Hỗn hợp e gồm chất x c3h10n2o4

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Hỗn phù hợp E có chất X (C3H10N2O4) vầ chất Y (C3H12N2O3). Chất X là muối của axít hữu cơ đa chức chất Y là muối bột của một axit vô cơ. đến 2,62 gam E tác dụng với hỗn hợp NaOH dư nấu nóng thu được 0,04 mol các thành phần hỗn hợp hai khí (có tỉ lệ thành phần 1:3) với dung dịch cất m gam muối. Cực hiếm của m là). Chất X là muối bột của axít hữu cơ nhiều chức hóa học Y là muối của một axit vô cơ. đến 2,62 gam E tính năng với dung dịch NaOH dư nấu nóng thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí (có tỉ trọng 1:3) và dung dịch đựng m gam muối. Quý giá của m là

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp e gồm chất x c3h10n2o4

2,54

B. 2,40

C. 2,26

D. 3,46


#Hóa học lớp 12
1
*

*

Ngô quang đãng Sinh

Đáp án B

*
*

*

*

*

*

*

=> mMUỐI = m(COONa)2 + mNa2CO3 = 0,01.134 + 0,01.106 = 2,4(g)


Đúng(0)
Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!
Hỗn phù hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và hóa học Y (C3H12N2O3). Chất X là muối hạt của axit hữu cơ nhiều chức, chất Y là muối của axit vô cơ. Mang lại 2,62 gam E tính năng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, chiếm được 0,04 mol các thành phần hỗn hợp hai khí (có tỉ lệ thành phần mol 1:3) và dung dịch đựng m gam muối. Giá chỉ trị lớn nhất của m là: A. 2,54. B.3,46. C.2,26....
Đọc tiếp

Hỗn thích hợp E bao gồm chất X (C3H10N2O4) và hóa học Y (C3H12N2O3). Chất X là muối hạt của axit hữu cơ nhiều chức, hóa học Y là muối của axit vô cơ. Mang lại 2,62 gam E tính năng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,04 mol các thành phần hỗn hợp hai khí (có tỉ trọng mol 1:3) cùng dung dịch chứa m gam muối. Giá chỉ trị lớn nhất của m là:

A. 2,54.

B.3,46.

C.2,26.

D.2,40.


#Hóa học tập lớp 12
1
Ngô quang quẻ Sinh

Chọn câu trả lời A.

Từ đưa thiết ⇒ Ứng với mỗi hóa học X, Y bao gồm 2 cấu tạo thỏa mãn:

*

Gọi nX = x mol; nY = y mol

⇒ 138x + 124y = mE = 2,62 gam.

Dù là TH làm sao thì luôn có:

2x + 2y = ∑nkhí = 0,04 mol

⇒ Giải: x = 0,01; y = 0,01 mol.

Hai khí tổng 0,04 mol, tỉ trọng 1 : 3

⇒ 1 khí có 0,01 mol cùng 1 khí gồm 0,03 mol.

⇒ bao gồm 2 dặp X, Y thỏa mãn nhu cầu là:

● 0,01 mol H4NOOC–COONH3CH3 với 0,01 mol (CH3NH3)2CO3.

⇒ mMuối bao gồm 0,01 mol (COONa)2 và 0,01 mol Na2CO3

m = 2,4 gam.

● 0,01 mol CH2(COONH4)2 và 0,01 mol H4N–CO3–NH3C2H5.

⇒ mMuối bao gồm 0,01 mol CH2(COONa)2 cùng 0,01 mol Na2CO3

m = 2,54 gam.

⇒ giá trị lớn nhất của m = 2,54 gam.


Đúng(0)
Hỗn thích hợp E bao gồm chất X(C3H10N2O4)và hóa học Y(C3H12N2O3). Hóa học X là muối bột của axit hữu cơ đa chức, hóa học Y là muối bột của axit vô cơ. Cho 2,62 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, nhận được 0,04 mol tất cả hổn hợp hai khí (có tỉ trọng mol 1:3) với dung dịch cất m gam muối. Giá trị bự nhất...
Đọc tiếp

Hỗn hòa hợp E tất cả chất X(C3H10N2O4)và chất Y(C3H12N2O3). Hóa học X là muối hạt của axit hữu cơ đa chức, chất Y là muối của axit vô cơ. Mang lại 2,62 gam E tính năng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí (có tỉ lệ mol 1:3) với dung dịch đựng m gam muối. Giá bán trị lớn nhất của m là

A. 2,54

B. 3,46

C. 2,26.

D. 2,40


#Hóa học lớp 12
1
Ngô quang đãng Sinh

Chọn A

từ giả thiết ⇒ ứng với mỗi hóa học X, Y có 2 cấu tạo thỏa mãn:

*

*

*


Đúng(0)
Hỗn hòa hợp E tất cả chất X(C3H10N2O4)và chất Y(C3H12N2O3); trong số đó X là muối của axit hữu cơ đa chức, hóa học Y là muối bột của một axit vô cơ. đến 2,62 gam E tính năng với dung dịch NaOH dư, đun nóng,thu được 0,04 mol lếu hợp cha khí cùng dung dịch cất m gam muối. Cực hiếm của m là A. 2,40. B....
Đọc tiếp

Hỗn đúng theo E bao gồm chất X(C3H10N2O4)và hóa học Y(C3H12N2O3); trong các số ấy X là muối bột của axit hữu cơ đa chức, chất Y là muối của một axit vô cơ.

Cho 2,62 gam E tính năng với dung dịch NaOH dư, đun nóng,thu được 0,04 mol láo lếu hợp cha khí cùng dung dịch đựng m gam muối. Quý hiếm của m là

A. 2,40.

B. 2,54

C. 3,46.

D. 2,26


#Hóa học tập lớp 12
1
Ngô quang Sinh
Đúng(0)
Hỗn hợp E có chất X (C3H10N2O4) và hóa học Y (C3H12N2O3), X là muối bột của axit hữu cơ đa chức, Y là muối hạt của axit vô cơ. Mang đến m gam E tính năng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, chiếm được 0,06 mol hai hóa học khí (có tỉ lệ thành phần mol 1 : 5) và dung dịch cất 3,46 gam muối. Giá trị của m là A. 4,68 B. 3,46 C. 3,86 D....
Đọc tiếp

Hỗn phù hợp E tất cả chất X (C3H10N2O4) và hóa học Y (C3H12N2O3), X là muối bột của axit hữu cơ đa chức, Y là muối của axit vô cơ. Mang đến m gam E chức năng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, nhận được 0,06 mol hai hóa học khí (có tỉ lệ thành phần mol 1 : 5) cùng dung dịch đựng 3,46 gam muối. Quý giá của m là

A. 4,68

B. 3,46

C. 3,86

D. 2,26.


#Hóa học lớp 12
1
Ngô quang Sinh

Chọn C


Đúng(0)
Hỗn hợp E bao gồm chất X(C3H10N2O4)và hóa học Y(C3H12N2O3). X là muối hạt của axit hữu cơ nhiều chức, Y là muối của một axit vô cơ. Mang đến 3,86 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, chiếm được 0,06 mol hai chất khí (có tỉ trọng mol 1:5) với dung dịch cất m gam muối. Cực hiếm của m là A. 4,68. B....
Đọc tiếp

Hỗn phù hợp E có chất X(C3H10N2O4)và hóa học Y(C3H12N2O3). X là muối của axit hữu cơ đa chức, Y là muối hạt của một axit vô cơ. Mang lại 3,86 gam E tính năng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, chiếm được 0,06 mol hai hóa học khí (có tỉ trọng mol 1:5) với dung dịch đựng m gam muối. Quý hiếm của m là

A. 4,68.

B. 2,26.

C. 3,46.

Xem thêm: Em Hãy Nêu Những Nét Độc Đáo Trong Cách Đánh Của Lý Thường Kiệt

D. 5,92.


#Hóa học lớp 12
1
Ngô quang Sinh
Đúng(0)
Hỗn phù hợp E có chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). X là muối của axit hữu cơ nhiều chức, Y là muối bột của một axit vô cơ. đến 3,86 gam E tác dụng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, nhận được 0,06 mol hai hóa học khí (có tỉ lệ mol 1:5) cùng dung dịch đựng m gam muối. Cực hiếm của m là: A. 4,68. B.2,26. C.3,46. ...
Đọc tiếp

Hỗn vừa lòng E bao gồm chất X (C3H10N2O4) và hóa học Y (C3H12N2O3). X là muối bột của axit hữu cơ nhiều chức, Y là muối bột của một axit vô cơ. đến 3,86 gam E tính năng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, nhận được 0,06 mol hai chất khí (có tỉ trọng mol 1:5) với dung dịch đựng m gam muối. Quý hiếm của m là:

A. 4,68.

B.2,26.

C.3,46.

D.5,92.


#Hóa học lớp 12
1
Ngô quang Sinh

Chọn câu trả lời C.

Từ đưa thiết ⇒ ứng với mỗi hóa học X, Y có 2 cấu trúc thỏa mãn:

*

Gọi nX = x mol; nY = y mol

⇒ 138x + 124y = mE = 3,86 gam.

Dù là TH làm sao thì luôn luôn có 2x + 2y = ∑nkhí = 0,06 mol

⇒ Giải: x = 0,01; y = 0,02 mol.

Hai khí tổng 0,06 mol, tỉ lệ 1 : 5.

⇒ 1 khí bao gồm 0,01 mol và 1 khí bao gồm 0,05 mol.

⇒ Cặp X, Y thỏa mãn nhu cầu là: 0,01 mol H4NOOC–COONH3CH3 với 0,02 mol (CH3NH3)2CO3.

⇒ m gam muối gồm 0,01 mol (COONa)2 cùng 0,02 mol Na2CO3

⇒ m = 3,46 gam.


Đúng(0)
Hỗn vừa lòng E bao gồm chất X (C3H10N2O4) và hóa học Y (C3H12N2O3). X là muối hạt của axit hữu cơ đa chức, Y là muối của một axit vô cơ. Cho 3,86 gam E công dụng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, chiếm được 0,06 mol hai chất khí (có tỉ lệ thành phần mol 1 : 5) với dung dịch đựng m gam muối. Cực hiếm của m là A. 5,92 B. 4,68 C. 2,26. D....
Đọc tiếp

Hỗn vừa lòng E tất cả chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). X là muối của axit hữu cơ đa chức, Y là muối hạt của một axit vô cơ. Mang lại 3,86 gam E công dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,06 mol hai chất khí (có tỉ lệ thành phần mol 1 : 5) và dung dịch cất m gam muối. Cực hiếm của m là

A. 5,92

B. 4,68

C. 2,26.

D. 3,46


#Hóa học lớp 12
1
Ngô quang đãng Sinh

Chọn lời giải D.


Đúng(0)
Hỗn hợp E bao gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). X là muối hạt của axit hữu cơ đa chức, Y là muối của một axit vô cơ. đến m gam E công dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, nhận được 0,072 mol hai khí (có tỉ trọng mol 1: 5) với dung dịch cất a gam muối. Cực hiếm của m là: A. 4,488. B.4,152. C.4,800. ...
Đọc tiếp

Hỗn hòa hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và hóa học Y (C3H12N2O3). X là muối hạt của axit hữu cơ đa chức, Y là muối hạt của một axit vô cơ. Mang đến m gam E tính năng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,072 mol hai khí (có tỉ lệ thành phần mol 1: 5) và dung dịch đựng a gam muối. Giá trị của m là:

A. 4,488.

B.4,152.

C.4,800.

D.4,632.


#Hóa học lớp 12
1
Ngô quang quẻ Sinh

Đáp án D.

Ta tất cả X: C3H10N2O4có a=0 nên ta tất cả CTTQ RCOONH4hoặc RCOONH3R"

Mặt không giống X là acid hữu cơ đa chức cần ta bao gồm CT là H4NOOC-COONH3CH3

Tương trường đoản cú Y:

C3H12N2O3có a= -1 → CT: (RNH3)2CO3

X + NaOH→ NaOOC-COONa + NH3+ CH3NH2+ H2O

Y + NaOH→ Na2CO3+ 2.CH3NH2+ H2O

hotline số mol của X , Y theo thứ tự là x, y.

→ nCH3NH2= x + 2y và nNH3 = x mol

Ta gồm hệ:2x+2y=0,072x+2y=5x⇒x=0,012y=0,024

→ m = 4,632 gam.


Đúng(0)
Hỗn hòa hợp E tất cả chất X (C3H10N2O4) và hóa học Y (C3H12N2O3). X là muối bột của axit hữu cơ đa chức, Y là muối bột của một axit vô cơ. Mang đến 3,86 gam E tính năng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, nhận được 0,06 mol nhị khí (có tỉ lệ mol 1:5) với dung dịch đựng m gam muối. Quý hiếm của m là A.5,92. B. 4,68. C. 2,26. D....
Đọc tiếp

Hỗn vừa lòng E bao gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). X là muối hạt của axit hữu cơ nhiều chức, Y là muối của một axit vô cơ. Mang đến 3,86 gam E chức năng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, chiếm được 0,06 mol nhị khí (có tỉ trọng mol 1:5) với dung dịch đựng m gam muối. Giá trị của m là

A.5,92.

B. 4,68.

C. 2,26.

Xem thêm: Cá Ép Sống Bám Trên Cá Lớn Nhưng, Cá Ép Sống Bám Trên Cá Lớn Là Mối Quan Hệ

D. 3,46.


#Hóa học lớp 12
1
Ngô quang Sinh

Đáp án D

Định hướng bốn duy giải

Theo bài suy ra

*

*

*


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

nangngucnoisoi.vn


Học liệuHỏi đáp
Các khóa học rất có thể bạn quan lại tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng