Hỗn Hợp X Gồm Fe Feo Fe2O3 Fe3O4

     
Hỗn hòa hợp X gồm (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeO) cùng với số mol mỗi chất là 0,1 mol, phối hợp hết vào dung dịch Y gồm (HCl cùng H2SO4 loãng) thu được hỗn hợp Z. Nhỏ tuổi từ từ hỗn hợp Cu(NO3)2 1M vào hỗn hợp Z cho tới khi chấm dứt thoát khí NO thể tích hỗn hợp Cu(NO3)2 yêu cầu dùng cùng thể tích khí bay ra ở điều kiện tiêu chuẩn là bao nhiêu?
*
đã trả lời27 tháng 11, 2021bởi callmechmuahme ● hợp tác ViênCử nhân(2.9k điểm)

(Fe + 2H^+ o Fe^2+ + H_2\FeO + 2H^+ o Fe^2+ + H_2O\Fe_2O_3 + 6H^+ o 2Fe^3+ + 3H_2O\Fe_3O_4 + 8H^+ o Fe^2+ + 2Fe^3+ + 4H_2O)

Ta gồm :

(n_Fe^2+ = n_Fe + n_FeO + n_Fe_3O_4 = 0,3(mol))

(3Fe^2+ +4 H^+ + NO_3^- o 3Fe^3+ + NO + 2H_2O)

Theo PTHH :

(n_NO_3^- = n_NO = dfrac13n_Fe^2+ = 0,1(mol))

Suy ra :

(V_NO = 0,1.22,4 = 2,24 (lít)\n_Cu(NO_3)_2 = dfrac12n_NO_3^-=0,05 Rightarrow V_dd Cu(NO_3)_2 = dfrac0,051 = 0,05(lít))


Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt làm phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số bội nghịch ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là
Cho khí co dư trải qua hỗn thích hợp CuO, FeO, Fe304, Al2 O3 cùng MgO. Sau phản bội ứng chất rắn thu được gồm những hóa học nào?
Cho 1,35 g hỗn hợp có Mg, Al, Cu chức năng hết cùng với HNO3 thu được hỗn hợp khí tất cả 0,01 mol NO và 0,04 mol...

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm fe feo fe2o3 fe3o4


Cho 1,35 g láo lếu hợp có Mg, Al, Cu chức năng hết cùng với HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO với 0,04 mol NO2 biết phản bội ứng (không tạo nên muối amoni). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được hỗn hợp muối với cân nặng là bao nhiêu?
Nung lếu láo hợp bao gồm 0,12 mol Al cùng 0,04 mol Fe3O4 1 thời gian, thu được tất cả hổn hợp rắn X. Hòa tan trọn vẹn X trong dung dịch HCl dư nhận được 0,15 mol khí H2 cùng m gam muối. Tính m và công suất phản ứng nhiệt độ nhôm.

Xem thêm: Viết Phương Trình Tiếp Tuyến Của Đồ Thị (C) Tại Giao Điểm Của (C) Với Trục Tung


Trộn 250 ml dung dịch tất cả hổn hợp HCl 0,08 mol/l là H2SO4 0,01 mol/l cùng với 250 ml hỗn hợp Ba(OH)2 tất cả nồng độ x mol/l...

Xem thêm: Hài Tết Văn Lang, Cả Làng Nói Phét L Tập 01, Cả Làng Nói Phét


Trộn 250 ml dung dịch tất cả hổn hợp HCl 0,08 mol/l là H2SO4 0,01 mol/l với 250 ml hỗn hợp Ba(OH)2 có nồng độ x mol/l thu được m gam kết tủa cùng 500 ml dung dịch tất cả pH = 12. Hãy search m và x. Mang sử Ba(OH)2 năng lượng điện li trọn vẹn cả nhị nấc
Hỗn hợp dung dịch X bao gồm NaOH 0,1 M với KOH 0,1 M. Trộn 100 ml hỗn hợp X cùng với 100ml dung dịch H2SO4 0,2 M
Hỗn hợp dung dịch X gồm NaOH 0,1 M với KOH 0,1 M. Trộn 100 ml dung dịch X với 100ml hỗn hợp H2SO4 0,2 M thu được dung dịch a. Tính nồng độ các ion trong hỗn hợp b. Tính pH của dung dịch
Cho 68,7 g hỗn hợp bao gồm Al, Fe với Cu tan không còn trong hỗn hợp HNO3 quánh nguội, sau phản ứng chiếm được 26,88 lít khí NO2 ở đk tiêu chuẩn và m gam chất rắn B ko tan.Vậy m có giá trị là bao nhiêu?
Cho m gam hỗn hợp kim loại gồm Fe với Al tan hết trong dung dịch HNO3 dư chiếm được 6,72 lít khí NO ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh và hỗn hợp A (không cất muối amoni). Cô cạn dung dịch A chiếm được 66,8 g các thành phần hỗn hợp muối khan. Vậy cân nặng mỗi sắt kẽm kim loại trong M gam láo lếu hợp lúc đầu bằng bao nhiêu?
Cho một lượng khí co dư trải qua hỗn đúng theo A đựng 0,72 gam FeO với 4,8 gam Fe2O3 nung nóng, sau khi xong phản ứng chiếm được 4,784 gam hóa học rắn B tất cả Fe và các oxit của nó.hòa rã B bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 0,6272 lít khí đktc.Tính số mol Fe3O4 vào B?biết rằng trong B số mol Fe304 bằng 1/3 tổg số mol FeO với Fe2O3.
Phần thưởng hằng thángHạng 1: 200.000 đồngHạng 2: 100.000 đồngHạng 3: 50.000 đồngHạng 4-10: 20.000 đồngBảng xếp hạng update 30 phút một lần