HE PREFERS GOLF TO TENNIS=> HE"S RATHER

     
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

*

*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu trả lời mà bạn cần!
39Her neighbor often drives her khổng lồ the supermarketShe.......40.It"s a pity that Jane won"t come lớn the partyI wish....41.He"d rather play golf than tennisHe prefers....42.The weather is bad,so we can"t go for a picnicIf.....

39Her neighbor often drives her to the supermarket She...IS OFTEN DRIVEN khổng lồ THE SUPERMARKET BY HER NEIGHBOR....

Bạn đang xem: He prefers golf to tennis=> he"s rather

40.It's a pity that Jane won't come khổng lồ the các buổi tiệc nhỏ I wish..JANE WOULD COME to lớn THE PARTY..

41.He'd rather play golf than tennis He prefers.PLAYING GOLF lớn PLAYING TENNIS...

42.The weather is bad,so we can't go for a picnic If..THE WEATHER WEREN'T BAD,WE COULD GO FOR A PICNIC...


1. Please keep silent in the classroom.I’d rather 2. I don’t like you to lớn come khổng lồ class late.I’d rather 3. He prefers golf to tennis.I’d rather 4. Would you mind smoking in here?I’d rather 5. I don’t think it’s good idea for you khổng lồ go out.I’d rather


+In+spite+............................................................................................." class="nangngucnoisoi.vn-text-link">
X. Viết lại câu theo trường đoản cú gợi ý1. Although his leg was broken, he managed khổng lồ get out of the car-> In spite ..........................................................................................2. He prefers golf lớn tennis-> He'd rather...........................................................................................3. I don't play chess as well as I used to-> I used...

X. Viết lại câu theo từ gợi ý

1. Although his leg was broken, he managed to get out of the car

-> In spite ..........................................................................................

2. He prefers golf khổng lồ tennis

-> He'd rather...........................................................................................

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Toán Lớp 1 Học Kỳ 1 Năm 2021, Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ 1 Môn Toán Lớp 1 Năm 2020

3. I don't play chess as well as I used to

-> I used ...................................................................................................

4. We last visited Ho chi Minh thành phố 3 years ago

-> We haven't ................................................................................................

5. The bookshelf was so high that the children couldn't reach it

-> The bookshelf was too .................................................................................

6. It takes three hours to drive from Haiphong lớn Hanoi

-> It is a ...........................................................................................................

7. I'm sorry I missed your birthday party

-> I wish ..........................................................................................................

8. We don't visit our grandparents often because vắt live so far away

-> If ....................................................................................................................

Xem thêm: Giữa Quê Người Tôi Hát Tên Anh !, Giữa Quê Người Tôi Hát Tên Anh

9. Mary will be eighteen next week

-> It's Mary's ..............................................................................................................