Hỗn hợp e gồm chất x

     

Hỗn hòa hợp E có chất X (CmH2m+4O4N2, là muối bột của axit cacboxylic nhì chức) và hóa học Y ( CnH2n+3O2N, là muối hạt của axit cacboxylic đơn chức). Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol E cần vừa đầy đủ 0,26 mol O2 thu được N2, CO2 cùng 0,4 mol H2O. Mặt khác, cho 0,1 mol E công dụng hết với hỗn hợp NaOH, cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng, thu được tất cả hổn hợp hai chất khí đông đảo làm xanh quỳ tím độ ẩm và a gam hỗn hợp hai muối khan. Cực hiếm của a là
Bạn đang xem: Hỗn hợp e gồm chất x

*

*
*
*
*
*
*
*
*

Hỗn đúng theo X đựng 1 amin no mạch hở 1-1 chức, 1 ankan, 1 anken. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol X buộc phải dùng toàn vẹn 1,03 mol O2. Thành phầm cháy thu được gồm chứa 0,56 mol CO2và 0,06 mol N2. Phần trăm trọng lượng của anken tất cả trong X gần nhất với :


Hỗn vừa lòng X bao gồm 2 amino axit no mạch hở đồng đẳng kế tiếp, tất cả chứa 1 đội amino với 1 đội chức axit vào phân tử. Lấy 23,9 gam các thành phần hỗn hợp X cho tính năng với 100 ml dung dịch HCl 3,5M (có dư) thu được dung dịch Y. Để chức năng hết với các chất trong hỗn hợp Y đề xuất dùng 650 ml dung dịch NaOH 1M. Bí quyết hai chất trong các thành phần hỗn hợp X là


Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH. đến 0,04 mol X tác dụng với 400 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp H2SO40,1M cùng HCl 0,3M thu được dung dịch Y. đến Y làm phản ứng đầy đủ với V ml dung dịch bao gồm NaOH 0,2M với KOH 0,4M, nhận được dung dịch cất m gam muối. Giá trị của m là


Hỗn hợp X gồm bố amino axit (chỉ đựng nhóm chức –COOH cùng –NH2trong phân tử), trong các số ấy tỉ lệ mN : mO= 7:16. Để tác dụng vừa đủ với 10,36 gam hỗn hợp X yêu cầu vừa đủ 120 ml hỗn hợp HCl 1M. Mặt khác, mang lại 10,36 gam các thành phần hỗn hợp X chức năng với 150 ml hỗn hợp NaOH 1M rồi cô cạn nhận được m gam rắn. Giá trị của m là


Cho 0,027 mol hỗn hợp X tất cả axit glutamic cùng alanin vào 100 ml dung dịch HCl 0,3M thu được dung dịch Y. Biết Y phản nghịch ứng vừa không còn với 69 ml hỗn hợp NaOH 1M. Số mol axit glutamic vào X là


Hỗn đúng theo M gồm amin X, amino axit Y (X, Y các no, mạch hở) và peptit Z (mạch hở tạo nên từ những α–amino axit no, mạch hở). Mang đến 2 mol tất cả hổn hợp M chức năng vừa đầy đủ với 9 mol HCl hoặc 8 mol NaOH. Nếu như đốt cháy hoàn toàn 2 mol các thành phần hỗn hợp M, sau bội phản ứng chiếm được 15 mol CO2, x mol H2O và y mol N2. Quý giá của x, y theo lần lượt là
Xem thêm: Cách Làm Ốc Hương Cháy Tỏi Nồng Nàn Vị Thơm, Ăn Hoài Không Đã

Cho 27,75 gam hóa học hữu cơ X (có cách làm phân tử C3H11N3O6) tác dụng với 600 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được nước, một chất hữu cơ nhiều chức bậc 1 và các thành phần hỗn hợp Y gồm các chất vô cơ. Cô cạn Y chiếm được m gam hóa học rắn. Quý hiếm của m là :


Hỗn thích hợp X đựng etylamin cùng trimetylamin. Tất cả hổn hợp Y chứa 2 hiđrocacbon mạch hở có số links (π) nhỏ dại hơn 3. Trộn X với Y theo tỉ lệ thành phần mol nX: nY= 1: 5 thu được hỗn hợp Z. Đốt cháy trọn vẹn 3,17 gam các thành phần hỗn hợp Z đề nghị dùng toàn vẹn 7,0 lít khí oxi (đktc), sản phẩm cháy bao gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua hỗn hợp NaOH đặc, dư thấy cân nặng dung dịch tăng 12,89 gam. Phần trăm cân nặng của etylamin vào Xgần nhất với mức giá trịnào sau đây?


X cùng Y là hai chất hữu cơ bao gồm cùng bí quyết phân tử C6H13NO4 . Khi X công dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun cho nóng thu được amin Z, ancol solo chức T cùng dung dịch muối hạt của axit cacboxylic E (Z, T, E đều phải sở hữu cùng số nguyên tử cacbon). đem m gam tất cả hổn hợp X, Y công dụng vừa đầy đủ với 600 ml hỗn hợp NaOH 1M đun nóng, sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được 13,5 gam Z; 9,2 gam T và dung dịch Q có 3 chất hữu cơ có cùng số nguyên tử cacbon. Cô cạn dung dịch Q chiếm được a gam hóa học rắn khan M. Phần trăm trọng lượng của chất tất cả phân tử khối nhỏ xíu nhất M là


Hỗn vừa lòng M gồm các este no, đối chọi chức mạch hở G, nhị amino axit X, Y và tía peptit mạch hở Z, T, E đông đảo tạo vày X, Y. Cho 65,4 gam M làm phản ứng hoàn toàn với lượng vùa dùng 600 ml dung dịch NaOH 1M, chiếm được 1,104 gam ancol etylic cùng dung dịch F đựng a gam láo hợp tía muối natri của alanin, lysin cùng axit cacboxylic Q (trong kia số mol của lysin vội 14 lần số mol của muối bột axit cacboxylic). Khía cạnh khác, đốt cháy hoàn toàn b gam M bởi lượng oxi đầy đủ thu được 2,36 mol CO2 với 2,41 mol H2O. Tóm lại nào sau đấy là sai?


Hỗn vừa lòng X có 2 hóa học hữu cơ có công thức phân tử là CH6O3N2và C3H12O3N2. đến 6,84 gam X bội nghịch ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch NaOH, chiếm được V lít hỗn hợp Y (gồm 3 khí) và dung dịch Z chỉ chứa các chất vô cơ. Nếu mang đến dung dịch HCl dư vào hỗn hợp Z thì tất cả 0,896 lít (đktc) khí bay ra. Trường hợp hấp thụ hoàn toàn V lít hỗn hợp khí Y vào hỗn hợp HCl dư thì khối lượng muối chiếm được là


Hỗn vừa lòng E tất cả X (C7H16O6N2) và Y (C5H14O4N2, là muối bột của axit cacboxylic nhì chức) tính năng hoàn toàn với hỗn hợp KOH, nhận được ancol etylic, nhị amin no (đơn chức, kế tiếp trong hàng đồng đẳng, có tỉ khối hơi so cùng với khí hidro bởi 16,9) và dung dịch Z. Cô cạn hỗn hợp Z, thu được tất cả hổn hợp T tất cả 2 muối khan tất cả cùng số nguyên tử cacbon vào phân tử (trong đó có một muối của axit cacboxylic với 1 muối hạt của α-amino axit). Phần trăm trọng lượng của muối bao gồm phân tử khối bé dại hơn trong T là


Cho tất cả hổn hợp X chứa 0,2 mol Y (C7H13O4N) và 0,1 mol chất Z (C6H16O4N2, là muối hạt của axit cacboxylic 2 chức) tính năng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH chiếm được một ancol đối chọi chức, 2 amin no đối chọi chức (kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng) cùng dung dịch T. Cô cạn T thu được tất cả hổn hợp G chứa 3 muối khan có cùng số nguyên tử C (trong đó có 2 muối của 2 axit cacboxylic và muối của một amino axit thiên nhiên). Cân nặng của muối bao gồm phân tử khối nhỏ dại nhất vào G là :
Xem thêm: Truyện Hai Anh Em Gà Con " Trong Chuyên Mục "Thư, Giáo Án Mầm Non Lớp Lá

Hỗn thích hợp E tất cả chất X (CmH2m+4O4N2, là muối hạt của axit cacboxylic hai chức) và hóa học Y ( CnH2n+3O2N, là muối bột của axit cacboxylic đối kháng chức). Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol E yêu cầu vừa đầy đủ 0,26 mol O2 chiếm được N2, CO2 cùng 0,4 mol H2O. Phương diện khác, đến 0,1 mol E công dụng hết với hỗn hợp NaOH, cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng, thu được các thành phần hỗn hợp hai hóa học khí đều làm xanh quỳ tím độ ẩm và a gam các thành phần hỗn hợp hai muối bột khan. Cực hiếm của a là


Hỗn phù hợp E có chất X (C4H12N2O4) và chất Y (C2H8N2O3), trong đó X là muối hạt của axit hữu cơ đa chức, Y là muối bột của axit vô cơ. Mang đến 7,36 gam E bội phản ứng toàn vẹn với dung dịch NaOH (đun nóng), thu được hỗn hợp T cùng 1,792 lít (đktc) hỗn hợp hai chất hữu cơ solo chức (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn T, thu được m gam muối khan. Quý hiếm của m là