Hỗn Hợp X Gồm Axit Panmitic Axit Stearic Và Triglixerit Y

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Hỗn phù hợp X tất cả axit panmitic, axit stearic cùng triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X chiếm được 1,56 mol CO2 cùng 1,52 mol H2O. Phương diện khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,09 mol NaOH trong hỗn hợp thu được glixerol cùng dung dịch chỉ đựng a gam tất cả hổn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là A. 26,40. B. 27,30. C. 25,86. D. 27,70....

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm axit panmitic axit stearic và triglixerit y


Hỗn hợp X bao gồm axit panmitic, axit stearic cùng triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X nhận được 1,56 mol CO2 và 1,52 mol H2O. Phương diện khác, m gam X tác dụng vừa đầy đủ với 0,09 mol NaOH trong hỗn hợp thu được glixerol cùng dung dịch chỉ chứa a gam tất cả hổn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Quý hiếm của a là

A. 26,40.

B. 27,30.

C. 25,86.

D. 27,70.


*

*

Đáp án C

Nhận xét: axit panmitic, axit stearic là axit no 1-1 chức mạch hở

=> đốt cháy thu đượcnCO2=nH2O

Y là chất lớn tạo vì axit panmitic cùng axit stearic

=> trong Y có 3 liên kết pi tốt độ bất bão hòa k = 3

⇒ĐốtYcónY=nCO2-nH2Ok-1=0,02mol

=> nAx to = (nNaOH – 3nY) = 0,03 mol

Bảo toàn klg tất cả mX = mC + mH + mO = 24,64 gam

(VớinC=nCO2;nH=2nH2O; nO = 2nAx khủng + 6nY)

nGlixerol = nY = 0,02 mol; = nAx phệ = 0,03 mol

⇒BTKLcóa=mX+mNaOH-mGlixerol-mH2O=25,86


Hỗn đúng theo X có axit panmitic, axit stearic với triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 1,56 mol CO2 cùng 1,52 mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,09 mol NaOH trong dung dịch, chiếm được glixerol với dung dịch chỉ cất a gam tất cả hổn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Quý giá của a là A. 26,40 B. 27,70 C. 25,86 D....

Hỗn vừa lòng X có axit panmitic, axit stearic cùng triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X, nhận được 1,56 mol CO2 cùng 1,52 mol H2O. Khía cạnh khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,09 mol NaOH vào dung dịch, nhận được glixerol và dung dịch chỉ đựng a gam các thành phần hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là

A. 26,40

B. 27,70

C. 25,86

D. 27,30


Hỗn thích hợp X gồm axit panmitic, axit stearic cùng triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, nhận được 1,56 mol CO2 cùng 1,52 mol H2O. Phương diện khác, m gam X tính năng vừa đầy đủ với 0,09 mol NaOH vào dung dịch, nhận được glixerol và dung dịch chỉ cất a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là A. 25,86. B.26,40. C.27,70....

Hỗn hòa hợp X bao gồm axit panmitic, axit stearic với triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, nhận được 1,56 mol CO2 với 1,52 mol H2O. Phương diện khác, m gam X chức năng vừa đầy đủ với 0,09 mol NaOH trong dung dịch, chiếm được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Quý giá của a là

A. 25,86.

B.26,40.

C.27,70.

D.27,30.


Hỗn hòa hợp X gồm axit panmitic, axit stearic với triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X nhận được 1,56 mol CO2 cùng 1,52 mol H2O. Khía cạnh khác, m gam X công dụng vừa đầy đủ với 0,09 mol NaOH trong dung dịch, thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam các thành phần hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Quý hiếm của a là A. 25,86 B. 26,40 C. 27,70 D....

Hỗn phù hợp X tất cả axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 1,56 mol CO2 cùng 1,52 mol H2O. Khía cạnh khác, m gam X chức năng vừa đủ với 0,09 mol NaOH vào dung dịch, chiếm được glixerol với dung dịch chỉ cất a gam tất cả hổn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Quý hiếm của a là

A. 25,86

B. 26,40

C. 27,70

D. 27,30


Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic với triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, nhận được 1,56 molCO2và 1,52 molH2O. Phương diện khác, m gam X tính năng vừa đủ với 0,09 mol NaOH trong dung dịch, thu được glixerol cùng dung dịch chỉ đựng a gam tất cả hổn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là A. 25,86 B. 26,40 C. 27,70 D....

Hỗn thích hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 1,56 molCO2và 1,52 molH2O. Phương diện khác, m gam X tính năng vừa đầy đủ với 0,09 mol NaOH vào dung dịch, thu được glixerol cùng dung dịch chỉ chứa a gam tất cả hổn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Quý hiếm của a là

A. 25,86

B. 26,40

C. 27,70

D. 27,30


Hỗn thích hợp X bao gồm axit panmitic, axit stearic với triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, chiếm được 1,56 mol CO2 cùng 1,52 mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đầy đủ với 0,09 mol NaOH trong dung dịch, thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam tất cả hổn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Quý hiếm của a là A. 27,30. B. 25,86. C. 27,70. D....

Xem thêm: Bạn Đang Thắc Mắc " Phi Là Bán Kính Hay Đường Kính Hay Bán Kính”


Hỗn đúng theo X có axit panmitic, axit stearic với triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 1,56 mol CO2 với 1,52 mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,09 mol NaOH trong dung dịch, chiếm được glixerol với dung dịch chỉ đựng a gam tất cả hổn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Quý giá của a là

A. 27,30.

B. 25,86.

C. 27,70.

D. 26,40.


Hỗn hòa hợp X tất cả axit panmitic , axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X nhận được 1,56 mol(CO_2)và 1,52 mol(H_2O). Khía cạnh khác, m gam X công dụng vừa đầy đủ với 0,09 mol NaOH trong dung dịch, nhận được glixerol với dung dịch chỉ cất a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Tính giá trịcủa...

Hỗn phù hợp X bao gồm axit panmitic , axit stearic với triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X thu được 1,56 mol(CO_2)và 1,52 mol(H_2O). Mặt khác, m gam X công dụng vừa đầy đủ với 0,09 mol NaOH trong dung dịch, chiếm được glixerol với dung dịch chỉ cất a gam tất cả hổn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Tính giá trịcủa A


(n_Y=dfracn_CO_2-n_H_2Ok-1=dfrac1.56-1.523-1=0.02left(mol ight))

(Rightarrow n_axit=0.09-0.02cdot3=0.03left(mol ight))

(n_glixerol=0.02left(mol ight))

(m_X=1,56cdot12+1.52cdot2+0.02cdot6cdot16+0.03cdot2cdot16=24.64left(g ight))

(BTKL:)

(m_Muối=24.64+0.09cdot40-0.02cdot92-0.03cdot18=25.86left(g ight))


Hỗn đúng theo X gồm axit pamitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X, nhận được 1,56 mol CO2 và 1,52 mol H2O. Khía cạnh khác, m gam X công dụng vừa đủ với 0,09 mol NaOH trong dung dịch, thu được glixerol cùng dung dịch chỉ chứa a gam tất cả hổn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là A. 26,40. B. 27,70. C.25,86. D....

Hỗn vừa lòng X bao gồm axit pamitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X, thu được 1,56 mol CO2 cùng 1,52 mol H2O. Phương diện khác, m gam X tính năng vừa đủ với 0,09 mol NaOH trong dung dịch, nhận được glixerol và dung dịch chỉ cất a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Quý hiếm của a là

A. 26,40.

B. 27,70.

C.25,86.

D. 27,30.


Vì X + NaOH thu được glixerol và hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat => triglixerit Y là este no, ba chức, mạch hở

Đốt cháy axit panmitic với axit stearic những thu được nH2O= nCO2=> Sự chênh lệch mol H2O với CO2là vì đốt cháy Y

Y tất cả độ bất bão hòa k = 3

*

Ta có: ∑ nCOO= nNaOH= 0,09 (mol) => nO (trong X)= 2nCOO= 0,18 (mol)

=> nCOOH- (trong axit)= ∑ nCOO- nCOO(trongY)= 0,09 - 0,02.3 = 0,03 (mol)

Bảo toàn cân nặng ta có: mX= mC+ mH+ mO= 1,56.12 + 1,52.2 + 0,18.16 = 24,64 (g)

Đặt bí quyết chung của Y là: (RCOO)3C3H5: 0,02 (mol) => nC3H5(OH)3= nY= 0,02 (mol)

Khi làm phản ứng với NaOH số mol H2O hiện ra = nCOOH(trong axit)= 0,03 (mol)

BTKL ta có: mX+ mNaOH= mhh muối+ mglixerol+ mH2O

=> 24,64 + 0,09.40 = a + 0,02.92 + 0,03.18

=> a = 25,86 (g)

Đáp án yêu cầu chọn là: C


Đúng(0)

Hỗn phù hợp X tất cả axit panmitic , axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 7,675 mol O2 thu được H2O và 5,35 mol CO2. Ngoài ra , đến m gam X tính năng vừa đủ vs 0,3 mol NaOH trong dd , thu đc glixerol cùng dd chỉ cất a gam tất cả hổn hợp muối natri panmitat, natri stearate . Quý giá a là?


#Hóa học lớp 12
1
Thảo PhươngCTVVIP

(n_NaOH=0,3left(mol ight))

(n_Oleft(trongX ight)=2n_NaOH=0,6left(mol ight))

Bảo toàn nguyên tố O:

0,6+ 7,675.2= 5,35.2 + nH2O

=> nH2O =0,25(mol)

Ta có: mX= mC+ mH+ mO= 84,3(g)

Axit bao gồm k=1 vàtriglixerit Y bao gồm k=3

=> nCO2-nH2O = (k-1).nchatbeo

(n_Y=dfrac5,35-5,253-1=0,05left(mol ight))

(n_NaOH=3n_Y+n_axit)

=>(n_axit=0,3-0,05.3=0,15left(mol ight))

X+ NaOH

=> n C3H5(OH)3 = nY =0,05(mol)

n H2O = naxit =0,15(mol)

=> Bảo toàn trọng lượng :(m_X+m_NaOH=m_C_3H_5left(OH ight)_3+m_H_2O+m_muối)

=> m muối bột = 89(g)


Đúng(2)
An Hoài Nguyễn

Tại sao bt axit k=1 cùng triglixerit k =3 vậy ạ?


Đúng(0)
Đốt cháy hoàn toàn 54,36 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả axit panmitic, axit stearic và các chất lớn tạo do hai axit đó, nhận được a mol CO2 cùng (a - 0,12) mol H2O. Khía cạnh khác, 54,36 gam X chức năng vừa hết với 0,2 mol KOH trong dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y nhận được m gam muối hạt khan. Quý hiếm của m là A. 57,42 B. 60,25 C. 59,68 D....
Đọc tiếp

Đốt cháy hoàn toàn 54,36 gam hỗn hợp X tất cả axit panmitic, axit stearic và những chất khủng tạo do hai axit đó, chiếm được a mol CO2 cùng (a - 0,12) mol H2O. Mặt khác, 54,36 gam X công dụng vừa không còn với 0,2 mol KOH trong hỗn hợp Y, cô cạn hỗn hợp Y thu được m gam muối hạt khan. Quý giá của m là

A. 57,42

B. 60,25

C.

Xem thêm: Trai Tim Hai Mat 24 - Phim Trái Tim Hai Mặt (Htv2) (26

59,68

D. 64,38


#Mẫu giáo
1
Ngô quang quẻ Sinh
Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh học Ngữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

nangngucnoisoi.vn


Học liệuHỏi đáp
Các khóa học có thể bạn quan liêu tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng