Hòa tan hoàn toàn 2.9 gam hỗn hợp gồm kim loại m và oxit của nó vào nước

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam tất cả hổn hợp gồm kim loại M với oxit của chính nó vào nước, thu được 500 ml dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04M cùng 0,224 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là:

A.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 2.9 gam hỗn hợp gồm kim loại m và oxit của nó vào nước

Ca.

B. K.

C. Na.

D. Ba.


*

Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp kim loại M cùng oxit của chính nó vào nước chiếm được 500 ml dung dịch cất một hóa học tan bao gồm nồng độ 0,04 M cùng 0.224 lít khí H2 ở đktc. Tìm kim loại M.


*

Giả sử M gồm hóa trị n duy nhất.

⇒ CT oxit của M là M2On.

PT: (2M+2nH_2O ightarrow2Mleft(OH ight)_n+nH_2) 

(M_2O_n+nH_2O ightarrow2Mleft(OH ight)_n)

Ta có: (n_H_2=0,01left(mol ight)) và (n_Mleft(OH ight)_n=0,02left(mol ight))

Giả sử: (left{eginmatrixn_M=aleft(mol ight)\n_M_2O_n=bleft(mol ight)endmatrix ight.)

⇒ (a=dfrac0,02nleft(mol ight))

và (n_Mleft(OH ight)_n=a+2b=0,02Rightarrow b=0,01-dfrac0,01nleft(mol ight)) 

Mà: mM + mM2On = 2,9 

(Rightarrow aM_M+bleft(2M_M+16n ight)=2,9)

(Rightarrow M_Mleft(a+2b ight)=2,9-16nb)

(Rightarrow0,02M_M=2,9-16nleft(0,01-dfrac0,01n ight))

(Rightarrow M_M=153-8n)

Với n = 1 ⇒ MM = 145 (loại)

n = 2 ⇒ MM = 137 (nhận)

Vậy: M là Ba.

Bạn tham khảo nhé!

 

 

(Rightarrow)


Đúng 1
bình luận (0)

Hoà tan trọn vẹn 5,8 gam hỗn hợp gồm sắt kẽm kim loại M cùng oxit của nó vào nước, thu được 1 lít dung dịch chứa một hóa học tan gồm nồng độ 0,04M cùng 0,448 lít khí H2 (đktc). Sắt kẽm kim loại M

A. Na.

B. Ba.

C. Ca.

D. K.

Xem thêm: Cách Làm Kem Tươi Không Cần Whipping Cream Siêu Đơn Giản, 15 Cách Làm Kem Tươi Ngon Tại Nhà Dễ Nhất 2022


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Với x = 1 hoặc 2 cố gắng vào (1), (2) suy ra M = 137 (Ba)


Đúng 0

bình luận (0)

Hoà tan hoàn toàn 5,8 gam tất cả hổn hợp gồm kim loại M cùng oxit của chính nó vào nước, thu được 1 lít dung dịch cất một chất tan tất cả nồng độ 0,04M cùng 0,448 lít khí H2 (đktc). Kim loại M

A. Na

B. Ba

C. Ca.

D. K


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

phản hồi (0)

Hòa tan hoàn toàn 4,35 g hỗn hợp gồm sắt kẽm kim loại M với oxit của chính nó vào nước, nhận được 500 ml dung dịch cất 1 chất tan gồm nồng độ 0,06M với 0,336 lít khí H2 (ở đktc). Xác minh kim loại M với oxit của M


Lớp 9 Hóa học bài 5. Luyện tập: đặc thù hóa học tập của oxit, axit
1
0
Gửi bỏ
Đúng 2

bình luận (0)

A. K

C. Ba


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án C

M : x mol ; M2On : y mol

M + H2O → M(OH)n + n/2 H2

 x x n 2 x

=> n 2 x = 0,01 => nx = 0,02

M2On + nH2O →2M(OH)n

 

y 2y

 

⇒ n M(OH)n = x + 2y = 0,02

+) n = 1 (KL kiềm ) ⇒x = 0,02 ; y = 0 ⇒ B. Loại

+) n = 2 (KL kiềm thổ) ⇒ x = 0,01 , y = 0,05

⇒ mhh = 0,01.M + 0,05.(2M + 16.2) = 2,9

⇒ M = Ba


Đúng 0

bình luận (0)
Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

phản hồi (0)

hòa tan trọn vẹn 18,325 gam hỗn hợp X gồm sắt kẽm kim loại R và oxit của chính nó vào nước, chiếm được 250ml dung dịch cất một chất tan gồm nồng độ 0,5M cùng 1,12 lít H2 (đktc). Khẳng định kim một số loại R?

 


Lớp 10 Hóa học chủ đề 6: link hóa học tập
1
0
Gửi hủy

Gọi n bao gồm hóa trị là n -> oxit của R là R2On.

Vì R chức năng được cùng với H2O nên n=1 hoặc 2.

Phản ứng:

(2R+2nH_2O) → 2(R)((OH))(_n)+(nH_2)

(R_2O_n+_ nH_2O)→(2Rleft(OH ight)_n)

Ta có:

(^nH2=dfrac1,1222,4=0,05left(mol ight))

(^nR=dfrac2nH2n=dfrac0,1n)

Chất rã là R(OH)n

(^nRleft(OH ight)n0,25.0,5=0,125left(mol ight)=^nR+^2nR2On=dfrac0,125-dfrac0,1n2=0,0625-dfrac0,05n)

⇒(dfrac0,1n.R+left(0,0625-dfrac0,05n ight).left(2R+16n ight)=18,325)

Thay (n) bằng 1 với 2 thì thỏa mãn (n)= 2 thì (R) = 137 thỏa mãn nhu cầu (R) là (Ba).


Đúng 1

phản hồi (0)

Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp có một kim loại hóa trị 1 và oxit sắt kẽm kim loại hóa trị 2 vào nước dư. Sau khoản thời gian phản ứng hoàn thành được 500 ml dd X chỉ đựng một chất tan duy nhất và 4,48 lít khí H2 (đktc). độ đậm đặc mol/l của hỗn hợp X là

A. 0,3M

B. 0,25 M

C.  0,2M

D. 0,4 M


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi diệt

Dung dịch X chỉ chứa 1 hóa học tan duy nhất

sắt kẽm kim loại hóa trị 2 chảy trong kiềm/span/p p. Class=">Gọi kim loại kiềm là X và sắt kẽm kim loại hóa trị 2 là Y

X + Hsub2/subO -> XOH + ½ Hsub2/sub/span/p p. Class=">2XOH + YO -> X2YO2 + H2O

2nsubH2/sub = nsubX/sub = nsubXOH/sub = 0,4 mol/span/p p class=">=> nX2YO2 = ½ nX = 0,2 mol


Đúng 0

phản hồi (0)

Hoà tan trọn vẹn 2,24 gam các thành phần hỗn hợp X có hai sắt kẽm kim loại thuộc team IIA (ở nhì chu kì kế tiếp) bởi 500 ml dung dịch HCl 0,4M, thu được dung dịch Y cùng 1,344 lít khí H2 (đktc).

Xem thêm: Cho 20 Gam Hỗn Hợp X Gồm Cuo Và Fe2O3 Hoà Tan Hoàn Toàn 44 Gam X

a) xác định hai sắt kẽm kim loại trong các thành phần hỗn hợp X.

b) xác định nồng độ mol/l từng chất tan trong hỗn hợp Y. Biết thể tích dung dịch đổi khác không đáng kể


Lớp 10 hóa học
1
0
Gửi diệt

a) hotline A là bí quyết chung của 2 kim loại

(n_H_2=dfrac1,34422,4=0,06left(mol ight))

PTHH: A + 2HCl --> ACl2 + H2

____0,06 (overlineM_A=dfrac2,240,06=37,333)

Mà 2 kim loại thuộc team IIA, 2 chu kì liên tiếp

=> 2 kim loại là Mg, Ca

b) nHCl = 0,5.0,4 = 0,2 (mol)

PTHH: Ca + 2HCl --> CaCl2 + H2

_____a------>2a-------->a------>a

Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2

b----->2b-------->b

=> (left{eginmatrix40a+24b=2,24\a+b=0,06endmatrix ight.=>left{eginmatrixa=0,05\b=0,01endmatrix ight.)

=> (left{eginmatrixC_Mleft(CaCl_2 ight)=dfrac0,050,5=0,1M\C_Mleft(MgCl_2 ight)=dfrac0,010,5=0,02M\C_Mleft(HCl ight)=dfrac0,2-2.0,05-2.0,010,5=0,16Mendmatrix ight.)


Đúng 3

comment (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
nangngucnoisoi.vn