Hỗn hợp x gồm axit axetic etyl axetat và metyl axetat

     

Câu 61988:  Hỗn vừa lòng X tất cả axit axetic, etyl axetat cùng metyl axetat. Mang lại m gam các thành phần hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Phương diện khác, đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X đề nghị V lít O2(đktc) tiếp nối cho toàn thể sản phẩm cháy vào dung dịch NaOH dư thấy khối lượng dung dịch tăng 40,3 gam. Khẳng định V?

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm axit axetic etyl axetat và metyl axetat

19,04 lít

B.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Chọn Lọc, Có Lời Giải Chi Tiết

17,36 lít

C.

Xem thêm: Cách Học Toán Hình Lớp 8 Hiệu Quả, Cách Học Tốt Môn Toán Hình Lớp 8

19,60 lít

D. 15,12 lít


Giải đưa ra tiết:

Đặt CT chung của X là CnH2nO2

=> Đốt cháy X sản xuất nCO2 = nH2O

Mà mCO2 + mH2O = 40,3

=> nCO2 = nH2O = 

*
 = 0,65 mol

nNaOH = 0,2 mol => nX = 0,2 => nO(trong X) = 0,4 mol

Bảo toàn trọng lượng => mX = 0,4.16 + 0,65.(12+2) = 15,5

Mà X +  mol O2 

*
 CO2 + H2O

Bảo toàn trọng lượng => 15,5 + .32 = 40,3 => V = 17,36

=> Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát