HỖN HỢP M GỒM MỘT ANKEN

     

Hỗn phù hợp M tất cả một anken với hai amin no, đối chọi chức, mạch hở X với Y là đồng đẳng tiếp nối (MXY). Đốt cháy trọn vẹn một lượng M đề nghị dùng 4,536 lít O2 (đktc) chiếm được H2O, N2 với 2,24 lít CO2 (đktc). Chất Y là
Bạn đang xem: Hỗn hợp m gồm một anken

- hotline CTPT của anken là CnH2n, CTPT vừa đủ của 2 amin là (C_ar mH_2ar m + 3)

- Sơ thiết bị phản ứng tổng quát :(~C_nH_2n+dfrac3n2O_2 o nCO_2+nH_2O)

(C_ar mH_2ar m + 3N + dfrac6ar m + 34O_2 o ar mCO_2 + dfrac2ar m + 32H_2O + dfrac12N_2)

- Lập hệ theo phương trình phản bội ứng


Gọi CTPT của anken là CnH2n

CTPT mức độ vừa phải của 2 amin là (C_ar mH_2ar m + 3N)

PTHH :

(~C_nH_2n+dfrac3n2O_2 o nCO_2+nH_2O)

a → (dfrac3na2) → an

(C_ar mH_2ar m + 3N + dfrac6ar m + 34O_2 o ar mCO_2 + dfrac2ar m + 32H_2O + dfrac12N_2)

b → (dfrac(6ar m + 3)b2) → (bar m)

(left{ eginarrayln_CO_2 = 0,1 = an + b ar m\0,2025 = dfrac3an2 + dfrac(6ar m + 3)b4endarray ight. Rightarrow b = 0,07,, Rightarrow ,,an + 0,07ar m = 0,1,, Rightarrow ,,ar m 5N cùng C2H7N


Đáp án phải chọn là: c


...

Bài tập tất cả liên quan


Bài tập đốt cháy amin Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đốt cháy 1 amin A thu được $n_H_2O-n_CO_2=1,5n_amin $thì amin kia là


Khi đốt cháy a mol amin X no, mạch hở ta thu được x mol CO2; y mol H2O; z mol N2. Biểu thức đúng là


Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no, mạch hở, đơn chức X bằng một lượng khí oxi vừa đủ, chiếm được 8,96 lít khí CO2 cùng 9,9 gam H2O. CTPT của X là


Khi đốt cháy hoàn toàn một amin solo chức X, nhận được 16,8 lít khí CO2; 2,8 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn) cùng 20,25 gam H2O. CTPT của X là


Đốt cháy một hỗn hợp amin A buộc phải V lít O2 (đktc) thu được N2 và 31,68 gam CO2 cùng 7,56 gam H2O. Quý hiếm V là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bởi lượng không khí hoàn toản thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O cùng 69,44 lít N2 (đktc). Mang thiết không gian chỉ có N2 cùng O2 trong số ấy oxi chiếm phần 20% thể tích ko khí. X bao gồm công thức là :


Đốt cháy trọn vẹn amin X bởi oxi vừa đủ, dẫn toàn thể sản phẩm qua bình chứa dungdịch Ca(OH)2 dư thấy bao gồm 4 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 3,2 gam và bao gồm 0,448 lít khí (đktc) thoát thoát khỏi bình. X gồm CTPT là


Đốt cháy trọn vẹn 6,2 gam một amin no, mạch hở đối chọi chức nên dùng 10,08 lít khí O2 (đktc). CTPT của amin là


Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no, solo chức, là đồng đẳng liên tiếp, nhận được 2,24 lít khí CO2 (đktc) cùng 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của 2 amin là :


Có hai amin bậc một tất cả A (đồng đẳng của anilin) cùng B (đồng đẳng của metylamin). Đốt cháy trọn vẹn 3,21 gam amin A có mặt khí CO2, khá H2O với 336 cm3 khí N2 (đktc). Lúc đốt cháy amin B thấy $V_CO_2:V_H_2O=2:3$. Biết rằng tên của A gồm tiếp đầu ngữ “para”. Công thức kết cấu của A, B theo lần lượt là :


Hỗn vừa lòng X gồm ba amin 1-1 chức là đồng đẳng tiếp đến nhau. Đốt cháy trọn vẹn 11,8 gam X thu được 16,2 gam H2O, 13,44 lít CO2 (đktc) cùng V lít khí N2 (đktc). Ba amin trên gồm công thức phân tử lần lượt là :


Hỗn hòa hợp X gồm O2 cùng O3 có tỉ khối đối với H2 là 22. Hỗn hợp khí Y bao gồm metylamin với etylamin gồm tỉ khối đối với H2 là 17,833. Để đốt cháy trọn vẹn V1 lít Y đề xuất vừa đầy đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2, những chất khí lúc đo ở cùng đk nhiệt độ, áp suất). Tỉ trọng V1 : V2 là :


Đốt cháy hoàn toàn hỗn phù hợp 2 amin no, đối chọi chức, bậc 1, là đồng đẳng tiếp nối nhau, thu được CO2 với H2O với tỉ trọng số mol là: $n_CO_2:n_H_2O$= 7 : 10. Nhì amin trên là:
Xem thêm: Nhạc Sống Miền Tây Ngọt Ngào Đượm Tình Quê, Sông Nước Miền Tây

Đốt cháy không còn 6,72 lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc) X gồm 2 amin đối chọi chức, bậc một A cùng B là đồng đẳng kế tiếp. Cho tất cả hổn hợp khí với hơi sau thời điểm đốt cháy theo lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng KOH dư, thấy trọng lượng bình 2 tăng 21,12 gam. Tên gọi của 2 amin là :


Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp X có 2 amin no, 1-1 chức , mạch hở bằng không khí, tiếp đến cho tất cả hổn hợp qua NaOH dư thấy trọng lượng dung dịch tăng 24 gam cùng thấy thoát ra V lít khí các thành phần hỗn hợp Y(đktc) tất cả 2 khí tất cả tỉ lệ mol là 1:9. Quý hiếm của V là


Khi đốt cháy một trong những chất là đồng đẳng của metylamin thì tỉ lệ thành phần thể tích $V_CO_2:V_H_2O$ = a thay đổi như nuốm nào ?


Hỗn thích hợp M có một anken với hai amin no, 1-1 chức, mạch hở X với Y là đồng đẳng kế tiếp (MXY). Đốt cháy trọn vẹn một lượng M buộc phải dùng 4,536 lít O2 (đktc) chiếm được H2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc). Hóa học Y là


Đốt cháy trọn vẹn 12,95 gam tất cả hổn hợp A (gồm amin no, mạch hở X với ankan Y) bằng oxi vừa đủ. Sau phản bội ứng thu được m gam H2O; 19,04 lít CO2 cùng 0,56 lít khí N2 (đktc). Quý giá của m là


Đốt cháy 50 ml tất cả hổn hợp khí X có trimetylamin và 2 hiđrocacbon là đồng đẳng liên tục bằng oxi vừa đủ, thu được 375 ml hỗn hợp khí cùng hơi Y. Mang lại Y trải qua H2SO4 đặc dư thì sót lại 175 ml, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. CTPT của 2 hiđrocacbon là


Đốt cháy hoàn toàn hỗn phù hợp X gồm 1 amin no, mạch hở, 1-1 chức cùng 1 ancol no, mạch hở, solo chức bằng 151,2 lít không gian (vừa đủ) chiếm được 17,92 lít khí CO2; 21,6 gam H2O; 123,2 lít khí N2 (các thể tích khí đo nghỉ ngơi đktc). CTPT của ancol cùng amin là


Hỗn thích hợp X cất 1 amin no mạch hở đối kháng chức, 1 ankan, 1 anken. Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol X đề xuất dùng hoàn toản 1,03 mol O2. Thành phầm cháy thu được bao gồm chứa 0,56 mol CO2 với 0,06 mol N2. Phần trăm trọng lượng của anken có trong X gần nhất với :


Đốt cháy hòa toàn tất cả hổn hợp hai amin no, đối chọi chức, kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng, thu được 1,568 lít khí CO2 (đktc) với 1,8 gam H2O. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại amin bậc hai của hai amin đó là:


Đốt cháy hoàn toàn m gam C2H5NH2 thu được thành phầm gồm H2O, CO2 và 1,12 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là


13,35 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no 1-1 chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp công dụng với hỗn hợp HCl vừa đủ thu được dung dịch cất 22,475 gam muối bột . Giả dụ đốt 13,35 gam tất cả hổn hợp X thì trong thành phầm cháy có VCO2/VH2O bằng


Đốt cháy trọn vẹn 6,2 gam metylamin rồi cho thành phầm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Trọng lượng bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 tăng là


Đốt cháy trọn vẹn m gam 1 amin no 1-1 chức mạch hở bạn ta chiếm được 6,72 lít khí CO2(đktc); 9,45 gam H2O và 1,68 lít khí N2(đktc). Quý hiếm của m là:


Đốt cháy hoàn toàn hỗn đúng theo M gồm hai amin no, 1-1 chức, mạch hở X cùng Y (có số mol bởi nhau, MX Y) cần lượng vùa dùng 13,44 lít O2, thu được H2O, N2 và 6,72 lít CO2. Chất Y là:


Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no đối kháng chức bậc 2 mạch hở thu được tỉ lệ mol CO2 với H2O là 4 : 7. Tên của amin là:


Hỗn vừa lòng khí E có một amin bậc III no, solo chức, mạch hở với hai ankin X, Y (MXY). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp E đề xuất dùng 11,2 lít O2 (đktc), thu được hỗn hợp F tất cả CO2, H2O với N2. Dẫn cục bộ F qua bình đựng hỗn hợp KOH đặc, dư cho phản ứng trọn vẹn thấy cân nặng bình bazơ nặng thêm 20,8 gam. Số cặp công thức cấu tạo ankin X, Y thỏa mãn nhu cầu là


Hỗn phù hợp X đựng etylamin cùng trimetylamin. Tất cả hổn hợp Y cất 2 hiđrocacbon mạch hở bao gồm số liên kết pi nhở rộng 3. Trộn X với Y theo tỉ lệ mol nX : nY = 1:5 thu được tất cả hổn hợp Z. Đốt cháy trọn vẹn 3,17 gam các thành phần hỗn hợp Z đề nghị dùng trọn vẹn 7,0 lít khí oxi (đktc), thành phầm cháy tất cả CO2, H2O với N2 được dẫn qua dung dịch NaOH đặc, dư thấy cân nặng dung dịch tăng 12,89 gam. Phần trăm cân nặng của etylamin trong X sát nhất với cái giá trị nào sau đây?


Cho 1,22 gam hỗn hợp X bao gồm hai amin bậc một (tỉ lệ mol là 1:2) chức năng vừa đầy đủ với 400 ml dung dịch HCl 0,1M thu được dung dịch Y. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol tất cả hổn hợp X thu được hỗn hợp khí với hơi. Dẫn cục bộ hỗn vừa lòng khí cùng hơi kia vào dung dịch Ba(OH)2 dư, lạnh lẽo thì chiếm được m gam kết tủa và thoát ra 1,344 lít (đktc) một khí duy nhất. Quý hiếm của m là


Hỗn phù hợp E cất axetilen, propin và một amin no, solo chức, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn 5,46 gam hỗn hợp E buộc phải dùng 11,088 lít O2 (đktc) thu được tất cả hổn hợp F có CO2, H2O cùng khí N2, trong những số ấy tỉ lệ mol CO2: H2O là 1:1. Phân tử khối của amin là


X là một trong những amin no, đối chọi chức, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn X, nhận được CO2 cùng H2O có tỉ lệ mol CO2 : H2O bởi 8 : 11. Hiểu được khi cho X tác dụng với dung dịch HCl chế tạo muối tất cả công thức dạng RNH3Cl. Số đồng phân kết cấu của X thỏa mãn nhu cầu điều kiện trên là:


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Lời Bài Hát 青春修炼手册 / Sổ Tay Rèn Luyện Thanh Xuân Lời Việt, Lời Bài Hát Sổ Tay Rèn Luyện Thanh Xuân

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.