Hex

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho các chất sau: hex-1-en, hexan, hex-1-in. Hóa chất để phân biệt ba hóa học trên là

A.Bạn đang xem: đứng top 19 công thức hóa học tập hex

dung dịch AgNO3/NH3 cùng dung dịch Brom.

B.

Bạn đang xem: Hex

hỗn hợp KMnO4 và dung dịch Brom.

C. dung dịch Brom cùng Ca(OH)2.

D. hỗn hợp KMnO4 cùng Ca(OH)2.


*

Đáp án A

Để phân biệt: hex-1-en, hexan, hex-1-in ta sử dụng dung dịch AgNO3/NH3 và dung dịch Brom.- B1: Ta cho những chất bội phản ứng theo lần lượt với AgNO3/NH3+ Nếu có ↓ kim cương nhạt xuất hiện → hex-1-in:HC≡C-CH2-CH2-CH2-CH3 + AgNO3/NH3 → AgC≡C-CH2-CH2-CH2-CH3↓ + NH4NO3+ không tồn tại hiện tượng gì là hexan với hex-1-en.- B2: đến hai dung dịch còn sót lại phản ứng với brom:+ nếu brom mất color → hex-1-enCH2=CH-CH2-CH2-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH2-CH2-CH3+ Nếu không có hiện tượng gì là hexan.

Cho những chất sau: metan,etilen, but-2-in và axetilen. Kết luận nào sau đấy là đúng?

A. Cả 4 hóa học đều có chức năng làm mất màu hỗn hợp brom

B. Tất cả 2 chất tạo kết tủa với dung dịch bạc bẽo nitrat trong amoniac

C. Có bố chất có khả năng làm mất màu dung dịch Brom

D. Không tồn tại chất như thế nào làm nhạt màu dung dịch kali pemangalat

Cho vài ba mẩu bé dại canxi cacbua vào ống nghiệm đã đựng 1ml nước. Dẫn khí ra đời lần lượt vào tía ống nghiệm đựng tía dung dịch sau: hỗn hợp brom, dung dịch KMnO 4 , dung dịch AgNO 3 trong NH 3 . Hiện tượng kỳ lạ quan giáp ở ba ống nghiệm trên lần lượt là

A. nhạt màu; bay màu và bao gồm kết tủa đen; kết tủa vàng.

B. nhạt màu; không hiện nay tượng; kết tủa vàng

C. không hiện nay tượng; phai và nhạt màu và có kết tủa đen; kết tủa vàng

D. nhạt màu; phai màu và có kết tủa đen; không hiện tượng

Nhận xét sau đấy là sai ?

1. Tất cả các anken đều phải sở hữu công thức là C n H 2 n .

2. Toàn bộ các chất có công thức chung C n H 2 n các là anken.

3. Toàn bộ các anken đều làm mất màu hỗn hợp brom.

4. Toàn bộ các anken những chất làm mất màu dung dịch brom đông đảo là K M n O 4 .

Cho các phát biểu sau:

(a) Đun nóng hỗn hợp saccarozơ trong môi trường thiên nhiên axit chỉ nhận được glucozơ.

(b) nhỏ dung dịch brom vào hỗn hợp phenol lấy dư thấy xuất hiện kết tủa màu trắng.

(c) Propin phản bội ứng với dung dịch AgNO3 vào NH3 nhận được kết tủa màu vàng nhat.

(d) có thể sử dụng Cu(OH)2 để rành mạch hai dung dịch chứa Gly-Gly và Gly-Ala-Ala.

Số phạt biết đúng là

A. 1

B. 4

C. 3

2

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) mang đến dung dịch NaOH vào hỗn hợp Ca(HCO3)2.

Xem thêm: Hai Biến Cố Xung Khắc Là Gì?Tổ Hợp,Xác Suất,Quy Tắc Đếm Biến Cố Không Xung Khắc Là Gì

(2) mang lại dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na).

(3) Sục khí H2S vào hỗn hợp FeCl2.

(4) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.

(5) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na).

(6) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4.

(7) mang đến Ba(OH)2 dư vào ZnSO4.

(8) đến AgNO3 vào hỗn hợp FeCl3.

Sau khi các phản ứng kết thúc, tổng thể thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa là:

A. 4

B. 6

C. 7

D. 5

Tiến hành những thí nghiệm sau:

(1) đến dung dịch NaOH vào hỗn hợp Ca(HCO3)2.

(2) cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na).

(3) Sục khí H2S vào hỗn hợp FeCl2.

(4) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.

(5) Sục khí CO2 tới dư vào hỗn hợp NaAlO2 (hoặc Na).

(6) Sục khí etilen vào hỗn hợp KMnO4.

(7) cho Ba(OH)2 dư vào ZnSO4.

(8) đến AgNO3 vào dung dịch FeCl3.

sau khoản thời gian các phản nghịch ứng kết thúc, tổng thể thí sát hoạch được kết tủa là:

A. 4.

B. 6.

C. 7.

D.

Xem thêm: Hình Bát Giác Đều? Cách Tính Diện Tích Hình Bát Giác Đều Diện Tích Hình Bát Giác

5.

Có tứ lọ đựng bốn dung dịch mất nhãn là : AlCl 3, NaNO3, K2CO3, NH4NO3. Chỉ dùng một chất nào sau đây để nhận thấy 4 dung dịch trên ?