Hòa Tan 9.14 Gam Hợp Kim Cu Mg Al

     

Hòa rã 9,14g hỗn hợp Cu, Mg, Al bằng dung dịch HCl đầy đủ thu được 7,84 lít khí X(dktc) ; dung dịch Z và 2,54g chất rắn Y. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn dung dịch Z thu được trọng lượng muối khan là:
Bạn đang xem: Hòa tan 9.14 gam hợp kim cu mg al

Sơ đồ gia dụng tổng quát: (Cu,Mg,Al) + HCl → (MgCl2,AlCl3) + H2 + Cu

nH2 = 7,84: 22,4 = 0,35 mol ; chất rắn Y chính là Cu không phản ứng với HCl

Bảo toàn nguyên tố: nHCl = 2nH2 = 2.0,35 = 0,7 mol = nCl

mmuối Z = mMg,Al + mCl = (mhh đầu - mCu) + mCl = (9,14 – 2,54) + 35,5.0,7 = 31,45g


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng băn khoăn tìm phát âm tham gia thi chưa chắc chắn hỏi ai?

Bạn nên lộ trình ôn thi bài bác bản từ những người dân am hiểu về kì thi và đề thi?

Bạn đề nghị thầy cô đồng hành suốt quy trình ôn luyện?

Đấy là tại sao Vừng ơi - nangngucnoisoi.vn đơn vị chức năng chuyên về ôn luyện thi reviews năng lực sẽ giúp bạn:

Lộ trình chuyên nghiệp hóa 5V: từ bỏ cơ bản -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ kín đáo lượng kỹ năng và kiến thức bởi khối hệ thống ngân mặt hàng 15.000 thắc mắc độc quyềnKết hợp học liên hệ live, giáo viên chủ nhiệm cung cấp trong suốt vượt trình

Miễn phí tư vấn - TẠI ĐÂY


...

Bài tập gồm liên quan


Nhóm 2K5 ôn thi reviews năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi bên trên cùng

*


Đăng ký tứ vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hòa tan trọn vẹn 8,96 gam fe trong dung dịch H2SO4 dư. Trọng lượng muối hiện ra là


Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong hỗn hợp HCl dư thấy tất cả 6,72 lít khí bay ra (ở đktc) với dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X được từng nào gam muối hạt khan ?


Cho 13,5 gam láo hợp những kim nhiều loại Al, Cr, Fe tính năng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng lạnh (trong điều kiện không tồn tại không khí), thu được dung dịch X cùng 7,84 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không tồn tại không khí) được m gam muối hạt khan. Cực hiếm của m là


Hoà tan hoàn toàn 16 gam hỗn hợp Mg với Fe bởi dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ. Sau bội phản ứng thấy cân nặng dung dịch tăng lên 15,2 gam đối với ban đầu. Trọng lượng muối khan thu được lúc cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng là


Hòa tung m gam các thành phần hỗn hợp X (gồm Al, Fe, Zn với Mg) bởi dung dịch HCl dư. Sau phản nghịch ứng, cân nặng dung dịch axit tạo thêm (m - 2) gam. Trọng lượng (gam) của muối tạo nên thành trong hỗn hợp sau bội nghịch ứng là


Cho 33,4 gam các thành phần hỗn hợp bột mịn X (gồm Al, Cr, Fe, Cu cùng Ag) vào hỗn hợp H2SO4 loãng, nóng. Sau khoản thời gian các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, có 17,2 gam hóa học rắn bóc tách ra, bên cạnh đó thu được 11,2 lít khí (đktc). Độ tăng trọng lượng của dung dịch sau bội nghịch ứng so với khối lượng dung dịch H2SO4 lúc đầu là


Cho 3,68 gam láo hợp bao gồm Al và Zn chức năng với một lượng vùa dùng dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Cân nặng dung dịch thu được sau bội phản ứng là
Xem thêm: Tổng Hợp 5 Các Món Làm Từ Bánh Gạo, 8 Cách Làm Tokbokki Ngon Chuẩn Vị Hàn Quốc

Hoà tan không còn 7,74 gam các thành phần hỗn hợp bột Mg, Al bởi 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X với 8,736 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối hạt khan là


Cho m gam tất cả hổn hợp Mg, Al vào 250 ml hỗn hợp X chứa các thành phần hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M, chiếm được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích hỗn hợp không đổi). Dung dịch Y tất cả pH là


Hoà tan trọn vẹn hỗn đúng theo X bao gồm Fe với Mg bởi một số lượng vừa đủ dung dịch HCl 20%, thu được hỗn hợp Y. Nồng độ của FeCl2 trong dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ xác suất của MgCl2 trong dung dịch Y là


Cho m gam mãng cầu tan không còn vào 100 ml dung dịch có (H2SO4 0,5M với HCl 1M) chiếm được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch sau phản bội ứng khối lượng chất rắn chiếm được là


Cho 1,67 gam lếu láo hợp tất cả hai kim loại ở cả hai chu kỳ thường xuyên thuộc đội IIA tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là


X là sắt kẽm kim loại thuộc team IIA. đến 1,7 gam tất cả hổn hợp gồm kim loại X và Zn tính năng với lượng dư dung dịch HCl, ra đời 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác, khi đến 1,9 gam X tính năng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra không đến 1,12 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại X là


Để hoà tan trọn vẹn 6,4 gam tất cả hổn hợp gồm kim loại R (chỉ bao gồm hoá trị II) với oxit của nó phải vừa đầy đủ 400 ml dung dịch HCl 1M. Sắt kẽm kim loại R là


Hòa tan hoàn toàn 1,1 gam lếu láo hợp gồm một sắt kẽm kim loại kiềm X và một sắt kẽm kim loại kiềm thổ Y (MX Y) trong hỗn hợp HCl dư, chiếm được 1,12 lít khí H2 (đktc). Sắt kẽm kim loại X là


Hoà tan trọn vẹn 2,45 gam hỗn hợp X có hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml hỗn hợp HCl 1,25M, thu được hỗn hợp Y chứa những chất tan tất cả nồng độ mol bằng nhau. Hai kim loại trong X là


Hoà tan hoàn toàn 5,85 gam bột kim loại M vào hỗn hợp HCl, thu được 7,28 lít khí H2 đktc. Sắt kẽm kim loại M là


Cho m (gam) các thành phần hỗn hợp Al, Mg tính năng với dung dịch HCl dư thu được 12,32 lít khí (đktc). Mặt khác, cũng m (gam) tất cả hổn hợp trên cho tính năng với dung dịch NaOH dư chiếm được 6,72 lít khí (đktc). Tính cực hiếm của m?


Hòa tan hoàn toàn 5,95 gam hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại Al và Zn bởi dung dịch H2SO4 loãng thì khối lượng dung dịch tăng 5,55 gam. Cân nặng Al và Zn (tính theo gam) trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là


Cho 5 gam tất cả hổn hợp X gồm Ag và Al vào dung dịch HCl dư. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí (đktc). Phần trăm trọng lượng Ag trong X là


Hòa tan trọn vẹn 1,9 gam láo hợp gồm Fe, Mg với Al bằng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, nhận được 1,344 lít H2 (đktc). Khối lượng muối khan thu được lúc cô cạn hỗn hợp sau phản ứng là


Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl, sau thời điểm thu được 336 ml H2 (đktc) thì cân nặng lá sắt kẽm kim loại giảm 1,68%. Xác định kim nhiều loại đã dùng.


Cho các thành phần hỗn hợp Fe và Zn tính năng với dung dịch tất cả hổn hợp chứa 0,01 mol HCl và 0,05 mol H2SO4. Sau bội phản ứng thu được hóa học rắn X, dung dịch Y cùng khí Z. Mang lại khí Z trải qua CuO dư, đun cho nóng thu được m gam Cu. Quý giá của m là
Xem thêm: Research Has Shown That Over Half The Children In Britain Who Take Their Own Lunches To School Do Not Eat (1)______ In The Middle Of The Day

Cho 8,85 g các thành phần hỗn hợp Mg, Cu cùng Zn vào lượng dư dung dịch HCl nhận được 3,36 lít H2 (đktc). Phần chất rắn không phản ứng với axit được rửa sạch sẽ rồi đốt cháy vào oxi chế tạo ra ta 4 g hóa học bột màu sắc đen. Phần trăm cân nặng của Mg, Cu, Zn theo thứ tự là


Nung rét 2,13 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả 3 sắt kẽm kim loại Mg, Zn với Al sống dạng bột cùng với oxi thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm các oxit có cân nặng 3,33 gam. Thể tích hỗn hợp HCl 1M toàn vẹn để phản bội ứng hết với Y là