Hỗn hợp x gồm 2 chất hữu cơ đơn chức

     

Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ 1-1 chức. đến X phản nghịch ứng toàn diện với 500 ml hỗn hợp KOH 1M. Sau bội nghịch ứng, thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm hai muối bột của hai axit cacboxylic với một rượu (ancol). Cho toàn cục lượng rượu thu được ở trên công dụng với na (dư), xuất hiện 3,36 lít H2 (ở đktc). Hỗn hợp X gồm
Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 2 chất hữu cơ đơn chức

$n_K extOH = 0,5.1 = 0,5,mol;,n_H_2 = dfrac3,3622,4 = 0,15,mol$

ROH + mãng cầu $xrightarrow$ RONa + $dfrac12$H2 ↑

$ o n_ancol = 2n_H_2 = 0,3,mol o X:left{ egingathered1 ext axit hfill \1 ext este hfill \ endgathered ight.$ (Thỏa mãn)

RCOOR’ + KOH $xrightarrow$ RCOOK + R’OH

R”COOH + KOH $xrightarrow$ R”COOK + H2O


*
*
*
*
*
*
*
*

Khi mang lại 0,15 mol este đối kháng chức X công dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng xong xuôi thì lượng NaOH bội nghịch ứng là 12 gam và tổng trọng lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu trúc của X hài lòng các đặc điểm trên là


Thủy phân chất X bởi dung dịch NaOH, nhận được hai chất Y cùng Z đều phải có phản ứng tráng bạc, Z tính năng được cùng với Na ra đời khí H2. Chất X là


Thực hiện nay phản ứng xà phòng hoá hóa học hữu cơ X solo chức với dung dịch NaOH nhận được một muối bột Y cùng ancol Z. Đốt cháy trọn vẹn 2,07 gam Z cần 3,024 lít O2 (đktc) nhận được lượng CO2 nhiều hơn cân nặng nước là 1,53 gam. Nung Y cùng với vôi tôi xút nhận được khí T có tỉ khối so với ko khí bằng 1,03. CTCT của X là:


Đun 20,4 gam một hóa học hữu cơ A 1-1 chức với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M thu được muối hạt B với hợp chất hữu cơ C. Cho C phản bội ứng với mãng cầu dư thu được 2,24 lítH2 (đktc). Nung B cùng với NaOH rắn thu được khí D có tỉ khối đối với O2bằng 0,5. Lúc oxi hóa C bởi CuO được chất hữu cơ E ko phản ứng cùng với AgNO3/NH3. Khẳng định CTCT của A?


Hai este X, Y gồm cùng phương pháp phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen vào phân tử. đến 6,8 gam láo lếu hợp gồm X và Y công dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH làm phản ứng về tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z cất 4,7 gam cha muối. Trọng lượng muối của axit cacboxylic gồm phân tử khối lớn hơn trong Z là


Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đối kháng chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đang phản ứng. Tên gọi của este là


Đốt cháy trọn vẹn 0,11 gam một este X (tạo nên xuất phát điểm từ một axit cacboxylic 1-1 chức với một ancol solo chức) nhận được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là


Hỗn vừa lòng X bao gồm vinyl axetat, metyl axetat cùng etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, chiếm được 2,16 gam H2O. Tỷ lệ số mol của vinyl axetat trong X là


Este X có các điểm lưu ý sau:

- Đốt cháy trọn vẹn X chế tác thành CO2 cùng H2O gồm số mol bằng nhau;

- Thuỷ phân X trong môi trường kiềm được hóa học Y (tham gia bội phản ứng tráng gương) và hóa học Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu không đúng là:


Một các thành phần hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ solo chức. đến X làm phản ứng toàn diện với 500 ml dung dịch KOH 1M. Sau bội phản ứng, thu được hỗn hợp Y gồm hai muối của nhì axit cacboxylic với một rượu (ancol). Cho tổng thể lượng rượu thu được sinh hoạt trên tính năng với na (dư), sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Tất cả hổn hợp X gồm


Cho m gam lếu hợp tất cả hai hóa học hữu cơ đơn chức, mạch hở công dụng vừa đầy đủ với dung dịch đựng 11,2 gam KOH, thu được muối của một axit cacboxylic với một ancol X. Cho toàn cục X công dụng hết với na thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Hai hóa học hữu cơ kia là


Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam láo hợp có axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat với axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ca(OH)2 (dư). Sau làm phản ứng chiếm được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Trọng lượng X so với cân nặng dung dịch Ca(OH)2 ban sơ đã biến đổi như cụ nào?


Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2, chiếm được 23,52 lít khí CO2 với 18,9 gam H2O. Nếu đến m gam X công dụng hết cùng với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thì chiếm được 27,9 gam chất rắn khan, trong các số đó có a mol muối hạt Y và b mol muối hạt Z (MY

Xem thêm: Khái Niệm Muối Trung Hòa Là Gì, Muối Trung Hòa
Xem thêm: Cách Làm Thịt Heo Hầm Đóng Hộp, Cách Làm Thịt Heo Hộp Sốt Cà


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát