Hỗn hợp x gồm 3 peptit

     

Hỗn thích hợp X bao gồm 3 peptit Y, Z, T ( phần nhiều mạch hở) với tỉ trọng mol tương ứng 2: 3: 4. Tổng số links peptit trong phân tử Y, Z, T bởi 12. Thủy phân trọn vẹn 39,05 gam X, nhận được 0,11 mol X1; 0,16 mol X2 cùng 0,2 mol X3. Biết X1, X2, X3 đều phải sở hữu dạng H2NCnH2nCOOH. Phương diện khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X buộc phải 32,816 lít O2 (đktc). Quý giá của m ngay gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây?


Qui 3 peptit về 1 peptit tổng. Xác minh CT phổ biến của peptit tổng.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 3 peptit

Bảo toàn khối lượng : mY + mZ + mT = mpeptit tổng + mH2O

Xác định CTPT của 1 đơn vị chức năng amino axit mắt xích

Tính theo quý hiếm trung bình : bí quyết trung bình của amino axit là NH2-CnH2n-COOH


Gọi 3 amino axit là A , B , C

Có mãng cầu : nB : nC = 11 : 16 : 20

2Y + 3Z + 4T → (A11B16C20)k + 8H2O

Do tổng số nơi bắt đầu amino axit vào Y, Z, T là 15

=> k = 1 => số mol 1 aminoaxit = $dfrac0,11 + 0,16 + 0,211 + 16 + 20$ = 0,01 mol

2Y + 3Z + 4T → (A11B16C20) + 8H2O

0,01 → 0,08 (mol)

Bảo toàn cân nặng : mY + mZ + mT = mpeptit tổng + mH2O

A11B16C20 : tất cả 47 a.a => gồm 46 links peptit : 

Đặt công thức tổng quát của amion axit là : NH2-CnH2n-COOH

=> 0,01.

Xem thêm: Bật Mí Cách Làm Măng Ngâm Dấm Ớt Ngon Khó Cưỡng, Cách Ngâm Măng Tre

<47(14n + 61) – 46.18> + 0,08.18 = 39,05 gam

=> n = 123 / 47

H-(NH-CnH2n-CO)47-OH + (70,5n + 35,25)O2 → (47n + 47)CO2 + (47n + 24,5)H2O + 23,5N2

=> nO2 = 0,01.(70,5n + 35,25) = 2,1975 mol

Đốt 39,05 gam X đề nghị 2,1975 mol O2

Đốt m gam X buộc phải 1,465 mol O2

=> m = $dfrac1,465.39,052,1975$= 26,033 gam


Đáp án yêu cầu chọn là: c


...

Xem thêm: Mách Bạn 2 Cách Làm Kem Trà Xanh Tại Nhà, Cách Làm Kem Trà Xanh Matcha Cực Ngon Tại Nhà


Bài tập tất cả liên quan


Tổng hợp bài tập Peptit hay và nặng nề (phần 2) Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho m gam tất cả hổn hợp E gồm một peptit X cùng một peptit Y (biết số nguyên tử nitơ vào X, Y thứu tự là 4 với 5, X và Y đựng đồng thời glyxin với alanin trong phân tử) bằng lượng NaOH vừa đủ, cô cạn nhận được (m + 23,7) gam hỗn hợp muối. Đốt cháy cục bộ lượng muối bột sinh ra bằng một lượng O2vừa đủ thu được Na2CO3và các thành phần hỗn hợp hơi F có CO2, H2O cùng N2. Dẫn cục bộ hỗn thích hợp hơi F qua bình đựng NaOH đặc dư thấy cân nặng bình tăng lên 84,06 gam so với ban đầu và bao gồm 7,392 lít một khí nhất (ở đktc) thoát ra, các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Nhân tố phần trăm trọng lượng của X trong các thành phần hỗn hợp E ngay gần nhất với giá trị như thế nào sau đây?


Cho hỗn hợp A bao gồm tetrapeptit X với pentapeptit Y (đều hở và gần như tạo do Gly cùng Ala). Đun rét m gam tất cả hổn hợp A với hỗn hợp NaOH trọn vẹn rồi cô cạn cảnh giác dung dịch thu được (m + 7,9) gam muối hạt khan. Đốt cháy trọn vẹn hỗn thích hợp muối, được Na2CO3và tất cả hổn hợp B (khí với hơi). đến B vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy trọng lượng bình tăng 28,02 gam và tất cả 2,464 lít khí cất cánh ra (đktc). Phần trăm cân nặng của Y trong A là:


Hỗn vừa lòng X bao gồm 3 peptit Y, Z, T ( đầy đủ mạch hở) với tỉ lệ mol khớp ứng 2: 3: 4. Tổng số links peptit trong phân tử Y, Z, T bởi 12. Thủy phân trọn vẹn 39,05 gam X, thu được 0,11 mol X1; 0,16 mol X2 với 0,2 mol X3. Biết X1, X2, X3 đều phải sở hữu dạng H2NCnH2nCOOH. Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn m gam X buộc phải 32,816 lít O2 (đktc). Giá trị của m gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây?


Cho m gam các thành phần hỗn hợp M bao gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z cùng pentapeptit T (đều mạch hở) tính năng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được các thành phần hỗn hợp Q gồm muối của Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy cục bộ khí cùng hơi mang hấp thụ vào trong bình đựng nước vôi vào dư, thấy cân nặng bình tăng 13,23 gam và gồm 0,84 lít khí (đktc) bay ra. Khía cạnh khác, đốt cháy hoàn toàn m gam M, chiếm được 4,095 gam H2O. Giá trị của mgần nhấtvới cực hiếm nào sau đây?


Peptit X với peptit Y bao gồm tổng số liên kết peptit bằng 8. Thủy phân trọn vẹn X cũng như Y rất nhiều thu được Gly cùng Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X cùng Y tất cả tỉ lệ số mol tương ứng là một trong những : 3 cần dùng 22,176 lít khí O2 (đktc). Thành phầm cháy bao gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn thể sản phẩm cháy qua bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy trọng lượng bình tăng 46,48 gam. Khí thoát ra rất có thể tích 2,464 lít (đktc). Thủy phân trọn vẹn hỗn phù hợp E nhận được a mol Gly với b mol Val. Tỉ trọng a : b là


X, Y, Z (MXY Z) là 3 peptit mạch hở , được tạo nên thành từ những α-amino axit như Gly, Ala, Val trong các số ấy 3(MX+ MZ) = 7MY. Hỗn hợp T cất X, Y, Z với tỉ lệ thành phần số mol 6: 2: 1. Đốt cháy trọn vẹn 56,56 gam T vào O2vừa đủ thu được nCO2: mH2O= 48: 47. Còn mặt khác đun nóng hoàn toàn 56,56 gam T trong 400 ml dung dịch KOH 2M toàn diện thu được 3 muối. Thủy phân trọn vẹn Z trong hỗn hợp NaOH, dứt phản ứng nhận được a gam muối A và b gam muối hạt B (MA B). Tỉ trọng a: b là


Hỗn vừa lòng E bao gồm peptit X mạch hở (cấu chế tác từ Gly, Ala) và este Y (được tạo thành từ bội phản ứng este hóa thân axit cacboxylic no, solo chức cùng metanol). Đốt cháy trọn vẹn m gam E cần 15,68 lít O2(đktc). Mặc khác, thủy phân m gam E trong hỗn hợp NaOH hoàn toản thu được 24,2 gam các thành phần hỗn hợp muối (trong kia số mol muối natri của Gly lớn hơn số mol muối hạt natri của Ala). Đốt cháy trả toàn khối lượng muối trên cần 20 gam O2thu được H2O, Na2CO3, N2và 18,7 gam CO2. Tỉ lệ thành phần số mol Gly:Ala vào X là


Hỗn vừa lòng T tất cả hai peptit mạch hở X, Y (biết Y rộng X một links peptit; cả X, Y phần nhiều được tạo ra từ nhị amino axit A, B tất cả dạng H2N-CnH2n-COOH, MAB). đến 0,1 mol tất cả hổn hợp T công dụng với lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 0,42 mol muối bột của amino axit A và 0,14 mol muối amino axit B. Còn mặt khác để đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam T đề xuất 14,112 lít khí oxi đo làm việc đktc. Phân tử khối của X có giá trị là


X là amino axit tất cả công thức H2NCnH2nCOOH. Y là axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở. Cho tất cả hổn hợp E bao gồm peptit Ala-X-X và Y công dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M chiếm được m gam muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z đề nghị 25,2 lít khí O2(đktc) thu được N2, Na2CO3và 50,75 gam hỗn hợp gồm CO2và H2O.Khối lượng của muối tất cả phân tử khối nhỏ nhất vào Z là


Thủy phân m gam hỗn hợpXgồm 1 tetrapeptitAvà 1 pentapeptit B(A cùng B hồ hết mạch hở đựng đồng thời Glyxin cùng Alanin trong phân tử) bằng một lượng hỗn hợp NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sản phẩm cho (m+ 15,8) gam tất cả hổn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được Na2CO3và tất cả hổn hợp hơiYgồm CO2, H2O cùng N2. DẫnYđi qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư, thấy khối lượng bình tạo thêm 56,04 gam so với thuở đầu và tất cả 4,928 lít khí độc nhất vô nhị (đktc) thoát thoát khỏi bình. Coi như N2không bị nước hấp thụ, các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Nhân tố phần trăm khối lượng của Btrong láo lếu hợpXlà:


Hỗn thích hợp M chứa các chất cơ học mạch hở có tripeptit X, pentapeptit Y; Z (C4H11O2N) cùng T (C8H17O4N). Đun nóng 67,74 gam hỗn hợp M với dung dịch KOH vừa đủ, nhận được 0,1 mol metylamin; 0,15 mol ancol etylic và dung dịch E. Cô cạn dung dịch E thu được lếu hợ rắn Q tất cả bốn muối hạt khan của glyxin, alanin, valin và axit propionic (tỉ lệ mol giữa hai muối hạt của analin cùng valin lần lượt là 10:3). Khía cạnh khác, đốt cháy trọn vẹn Q bắt buộc dùng trọn vẹn 2,9 mol O2, thu được CO2, H2O, N2 và 0,385 mol K2CO3. Phần trăm khối lượng của Y trong M có giá trị gần nhât với giá trị như thế nào sau đây?


Hỗn đúng theo E có 0,15 mol hóa học hữu cơ mạch hở X (C6H13O4N) và 0,2 mol este 2 chức Y (C4H6O4) công dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng. Xong xuôi phản ứng, cô cạn dung dịch, thu được tất cả hổn hợp Z có 2 ancol 1-1 chức kết tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và a gam hỗn hợp 3 muối khan (đều cùng tất cả số cacbon vào phân tử, trong số ấy có 2 muối bột cacboxylic). Quý giá của a là:


Peptit E mạch hở bị thủy phân theo phương trình làm phản ứng: E + 5NaOH → X + 2Y + Z + 2H2O (trong đó X, Y, Z là những muối của những amino axit). Thủy phân trọn vẹn 6,64 gam E thu được m gam X. Đốt cháy hoàn toàn m gam X đề nghị vừa đầy đủ 2,352 lít khí O2 (đktc), thu được 2,12 gam Na2CO3; 3,52 gam CO2; 1,26 gam H2O với 224 ml khí N2 (đktc). Biết X bao gồm công thức phân tử trùng cùng với công thức đơn giản và dễ dàng nhất. Tên gọi amino axit ứng với muối Y là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.