HÌNH CHÓP SABCD CÓ ĐÁY LÀ HÌNH VUÔNG

     

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A"B"C" có đáy ABC là tam giác vuông tại B,AC=5a,AA"=3a (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ C" mang đến mặt phẳng (A"BC) bằng

*
Bạn đang xem: Hình chóp sabcd có đáy là hình vuông

Cắt hình trụ vị một khía cạnh phẳng đi qua trục ta được tiết diện là một hình vuông có diện tích bằng 4. Thể tích của khối trụ khiến cho bởi hình trụ đã mang đến bằng


Cho hình nón có độ cao bằng 4. Một mặt phẳng trải qua đỉnh hình nón và cắt hình nón theo một thiết diện là tam giác vuông có diện tích s bằng 32. Thể tích của khối nón được số lượng giới hạn bởi hình nón đó bằng


Cho khối lăng trụ tam giác đa số ABC.A"B"C" gồm cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 4a (tham khảo hình mẫu vẽ bên). Thể tích của khối trụ đã mang đến bằng

*


Cho khối chóp S.ABCD gồm đáy là hình vuông cạnh bằng 2. Tam giác SAB là tam giác đều, tam giác SCD vuông tại S (tham khảo hình vẽ bên). Tính thể tích V của khối chóp đang cho

*


Cho hàm số bậc bố y=f(x) gồm đồ thị là con đường cong trong hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình fx=−2là

*
Xem thêm: Trên Thế Giới Có Bao Nhiêu Châu Lục Trên Trái Đất? Trên Thế Giới Có Bao Nhiêu Châu Lục

Cho hàm số f(x) gồm đạo hàm trên ℝ. Đồ thị của hàm số y=f"(x) trên đoạn <-2;2> là đường cong trong hình bên. Mệnh đề nào sau đây đúng

*


Cho hàm số bậc năm f(x). Hàm số y=f"(x) tất cả đồ thị là mặt đường cong vào hình mặt dưới

*

Hàm số gx=f7−2x+x−12đồng biến hóa trên khoảng nào bên dưới đây?


Cho hình chóp S.ABC tất cả đáy là tam giác vuông tại B,AB=a,SA=a3 và SA vuông với khía cạnh phẳng lòng (tham khảo hình bên). Góc thân SB và mặt phẳng đáy bằng

*


Cho khối lăng trụ ABCD.A"B"C"D" có chiều cao h=9. Đáy ABCD là hình vuông vắn có cạnh bởi 2. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
Xem thêm: Một Nguồn Điện Có Suất Điện 6V Điện Trở Trong R=2

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam