HỖN HỢP X GỒM NA VÀ AL

     

Hỗn phù hợp X tất cả Na cùng Al. Cho m gam X vào trong 1 lượng dư nước thì bay ra V lít khí. Ví như cũng mang đến m gam X vào hỗn hợp NaOH dư thì được 1,75V lít khí. Thành phần tỷ lệ theo cân nặng của mãng cầu trong X là


2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

 x → x → 0,5x

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

 x ← x → 1,5x

$ = > sum n_H_2 = 0,5 extx + 1,5 extx = a, = > x = 0,5 exta$ (1)

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

 x mol → 0,5x mol

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

 y mol → 1,5y mol

$ = > sum n_H_2 = 0,5x + 1,5y = 1,75 exta$ (2)


Gọi số mol của Na cùng Al trong tất cả hổn hợp X lần lượt là x cùng y mol

Vì tỉ lệ thể tích cũng chính là tỉ lệ số mol => coi như thể nghiệm 1 nhận được a mol khí với thí nghiệm 2 thu được 1,75a mol

Cho hỗn hợp X vào nước, Na bội nghịch ứng hết chế tạo ra NaOH với Al làm phản ứng cùng với NaOH cùng còn dư => tính số mol theo NaOH

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

 x → x → 0,5x

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

 x ← x → 1,5x

$ = > sum n_H_2 = 0,5 extx + 1,5 extx = a, = > x = 0,5 exta$ (1)

Cho tất cả hổn hợp X công dụng với dung dịch NaOH dư => Na bội nghịch ứng không còn với H2O và Al làm phản ứng hết với NaOH

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

 x mol → 0,5x mol

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

 y mol → 1,5y mol

$ = > sum n_H_2 = 0,5x + 1,5y = 1,75 exta$ (2)

Thay (1) vào (2) => $y = frac1,75 exta - 0,5.0,5 exta1,5 = a$

$ = > \% m_Na = frac0,5 exta.230,5 exta.23 + 27a.100\% = 29,87\% $

 


Đáp án buộc phải chọn là: c


...

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm na và al


Bài tập tất cả liên quan


Bài tập nhôm với hợp hóa học của nhôm chức năng với dung dịch kiềm Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hòa rã 2,7 gam Al vào hỗn hợp NaOH dư nhận được V lít khí thoát ra ngơi nghỉ đktc. Cực hiếm của V là


Hoà tan hỗn hợp A bao gồm 13,7 gam tía và 5,4 gam Al vào trong 1 lượng nước có dư thì thể tích khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh là


Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3với dung dịch cất b mol NaOH. Để chiếm được kết tủa thì cần phải có tỉ lệ


Cho 5,4 gam bột nhôm vào 200 ml hỗn hợp NaOH, sau bội phản ứng thấy cân nặng dung dịch tăng 3,6 gam. Nồng độ mol/lít của hỗn hợp NaOH là


Để hòa tan hoàn toàn m gam Al yêu cầu dùng 100 ml dung dịch cất NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M. Quý hiếm của m là


Hòa rã a gam tất cả hổn hợp Mg và Al bằng dung dịch HCl chiếm được 17,92 lít H2 (đktc). Cũng các thành phần hỗn hợp trên hòa tan trọn vẹn trong dung dịch NaOH dư chiếm được 13,44 lít H2 (đktc). Giá trị của a là


Cho láo lếu hợp có Na và Al bao gồm tỉ lệ số mol tương ứng là 1 trong : 2 vào nước dư. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam hóa học rắn ko tan. Quý hiếm của m là


Hỗn hợp X tất cả K và Al. Mang đến 12 gam các thành phần hỗn hợp X vào một trong những lượng dư nước thì bay ra 4,48 lít khí H2 (đktc) và còn lại một trong những phần chất rắn chưa tan. Nếu cho m gam tất cả hổn hợp X vào hỗn hợp KOH dư thì thu được từng nào lít khí H2 (đktc)?


Hỗn thích hợp X gồm Na và Al. Mang lại m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Giả dụ cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH dư thì được 1,75V lít khí. Thành phần tỷ lệ theo cân nặng của mãng cầu trong X là


Cho 100mL dung dịch NaOH 1M vào 200mL hỗn hợp AlCl3 2M lắc đều cho đến khi dứt phản ứng nhận được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Nhỏ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch cất 0,7 mol AlCl3 thu được 39 gam kết tủa.Dung dịch sau làm phản ứng gồm hai muối bột trong đó có 1 muối clorua. Thể tích dung dịch NaOH đã cần sử dụng là


Cho V lít hỗn hợp KOH 2M vào 150mL hỗn hợp AlCl3 1M rung lắc đều cho tới khi làm phản ứng hoàn thành thu được 3,9 gam kết tủa. Cực hiếm của V là


Cho 8,05 (g) na vào 200ml hỗn hợp AlCl3 0,5M. Sau bội phản ứng thu được chất kết tủa, nung kết tủa đến trọng lượng không thay đổi được m gam chất rắn A. Cực hiếm của m là


Cho một mẫu mã Na vào 100ml hỗn hợp AlCl3 1M thu được V lit khí (đktc) cùng một kết tủa A. Nung A đến cân nặng không đổi thu được 2,55 gam hóa học rắn. Giá trị của V là


Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp tất cả AlCl3 cùng Al2(SO4)3 vào nước thu được 200 gam dung dịch X, phân tách dung dịch X thành 2 phần:

-Phần 1 đem công dụng với hỗn hợp BaCl2 dư nhận được 13,98 gam kết tủa trắng.

-Phần 2 đem chức năng với 476 ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M, sau thời điểm phản ứng xong xuôi thu được 69,024 gam kết tủa.

Xem thêm: Mẫu Đàn Ông Nên Lấy Làm Chồng Nếu Muốn Cả Đời Hạnh Phúc, Tags : Mẫu Đàn Ông Nên Lấy Làm Chồng

Biết cân nặng phần 2 vội n lần cân nặng phần 1 (n: nguyên) với lượng hóa học tan trong phần 2 nhiều hơn thế nữa trong phần một là 32,535 gam. Tính nồng độ % những chất tan gồm trong dung dịch X


Tiến hành nhị thí nghiệm:

-Thí nghiệm 1: đến 650 ml hỗn hợp NaOH 2M vào 400 ml hỗn hợp AlCl3 aM nhận được 3b gam kết tủa.

-Thí nghiệm 2: đến 700 ml hỗn hợp NaOH 2M vào 400 ml dung dịch AlCl3 aM thu được 2b gam kết tủa.

Xem thêm: Cấu Trúc It Is Necessary That, Cấu Trúc Necessary Trong Tiếng Anh

Giá trị của a, b là:


Cho 200 ml dung dịch NaOH 2M công dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch AlCl3 aM. Sau phản bội ứng chiếm được 7,8 gam kết tủa nhôm hiđroxit. Quý hiếm của a là:


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.