HÒA TAN HOÀN TOÀN 11 6 GAM HỖN HỢP A GỒM FE VÀ CU VÀO 87 5 GAM HNO3 50 4

     
Hòa rã 11,6 gam hỗn hợp A bao gồm Fe với Cu vào 87,5 gam dung dịch HNO3 50,4%, sau khi kim một số loại tan hết thu được dung dịch X với V lít (đktc) hỗn hợp khí B ( có hai hóa học khí tất cả tỉ lệ số mol 3:2). Mang lại 500 ml dung dịch KOH 1M vào hỗn hợp X nhận được kết tủa Y với dung dịch Z. Lọc lấy Y rồi nung trong không gian đến khối lượng không thay đổi thu được 16,0 gam hóa học rắn. Cô cạn hỗn hợp Z được chất rắn T. Nung T đến trọng lượng không thay đổi thu được 41,05 gam hóa học rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ % của Fe(NO3)3 trong X là:


Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 11 6 gam hỗn hợp a gồm fe và cu vào 87 5 gam hno3 50 4

Đáp án B

Giải: ► mang sử KOH không dư ||⇒ nKNO2 = nKOH = 0,5 mol ⇒ mrắn ≥ mKNO2 = 42,5(g) ⇒ vô lí!. ⇒ KOH dư. Đặt nKNO3 = x; nKOH dư = y. Bảo toàn yếu tố Kali: x + y = 0,5. Rắn có KNO2 cùng KOH dư ⇒ 85x + 56y = 41,05 ||⇒ giải hệ có: x = 0,45 mol; y = 0,05 mol. ● Đặt nFe = a; nCu = b ⇒ mA = 56a + 64b = 11,6(g) || 16(g) rắn bao gồm Fe2O3 và CuO. ⇒ 160.0,5a + 80b = 16 ||⇒ giải hệ có: a = 0,15 mol; b = 0,05 mol. nHNO3 = 0,7 mol; nNO3–/X = nKNO3 = 0,45 mol. Bảo toàn thành phần Nitơ: nN/B = 0,25 mol. Bảo toàn thành phần Hidro: nH2O = 0,35 mol. Bảo toàn nguyên tố Oxi: nO/B = 0,4 mol. ||⇒ Bảo toàn khối lượng: mX = 11,6 + 87,5 – 0,25 × 14 – 0,4 × 16 = 89,2(g). ► nNO3–/X sắt + 2nCu ⇒ X gồm muối Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 với Cu(NO3)2. Giải hệ có: nFe(NO3)3 = 0,05 mol ||⇒ C%Fe(NO3)3 = 0,05 × 242 ÷ 89,2 × 100% = 13,56% ⇒ lựa chọn B.
*

*
Nhật Anh nguyên nhân nNO3-/X X: Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 , Cu(NO3)2 ạ ?
*
Trần Oanh nangngucnoisoi.vn ơi, lý do ở phần kl oxits lại =80b + 160.0,5a=16 vị trí em thắc mắs là 0.5a là sao ạ


Xem thêm: Tính Mật Độ Năng Lượng Điện Trường Trong Th Tổng Quát, Bài 4 Trang 40 Sgk Vật Lí 11 Nâng Cao

Zakchan nguyên nhân lại tạo thành muối kno2 mà ko tạo ra muối kno3 vậy
Nguyễn quang đãng Trung tại sao mdd lại k cộng mh20 = 0.35*18 ạ
Lê Trường Giang cho doanh nghiệp hỏi vào trường vừa lòng KOH không dư thì vần còn hoàn toàn có thể các chất trong hỗn hợp X dư nữa chứ ạ
Quiet Steps Em thấy r ! Trời ạ . Thời gian nãy tính đúng dẫu vậy bấm lại mang lộn số mol của NO với NO2 hahah ! Xin lỗi anh ! Mất thời gian quá !!


Xem thêm: Balance Chemical Equation - 2 Fe + 3 Cu(No3)2 &Rarr 2 Fe(No3)3 + 3 Cu

Quiet Steps Em thấy A Fe cùng Cu => B là NO cùng NO2 luôn luôn , nNO=0.15 ,nNO2=0.1Sau đó e cần sử dụng ĐLBT => Mdd=11,6+87.5-mB=90
*