau. Lúc hoá tương đối 1,85 gam X, thu được thể tích khá đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 ( đo ở thuộc điều kiện). Công thức cấu trúc thu gọn của X, Y là:


A. C2H5COOCH3 với HCOOCH(CH3)2


B.HCOOC2H5và CH3COOCH3


C.C2H3COOC2H5và C2H5COOC2H3


D.HCOOCH2CH2CH3và CH3COOC2H5


Câu 5:


Cho 35,2 gam lếu hợp có 2 este no, đơn chức, mạch hở là đồng phân của nhau tất cả tỉ khối hơi so với H2 bằng 44 công dụng với 2 lít dung dịch NaOH 0,4 M, rồi cô cạn hỗn hợp vừa thu được, ta được 44,6 gam chất rắn B. Bí quyết của 2 este là:


A. HCOOC2H5 cùng CH3COOCH3


B.C2H5COOCH3và CH3COOC2H5


C. HCOOC3H7và CH3COOC2H5


D.HCOOC3H7và CH3COOCH3


Câu 6:


Xà chống hóa trọn vẹn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 với CH3COOCH3 bởi dung dịch NaOH, thu được các thành phần hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H­2SO4 đặc ở 1400C, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Quý hiếm của m là


A. 18,00.


B.8,10.


C. 16,20.


D. 4,05.


Bình luận


bình luận
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại nangngucnoisoi.vn


*

link
thông tin nangngucnoisoi.vn
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


nangngucnoisoi.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


nangngucnoisoi.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Hướng Dẫn 8 Cách Tự Thắt Bím Tóc Đuôi Tôm Dễ Làm Cực Dễ Thương Cho Bạn Gái


Quên mật khẩu


Nhập add email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu đăng nhập
mang lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


nangngucnoisoi.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui vẻ để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
nangngucnoisoi.vn