Hòa Tan Hết 7.8 Gam Hỗn Hợp Mg Al

     

hòa tan không còn 7,8 g hỗn hợp Mg, Al trong hỗn hợp HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng 7 g so với ban đầu. Tính số mol HCl sẽ phản ứng


*

Mg + 2HCl ( ightarrow) MgCl2 + H2 (1)Al + 3HCl ( ightarrow) AlCl3 + (dfrac32)H2 (2)

Đặt nMg=a

nAl=bTa có

24a+27b=7.8 g (3) (Rightarrow) 0,8g mất đi là vị H2 cất cánh hơi (Rightarrow n_H_2=dfrac0,82=0,4left(mol ight))(Rightarrow) a+3/2b=0.4 (4)

Giải hệ 3 với 4 ta có:

a=0,1;b=0,2

Theo PTHH 1 cùng 2 ta có;

nHCl(1)=2nMg=0,2(mol)

nHCl(2)=3nAl=0,6(mol)

(sum n_HCl=0,2+0,6=0,8left(mol ight))


*

Cho 7,8 gam tất cả hổn hợp Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HCl dư sau phản nghịch ứng thấy khối lượng dung dịch tăng lên 7 gam. Tính số mol HCl vẫn tham gia làm phản ứng.Bạn đã xem: phối hợp hết 7.8 gam các thành phần hỗn hợp mg al

A. 0,8 mol

B. 0,4mol

C. 0,3 mol

D. 0,25 mol

Cho 7,8 gam hỗn hợp Mg với Al tác dụng hết với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy trọng lượng dung dịch tăng thêm 7 gam. Số mol HCl đã tham gia phản nghịch ứng là

A.

Bạn đang xem: Hòa tan hết 7.8 gam hỗn hợp mg al

0,5 mol

B. 0,6 mol

C. 0,7 mol.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Núi Ấn Sông Trà Câu Hỏi 730730, Thuyết Minh Về Núi Ấn Sông Trà

Hoà tung 7,8 gam hỗn hợp bột Al và Mg trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch tạo thêm 7,0 gam so với dung dịch HCl ban đầu. Khối lượng Al và Mg trong hỗn hợp đầu là

A. 5,8 gam cùng 3,6 gam

B. 1,2 gam và 2,4 gam

C. 5,4 gam với 2,4 gam

D. 2,7 gam với 1,2 gam

hòa chảy 15,6 g lếu hợp có Al cùng Mg trong hỗn hợp HCl dư. Sau khi phản ứng xong thu được dung dịch có trọng lượng tăng thêm 14 g so với hỗn hợp HCl ban đầu. Tính % cân nặng từng kim loại ban đầu

(n_H_2 = dfrac15,6-142 = 0,8(mol)\2Al + 6HCl o 2AlCl_3 + 3H_2\Mg + 2HCl o MgCl_2 + H_2)

Gọi(n_Al = a mol;n_Mg = b mol)

Ta có :

(left{eginmatrix27a+24b=15,6\1,5a+b=0,8endmatrix ight.Rightarrowleft{eginmatrixa=0,4\b=0,2endmatrix ight.)

Vậy :

(\%m_Al = dfrac0,4.2715,6.100\% = 69,23\%\\%m_Mg = 100\% - 69,23\% = 30,77\%)

Hoà tan trọn vẹn 7,8g tất cả hổn hợp Mg cùng Al bởi dung dịch HCl dư. Sau làm phản ứng thấy cân nặng dung dịch tăng lên 7,0 gam so với ban đầu. Số mol axit đang tham gia phản ứng là

(Mg + 2HCl o MgCl_2 + H_2\2Al + 6HCl o 2AlCl_3 + 3H_2\m_tăng = m_kim loại - m_H_2\Rightarrow n_H_2 = dfrac7,8-72= 0,4(mol)\Rightarrow n_HCl = 2n_H_2 = 0,4.2 = 0,8(mol))

Hoà tan trọn vẹn 7,8 gam láo lếu hợp có Mg, Al trong hỗn hợp HCl dư. Sau làm phản ứng thấy cân nặng dung dịch tăng lên 7 gam. Cân nặng của Al bao gồm trong hỗn hợp lúc đầu là ?

Cho vào 7,8 g đáng lẽ cân nặng dung dịch đang tăng 7,8 gam dẫu vậy chỉ tăng 7g chứng tỏ có 0,8 g hóa học khí bay ra đó thiết yếu là khối lượng H2

Mg+2HCl( ightarrow)MgCl2+H2

2Al+6HCl( ightarrow)2AlCl3+3H2

(n_H_2=dfrac0,82=0,4mol)

Gọi số mol Mg là x, số mol Al là y.Ta có hệ phương trình:

24x+27y=7,8

x+1,5y=0,4

Giải ra x=0,1, y=0,2

mAl=27x=0,2.27=5,4 gam

Đáp án B

Hoà tung 7,8 gam láo hợp gồm Al cùng Mg bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7 gam. Cân nặng Al và Mg trong hỗn hợp lúc đầu là

A. 1,2 gam và 6,6 gam

B. 5,4 gam với 2,4 gam

C.

Xem thêm: Noi Tinh Yeu Ket Thuc Only T Inh Yeu Ket Thuc Only T, Nơi Tình Yêu Kết Thúc Loi Bai Hat

1,7 gam và 3,1 gam

Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp gồm Al cùng Mg bằng dung dịch HCl dư. Sau bội phản ứng trọng lượng dung dịch axit tăng thêm 7 gam. Khối lượng Al với Mg trong láo lếu hợp ban sơ là:

A. 1,2 gam cùng 6,6 gam

B.5,4 gam và 2,4 gam

C. 1,7 gam cùng 3,1 gam

D. 2,7 gam cùng 5,1 gam

Đáp án B

m dd tăng = mKL – mH2 => lượng H2 sinh ra

Lập hệ 2 phương trình cùng với ẩn là số mol của Al với Mg:

- Phương trình về khối lượng hỗn hợp

- Phương trình bảo toàn e

m dd tăng = mKL – mH2 => mH2 = mKL – m dd tăng = 7,8 – 7 = 0,8 gam => nH2 = 0,4 mol

Khối lượng các thành phần hỗn hợp là 7,8 gam => 27nAl + 24nMg = 7,8 (1)

Bảo toàn e: 3nAl + 2nMg = 3nH2 = 0,8 (2)

Giải (1) cùng (2) nhận được nAl = 0,2 mol và nMg = 0,1 mol

=> mAl = 5,4 gam cùng mMg = 2,4 gam

Hoà tung 7,8 gam hỗn hợp có Al với Mg bằng dung dịch HCl dư. Sau làm phản ứng cân nặng dung dịch axit tăng thêm 7 gam. Trọng lượng Al với Mg trong lếu láo hợp ban sơ là: