HÒA TAN HOÀN TOÀN 20 88G MỘT OXIT SẮT

     
*

Hòa tan trọn vẹn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, lạnh thu được dung dịch X với 3,248 lít khí SO2 ( sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối bột sunfat khan. Cực hiếm của m là A. 58,0 B. 54,0. C. 52,2. D. 48,4.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 20 88g một oxit sắt


Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, rét thu được dung dịch X cùng 3,248 lít khí SO2 ( sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc). Cô cạn hỗn hợp X, chiếm được m gam muối bột sunfat khan. Quý giá của m là 

A. 58,0 

B. 54,0.

C. 52,2.

D. 48,4.


*

*

*

*


Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, rét thu được hỗn hợp X cùng 3,248 lít khí SO2 ( sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối hạt sunfat khan. Giá trị của m là A. 58,0. B. 54,0. C. 52,2. D. 48,4.

Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, lạnh thu được dung dịch X với 3,248 lít khí SO2 ( thành phầm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Cô cạn hỗn hợp X, chiếm được m gam muối hạt sunfat khan. Quý hiếm của m là

A. 58,0.

B. 54,0.

C. 52,2.

D. 48,4.


Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được hỗn hợp X và 3,248 lít khí SO2 ( thành phầm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Cô cạn hỗn hợp X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là A. 58,0. B. 54,0. C. 52,2. D. 48,4.

Hòa tan trọn vẹn 20,88 gam một oxit sắt bởi dung dịch H2SO4 đặc, rét thu được hỗn hợp X cùng 3,248 lít khí SO2 ( thành phầm khử duy nhất, sống đktc). Cô cạn dung dịch X, chiếm được m gam muối sunfat khan. Quý hiếm của m là

A. 58,0.

B. 54,0.

C. 52,2.

D. 48,4.


Coi oxit sắt là Fe và O bao gồm số mol lần lượt là x với y (mol)

nSO2 = 0,145 (mol)

Qúa trình nhường nhịn e

Fe -3e → Fe3+ 

x 3x (mol)

Quá trình nhấn e

O + 2e → O-2

y 2y (mol)

S +6 +2e → SO2

 

0,29 ← 0,145 (mol)

*

Đáp án A


Hòa tung 20,88 gam một oxit sắt bằng dd H2SO4 sệt nóng nhận được dd X cùng 3.248 lít khí SO2 ( sản phẩm khử độc nhất vô nhị , ở đktc) . Cô cạn dd X , nhận được m gam muối bột sunfat khan. Quý giá của m là

A 52,2

B 54,0

C 58,0

D 48,4


Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X cùng 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cô cạn hỗn hợp X nhận được m gam muối sunfat khan. Quý giá của m là A. 58,0. B. 48,4 C. 52,2. D. 54,0.

Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, rét thu được hỗn hợp X và 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cô cạn dung dịch X nhận được m gam muối sunfat khan. Cực hiếm của m là

A. 58,0.

B.

Xem thêm: Bí Quyết Cách Làm Nước Chấm Gà Nướng, Cách Làm Nước Chấm Gà Nướng Có 1 Không 2

 48,4

C. 52,2.

D. 54,0.


Hòa tan trọn vẹn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, rét thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cô cạn dung dịch X chiếm được m gam muối hạt sunfat khan. Quý hiếm của m là A. 58,0. B. 48,4. C. 52,2. D. 54,0.

Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X với 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cô cạn dung dịch X chiếm được m gam muối bột sunfat khan. Cực hiếm của m là

A. 58,0.

B. 48,4.

C. 52,2.

D. 54,0.


Hòa tan trọn vẹn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X với 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối hạt sunfat khan. Giá trị của m là A. 58,0. B. 48,4. C. 52,2 D. 54,0

Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bởi dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được hỗn hợp X với 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cô cạn dung dịch X nhận được m gam muối bột sunfat khan. Quý giá của m là

A. 58,0.

B. 48,4.

C. 52,2

D. 54,0


Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X cùng 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc). Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối bột khan. Quý hiếm của m là A. 52,2. B. 48,4. C. 58,0. D. 54,0.

Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bởi dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc). Cô cạn dung dịch X chiếm được m gam muối bột khan. Quý hiếm của m là

A. 52,2.

B. 48,4.

C. 58,0.

D. 54,0.


Đáp án C

Quy đổi oxit fe thành hỗn hợp của Fe cùng O.

Xem thêm: Vận Tốc Cực Đại Của Con Lắc Lò Xo, Phương Trình Vận Tốc Của Con Lắc Lò Xo

Vì hóa học rắn ban sơ đem tổ hợp trong hỗn hợp H2SO4 đặc nóng là oxit sắt yêu cầu số lão hóa của sắt trong hòa hợp chất ban đầu nhỏ nhất là +2. Phương diện khác, làm phản ứng tạo thành SO2 nên đấy là phản ứng lão hóa - khử. Vì thế số oxi hóa của sắt tăng lên trong phù hợp chất sau cùng thành +3.

*


Hòa tan trọn vẹn 20,88 gam một oxit sắt bởi dung dịch HNO3 sệt nóng thu được hỗn hợp X cùng 6,496 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Cô cạn hỗn hợp X, chiếm được m gam muối bột nitrat khan. Quý giá của m là:

A. 35,09

B. 105,27

C. 70,18

D. 210,54


Quy thay đổi oxit fe gồm gồm x mol Fe và y mol O

Ta có 56x+16y= 20,88 (1)

Ta tất cả nNO2= 0,29 mol

QT đến e :

Fe → Fe3++ 3e

x 3x mol

QT thừa nhận e :

O+ 2e→ O-2

y 2y mol

N+5+ 1e → NO2

0,29←0,29

Theo ĐL BT electron thì : ne cho= ne nhận buộc phải 3x= 2y+ 0,29 (2)

Từ (1) với (2) ta có x= 0,29 và y= 0,29

Bảo toàn nguyên tố Fe gồm nFe(NO3)3= nFe= x= 0,29 mol→ mFe(NO3)3=70,18 gam

Đáp án C


hòa tan hoàn toàn 7,87 gam hh b tất cả :kim loại zn với một oxit sắt bằng dd h2so4 đặc nóng dư .sau lúc pư ngừng thu được 0,6496 lít khí so2 (là sp khử duy nhất ) và dd y .cô cạn dd y thu được 20,254 gam hh muối khan .xđ cthh của oxit sắt