Hòa tan hoàn toàn 8 94 gam hỗn hợp gồm na k và ba vào nước

     

Khối lượng muối = trọng lượng kim các loại + cân nặng gốc axi = 8,94 + 0,04.96 + 0,16.35,5 = 18,46 g
Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 8 94 gam hỗn hợp gồm na k và ba vào nước

Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2 ở (đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, hiện ra m gam kết tủa. Giá trị của m là:


Hòa tan trọn vẹn 8,9 gam lếu láo hợp gồm Mg cùng Zn bằng số lượng vừa dùng 500 ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau khi các bội nghịch ứng kết thúc, chiếm được 1,008 lít khí N2O (đktc) duy nhất và dung dịch X cất m gam muối. Cực hiếm của m là


Hòa tan trọn vẹn a gam bột Al vào hỗn hợp HNO3 dư thu được 8,96 lít (đktc) bao gồm hỗn phù hợp hai khí NO và N2O là thành phầm khử độc nhất vô nhị và có tỉ lệ số mol theo lần lượt là 1: 3. Cực hiếm của a là


Đốt nóng hỗn hợp X gồm Fe2O3 và bột Al trong môi trường không có không khí. Nếu mang đến những chất còn lại sau phản ứng tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2; còn nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,4 mol H2. Vậy số mol Al trong hỗn hợp X là:


Cho 200ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M; lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là:


Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4 gam bột Fe3O4rồi thực hiện phản ứng nhiệt độ nhôm (trong điều kiện không có không khí). Giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe3O4thành Fe. Hòa tan hoàn toàn chất rắn sau phản ứng bởi dung dịch H2SO4loãng (dư) nhận được 5,376 lít khí H2(ở đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt độ nhôm cùng số mol H2SO4đã phản nghịch ứng là:


Cho hỗn hợp gồm na và Al có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào nước dư. Sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn ko tan. Giá trị của m là:
Xem thêm: Diễn Viên Trong Phim Càng Ngắm Càng Yêu Tập Cuối, Diễn Viên Trong Phim Càng Ngắm Càng Yêu

Trộn 5,4g bột Al với 17,4g bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe2O3 thành Fe). Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng, dư thì thu được 5,376 lít H2 (dktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là:


Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) dung nạp hết vào 100 ml hỗn hợp chứa tất cả hổn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (ở đktc) vào m gam dung dịch các thành phần hỗn hợp chứa 0,05 mol NaOH; 0,05mol KOH; 0,05 mol Ba(OH)2. Dung dịch sau bội nghịch ứng gồm khối lượng?


Cho 19,02 gam các thành phần hỗn hợp Mg, Ca, MgO, CaO, MgCO3, CaCO3 công dụng vừa đầy đủ với m gam hỗn hợp HCl 10% nhận được 4,704 lít hỗn hợp khí X (đktc). Biết trọng lượng hỗn phù hợp khí X là 5,25 gam cùng dung dịch sau bội nghịch ứng cất 19,98 gam CaCl2. Giá trị của m gần quý giá nào nhất sau đây?


Hòa chảy hết 0,81 gam bột nhôm vào 550ml dung dịch HCl 0,2M thu được dung dịch A. Tính thể tích dung dịch NaOH 0,5M cần thêm vào dung dịch A để thu được lượng kết tủa lớn nhất.


Hòa tan không còn 17,94 gam một kim loại kiềm vào một trong những lượng nước dư thu được hỗn hợp X. Mang lại dung dịch X công dụng với 36,92 gam P2O5 thì thu được hỗn hợp Y chỉ đựng hai muối gồm nồng độ mol bởi nhau. Kim loại kiềm là


Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp có H2SO4 0,05M và HCl 0,1M cùng với 100 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M thu được hỗn hợp X. Hỗn hợp X có pH là
Xem thêm: Động Cơ Không Đồng Bộ 3 Pha, Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động, Động Cơ 3 Pha Là Gì

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam