Hỗn hợp x có tỉ khối so với h2 là 21 2

     

Hỗn hòa hợp X gồm tỉ khối đối với H2 là 21,2 có propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng cân nặng của CO2 và H2O nhận được là:
Bạn đang xem: Hỗn hợp x có tỉ khối so với h2 là 21 2

*

*Xem thêm: Bà Bầu Mang Thai 13 Tuần Uống Nước Dừa Được Không ? Thai 13 Tuần Uống Nước Dừa Được Không

*Xem thêm: Giáo Án Bài Nghị Luận Về Một Hiện Tượng Đời Sống Lớp 12 Violet

Thi online trên tiện ích nangngucnoisoi.vn. Tải ngay!

Lời giải:

X gồm C3H8, C3H6, C3H4

=> gọi chung phương pháp X là C3Hx

dx/H2 = 21,2 → M¯X = 21,2 .2 = 42,4 = 12 . 3 + x

=> x = 6,4

=> bí quyết X là C3H6,4

PTHH:C3H6,4+ 4,6 O2 →t03CO2+ 3,2H2O

0,1 → 0,3 →0,32

→ mCO2 +mH2O = 0,3.44 + 0,642.18 = 18,96 g

Đáp án phải chọn là:C

BÀI 1 - DẠNG 1 -TÌM TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC - 2k5 - Livestream TOÁN thầy SINH

Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X có axetilen cùng hiđro trải qua ống sứ nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 nhận được 12 gam kết tủa. Khí đi thoát khỏi dung dịch phản nghịch ứng toàn diện với 16 gam brom và còn sót lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z nhận được 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) với 4,5 gam nước. Cực hiếm của V bằng:

Ba hiđrocacbon X, Y, Z tiếp nối nhau trong hàng đồng đẳng, trong đó trọng lượng phân tử Z vội đôi trọng lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ trọn vẹn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, chiếm được số gam kết tủa là:

Hỗn thích hợp khí X bao gồm 0,3 mol H2 với 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y bao gồm tỉ khối so với không gian là 1. Nếu cho toàn thể Y sục thong thả vào hỗn hợp brom (dư) thì gồm m gam brom thâm nhập phản ứng. Cực hiếm của m là

Cho hiđrocacbon X bội phản ứng cùng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 1, thu được hóa học hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X bội nghịch ứng với HBr thì nhận được hai sản phẩm hữu cơ không giống nhau. Tên gọi của X là:

Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khá hợp chất hữu cơ A cần 10 thể tích oxi (đo cùng đk nhiệt độ và áp suất), sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và H2O với tỉ lệ trọng lượng là 44 : 9. Biết MA Dẫn 1,68 lít các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm hai hiđrocacbon vào trong bình đựng hỗn hợp brom (dư). Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, tất cả 4 gam brom sẽ phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Trường hợp đốt cháy trọn vẹn 1,68 lít X thì có mặt 2,8 lít khí CO2. Biết những thể tích khí gần như đo sinh sống đktc. Bí quyết phân tử của nhị hiđrocacbon là:

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, nangngucnoisoi.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID