HÒA TAN 8 9G HỖN HỢP MG VÀ ZN

     

Câu 2085: Hoà tan trọn vẹn 8,9 gam láo lếu hợp tất cả Mg với Zn bằng số lượng vừa dùng 500ml dung dịch HNO3 1M. Sau thời điểm các làm phản ứng kết thúc, chiếm được 1,008 lít khí N2O (đktc) duy nhất cùng dung dịch X đựng m gam muối. Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: Hòa tan 8 9g hỗn hợp mg và zn

34,10

B.

Xem thêm: Cho 2.5 Kg Glucozo Chứa 20

31,32

C.

Xem thêm: Listening - Unit 7 Lớp 11:

34,32

D. 33,70


Giải bỏ ra tiết:

Ta tất cả n N2O = 0,045

=> Số mol NO3- = 0,045.8 = 0,36

Giả sử chỉ thu được thành phầm khử nhất là N2O. 

10HNO3 + 8e ----> 8NO3- + N2O + 5H2O 

0.45..................................... 

nHNO3 pứ = 0.45 chế tác thêm NH4NO3. 

10HNO3 + 8e ------> 8NO3- + NH4NO3 + 3H2O 

0.5..........0.45................................. 

nNH4NO3 = 0.005 

=> m muối hạt = mkl + mNO3- + mNH4NO3 = 8.9 + (0.045*8 + 0.005*8)*62 +

0.005*80 = 34.1g 

=> Đáp án A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát