Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ty thể theo chu trình crep tạo ra

     
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lý Thể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

*

Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể theo chu trình Crep tạo ra A. CO2 + ATP + NADH B. CO2 + ATP + NADPH + FADH2 C. CO2 + ATP + FADH2 D. CO2 + ATP + NADH +...

Bạn đang xem: Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ty thể theo chu trình crep tạo ra


Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể theo chu trình Crep tạo ra

A. CO2 + ATP + NADH

B. CO2 + ATP + NADPH + FADH2

C. CO2 + ATP + FADH2

D. CO2 + ATP + NADH + FADH2.


Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể theo chu trình Crep tạo ra: A. CO2 + ATP + NADH B. CO2 + ATP + NADPH + FADH2 C. CO2 + ATP + FADH2 D. CO2 + ATP + NADH +...

Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể theo chu trình Crep tạo ra:

A. CO2 + ATP + NADH

B. CO2 + ATP + NADPH + FADH2

C. CO2 + ATP + FADH2

D. CO2 + ATP + NADH + FADH2


Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể theo chu trình Crep tạo ra

A. CO2 + ATP + FADH2

B. CO2 + ATP + NADH +FADH2

C. CO2 + NADH +FADH2

D. CO2 + ATP + NADH


Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể theo chu trình Crep tạo ra:

A. CO2 + ATP + FADH2

B. CO2 + ATP + NADH +FADH2

C. CO2 + NADH +FADH2

D. CO2 + ATP + NADH


Quá trình hô hấp hiếu khí gồm ba giai đoạn: Đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp. Trong đó, chu trình Crep xảy ra ở A. tế bào chất. B. màng trong ti thể. C. chất nền của ti thể. D. chất nền của lục...

Quá trình hô hấp hiếu khí gồm ba giai đoạn: Đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp. Trong đó, chu trình Crep xảy ra ở

A. tế bào chất.

B. màng trong ti thể.

C. chất nền của ti thể.

D. chất nền của lục lạp.


Đáp án là C

Quá trình hô hấp hiếu khí gồm ba giai đoạn: Đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp. Trong đó, chu trình Crep xảy ra ở chất nền của ti thể.


Quá trình hô hấp hiếu khí gồm ba giai đoạn: Đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp. Trong đó, chu trình Crep xảy ra ở A. tế bào chất B. màng trong ti thể. C. chất nền của ti thể D. chất nền của lục...

Quá trình hô hấp hiếu khí gồm ba giai đoạn: Đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp. Trong đó, chu trình Crep xảy ra ở

A. tế bào chất

B. màng trong ti thể.

C. chất nền của ti thể

D. chất nền của lục lạp.


Đáp án C

Quá trình hô hấp hiếu khí gồm ba giai đoạn: Đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp. Trong đó, chu trình Crep xảy ra ở chất nền của ti thể


Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về hô hấp ở thực vật? (1) quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra mạnh hơn ở hạt đang trong giai đoạn nghỉ (2) hô hấp tạo ra sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể. (3) phân giải kị khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp. (4) Ở hô hấp kị khí và hô hấp hiếu khí, giai đoạn đường phân...

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về hô hấp ở thực vật?

(1) quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra mạnh hơn ở hạt đang trong giai đoạn nghỉ

(2) hô hấp tạo ra sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.

(3) phân giải kị khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp.

Xem thêm: Axit Clohidric Ký Hiệu Là Gì, Công Thức Tính Chất Hóa Học Của Hcl

(4) Ở hô hấp kị khí và hô hấp hiếu khí, giai đoạn đường phân đều diễn ra trong ti thể.

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4


Đáp án C(1) đúng.(2) sai, hô hấp tạo ra năng lượng cung cấp cho các quá trình của cơ thể.(3) sai, phân giải kị khí không có chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp.(4) sai, quá trình đường phân diễn ra trong tế bào...

Đáp án C

(1) đúng.

(2) sai, hô hấp tạo ra năng lượng cung cấp cho các quá trình của cơ thể.

(3) sai, phân giải kị khí không có chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp.

(4) sai, quá trình đường phân diễn ra trong tế bào chất.


Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về hô hấp ở thực vật? (1) quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra mạnh hơn ở hạt đang trong giai đoạn nghỉ (2) hô hấp tạo ra sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể. (3) phân giải kị khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp. (4) Ở hô hấp kị khí và hô hấp hiếu khí, giai đoạn đường phân...

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về hô hấp ở thực vật?

(1) quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra mạnh hơn ở hạt đang trong giai đoạn nghỉ

(2) hô hấp tạo ra sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.

(3) phân giải kị khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp.

(4) Ở hô hấp kị khí và hô hấp hiếu khí, giai đoạn đường phân đều diễn ra trong ti thể.

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4


Đáp án C(1) đúng.(2) sai, hô hấp tạo ra năng lượng cung cấp cho các quá trình của cơ thể.(3) sai, phân giải kị khí không có chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp.(4) sai, quá trình đường phân diễn ra trong tế bào...

Đáp án C

(1) đúng.

(2) sai, hô hấp tạo ra năng lượng cung cấp cho các quá trình của cơ thể.

(3) sai, phân giải kị khí không có chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp.

(4) sai, quá trình đường phân diễn ra trong tế bào chất.


Khi nói về hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra mạnh hơn ở hạt đang trong giai đoạn nghỉ. II. Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể. III. Phân giải kị khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi chuyền electron trong hô hấp. IV. Ở phân giải kị khí và phân giải hiếu khí,...

Khi nói về hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra mạnh hơn ở hạt đang trong giai đoạn nghỉ.

II. Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.

III. Phân giải kị khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi chuyền electron trong hô hấp.

IV. Ở phân giải kị khí và phân giải hiếu khí, quá trình phân giải glucozơ thành axit piruvic đều diễn ra trong ti thể.

A.1.

B.2.

C.4.

D.3.


Chọn đáp án B.Có 2 phát biểu đúng, đó là I và II.þ I đúng vì hạt đang nảy mầm thì hô hấp mạnh còn hạt khô thì có cường độ hô hấp yếu.þ II đúng vì hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian như axit pyruvic; NADH, FADH2,... để cung cấp cho quá trình đồng hóa các chất.ý III sai vì phân giải kị khí không trải qua giai đoạn chu trình Crep, không trải qua giai đoạn chuỗi truyền electron.ý IV...

Chọn đáp án B.

Có 2 phát biểu đúng, đó là I và II.

þ I đúng vì hạt đang nảy mầm thì hô hấp mạnh còn hạt khô thì có cường độ hô hấp yếu.

þ II đúng vì hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian như axit pyruvic; NADH, FADH2,... để cung cấp cho quá trình đồng hóa các chất.

ý III sai vì phân giải kị khí không trải qua giai đoạn chu trình Crep, không trải qua giai đoạn chuỗi truyền electron.

Xem thêm: Tính Số Chỉ Vôn Kế - Tìm Số Chỉ Của Ampe Kế

ý IV sai vì phân giải kị khí chỉ diễn ra ở tế bào chất, không diễn ra ở ti thể.


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên