Hạt alpha có khối lượng 4 0015u

     

Cho hạt \(\alpha \,\,\left( {{}_2^4He} \right)\) có khối lượng 4,0015u. Biết \({m_p} = 1,0072u;{m_n} = 1,0086u;1u = 931,5{\rm{ }}MeV/c\). Năng lượng liên kết riêng của hạt α là
Bạn đang xem: Hạt alpha có khối lượng 4 0015u

Năng lượng liên kết: \({{\rm{W}}_{lk}} = \left< {Z.{m_p} + \left( {A - Z} \right).{m_n} - {m_X}} \right>.{c^2}\)

Năng lượng liên kết riêng: \({{\rm{w}}_{lkr}} = \frac{{{{\rm{W}}_{lk}}}}{A}\)


Năng lượng liên kết của hạt α:

\(\begin{array}{l}{{\rm{W}}_{lk}} = \left< {Z.{m_p} + \left( {A - Z} \right).{m_n} - {m_X}} \right>.{c^2}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \left< {2.1,0072 + 2.1,0086 - 4,0015} \right>.931,5 = 28,04MeV\end{array}\)

Năng lượng liên kết riêng của hạt α là :

\({{\rm{w}}_{lkr}} = \frac{{{{\rm{W}}_{lk}}}}{A} = \frac{{28,04}}{4} = 7,{01_{}}(Mev/nuclon)\)


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng băn khoăn tìm hiểu tham gia thi chưa biết hỏi ai?

Bạn cần lộ trình ôn thi bài bản từ những người am hiểu về kì thi và đề thi?

Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Đấy là lý do Vừng ơi - nangngucnoisoi.vn đơn vị chuyên về ôn luyện thi đánh giá năng lực sẽ giúp bạn:

Lộ trình bài bản 5V: Từ cơ bản -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ kín lượng kiến thức bởi hệ thống ngân hàng 15.000 câu hỏi độc quyềnKết hợp học tương tác live, giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ trong suốt quá trình

Miễn phí tư vấn - TẠI ĐÂY


...

Bài tập có liên quan


Bài tập năng lượng liên kết - năng lượng liên kết riêng Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên và

*


Đăng ký tư vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Bản chất lực tương tác giữa các nuclon trong hạt nhân là:


Phạm vi của lực tương tác mạnh trong hạt nhân là bao nhiêu?


Độ hụt khối của hạt nhân được xác định bằng biểu thức


Xét đồng vị Côban \(_{27}^{60}Co\)hạt nhân có khối lượng mCo = 59,934u. Biết khối lượng của các hạt: mp= 1,007276u, mn= 1,008665u. Độ hụt khối của hạt nhân đó


Năng lượng liên kết là


Khi nói về lực hạt nhân, câu nào sau đây là không đúng?


Cho \(m_C= 12,00000u\); \(m_p= 1,00728u\); \(m_n= 1,00867u\), \(1u = 1,66058.10^{-27}kg\); \(1eV = 1,6.10^{-19}J\); \(c = 3.10^8m/s\). Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân \(_6^{12}C\) thành các nuclon riêng biệt bằng
Xem thêm: Hợp Chất X Mạch Hở Có Công Thức C4H9No2, Hợp Chất X Mạch Hở Có Công Thức Phân Tử C4H9No2

Năng lượng liên kết của \(_{10}^{20}Ne\)là $160,64 MeV$. Biết khối lượng của proton là $1,007825u$ và khối lượng của notron là $1,00866u$. Coi $1u = 931,5MeV/{c^2}$. Khối lượng nguyên tử ứng với hạt nhân \(_{10}^{20}Ne\)là:


Tính năng lượng tỏa ra khi tạo thành \(1g\)\(_2^4He\)từ các proton và notron. Cho biết độ hụt khối của hạt nhân \(He\) là \(∆m = 0,0304u\), \(1u = 931 (MeV/c^2)\); \(1MeV = 1,6.10^{-13}(J)\). Biết số Avôgađrô \(N_A= 6,02.10^{23} mol^{-1}\), khối lượng mol của \(_2^4He\)là \(4g/mol\)


Mức độ bền vững của một hạt nhân tùy thuộc vào:


Hạt nhân càng bền vững khi có


Năng lượng liên kết riêng được xác định bằng biểu thức nào dưới đây:


Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclon của hạt nhân X lớn hơn số nuclon của hạt nhân Y thì


Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nuclon tương ứng là \({A_X},{\rm{ }}{A_Y},{\rm{ }}{A_Z}\)với \({A_X} = {\rm{ }}2{A_Y} = {\rm{ }}0,5{A_Z}\). Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tứng ứng là \(\Delta {E_X},\Delta {E_{Y,}}\Delta {E_Z}\)với \(\Delta {E_Z}
Xem thêm: Một Sóng Âm Và Một Sóng Ánh Sáng Truyền Từ Không Khí Vào Nước Thì Bước Sóng


Trên hình là đồ thị biểu diễn sự biến thiên của năng lượng liên kết riêng (trục tung, theo đơn vị MeV/nuclôn) theo số khối (trục hoành) của các hạt nhân nguyên tử. Phát biểu nào sau đây đúng?