HỖN HỢP X GỒM 2 AMINO AXIT

     

Câu 28030: Hỗn hòa hợp X có 2 amino axit ( chỉ chứa nhóm chức -COOH và -NH2 trong phân tử), trong các số ấy tỉ lệ cân nặng mO: mN = 80: 21. Hiểu được 3,83 gam X chức năng vừa ddue cùng với 30 ml dung dịch HCl 1M. Để công dụng vừa đủ 3,83 gam X nên vừa đầy đủ V ml dung dịch KOH 1M. Quý hiếm của V là 

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 2 amino axit

50

B.

Xem thêm: Các Bài Toán Tìm X Biết: Trả Lời: X =, Tìm X Biết: X (X

30

C.

Xem thêm: Hiện Trạng Tài Nguyên Rừng Ở Việt Nam, Thực Trạng Tài Nguyên Rừng Của Chúng Ta

40

D. 20


Giải đưa ra tiết:

Từ tỉ lệ khối lượng mO / mN = 80/21 => nO /nN = 10/3

Mặt khác: nN= n…-NH2 = nHCl => nNH2 = 0,03 => nO(X) = 0,1 mol

Ta gồm nO(X) = 2n…-COOH => n ..-COOH =0,05 mol

=> V = 0,05 lit = 50 ml 

=> lựa chọn A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát