HỖN HỢP X GỒM FE3O4 VÀ AL

     

Nung 316 gam KMnO4 một thời gian thấy còn sót lại 300 gam hóa học rắn. Phần trăm cân nặng KMnO4 bị nhiệt độ phân là
Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm fe3o4 và al

Tiến hành bội nghịch ứng nhiệt nhôm lếu hợp tất cả Al cùng FexOy thu được tất cả hổn hợp chất rắn X. đến X tính năng với hỗn hợp NaOH dư thu được dung dịch Y, phần không tan Z cùng 0,672 lít khí H2. đến dung dịch HCl vào Y đến lúc được lượng kết tủa lớn nhất, thanh lọc kết tủa, nung tới cân nặng không thay đổi thu được 5,1 gam chất rắn. đến Z tính năng với dung dịch H2SO4 quánh nóng, sau phản bội ứng chỉ thu được dung dịch E cất một muối sắt duy nhất cùng 2,688 lít khí SO2. Biết các khí gần như đo ở đktc, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức phân tử của sắt oxit là


Điện phân 100 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm CuSO4 0,5M với NaCl 0,6M (điện cực trơ, màng phòng xốp, năng suất điện phân đạt 100%, bỏ qua mất sự phối hợp của khí trong nước và sự cất cánh hơi của nước) cùng với cường độ cái điện không đổi 0,5A trong thời gian t giây. Dung dịch sau điện phân có cân nặng giảm 4,85 gam so với hỗn hợp ban đầu. Giá trị của t là:


Nung lạnh m gam các thành phần hỗn hợp X gồm bột Al và FexOy vào điều kiện không tồn tại không khí thu được hỗn hợp Y. Xay nhỏ, trộn đều hỗn hợp Y rồi tạo thành 2 phần: Phần 1 có khối lượng 14,49 gam được hòa tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, dư, đun nóng thu được hỗn hợp Z và 0,165 mol NO (sản phẩm khử duy nhất). Phần 2 đem tác dụng với hỗn hợp NaOH dư, đun cho nóng thu được 0,015 mol khí H2 và sót lại 2,52 gam chất rắn. Cách làm của oxit sắt và quý hiếm của m theo lần lượt là:
Xem thêm: Dàn Ý Cảm Nghĩ Về Nhân Vật Cô Bé Bán Diêm Trong Truyện Ngắn Cô Bé Bán Diêm Của An

Thực hiện tại phản ứng nhiệt độ nhôm m gam lếu hợp gồm Al, CuO, Fe3O4, Fe2O3 trong khí hiếm thu được hỗn hợp chất rắn X. Mang lại X vào hỗn hợp NaOH dư thu được hỗn hợp Y, hóa học không tan Z và 0,672 lít H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa. đến Z tan không còn vào dung dịch H2SO4, nhận được dung dịch cất 16,2 gam muối bột sunfat cùng 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, sản phẩm khử tuyệt nhất của H2SO4). Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m là


Tiến hành bội phản ứng nhiệt độ nhôm các thành phần hỗn hợp X bao gồm 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol FeO và a mol Al. Sau một thời hạn phản ứng trộn đều, thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Phân chia Y thành hai phần bởi nhau. Phần một bội phản ứng đầy đủ với 400ml dung dịch NaOH 0,1M (loãng). Phần nhị phản ứng với hỗn hợp HCl loãng, lạnh (dư), nhận được 1,12 lít khí H2 (đktc). Trả sử trong phản ứng sức nóng nhôm Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Phần trăm khối lượng Cr2O3 đã phản ứng là:


Hỗn hợp X có KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2 với KCl gồm tổng trọng lượng là 83,68 gam. Nhiệt độ phân trọn vẹn X chiếm được 17,472 lít O2 (đktc) và hóa học rắn Y có CaCl2 và KCl. Y công dụng vừa đủ 0,36 lít dung dịch K2CO3 0,5M thu được dung dịch Z. Lượng KCl trong Z những gấp 22/3 lần lượng KCl trong X. Phần trăm cân nặng KClO3 trong X là
Xem thêm: Đề Thi Toán 12 Học Kì 1 Năm 2021, Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 12

*