HỖN HỢP X GỒM CUO VÀ FE2O3

     

Câu 13579: Hỗn hòa hợp X tất cả CuO với Fe2O3. Hoà tan hoàn toàn 44 gam X bởi dung dịch HCl (dư), sau phản bội ứng thu được dung dịch cất 85,25 gam muối. Phương diện khác, giả dụ khử hoàn toàn 22 gam X bằng CO (dư), cho các thành phần hỗn hợp khí nhận được sau phản bội ứng lội nhàn hạ qua dung dịch Ba(OH)2 (dư) thì thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm cuo và fe2o3

76,755

B.

Xem thêm: Kể Về Một Buổi Biểu Diễn Nghệ Thuật Lop 3, Kể Về Một Buổi Biểu Diễn Nghệ Thuật Xiếc

73,875

C.

Xem thêm: Soạn Bài, Giải Vở Bài Tập (Vbt) Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1, Tập 2

147,750

D. 78,875


Giải chi tiết:

Ta có: nO = nCO2 = n(CO3)2- = (82,25 - 44)/(71-16) = 0.75 mol 

Hỗn hòa hợp 44g: nO = 0.75 mol ----> hh 22g nO = 0.375 mol 

 

m kết tủa = 0.375*197 = 73.875 gam

=> Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát